Glede gjennom virtuelle opplevelser – alene og sammen med andre

Søknadssammendrag

Koronatiltakene har påvirket livene til mennesker med nedsatt funksjonsevne hardt, herunder mennesker med utviklingshemning som allerede i utgangspunktet opplever ensomhet og ekskludering. Mennesker med utviklingshemning har blitt mer isolert og fått langt mindre aktivitetstilbud enn tidligere pga. langvarige koronatiltak. Hoved­­målet for prosjektet er å skape glede gjennom å muliggjøre gode virtuelle opplevelser i hver­dagen for mennesker med utviklingshemning.

Det direkte målet er å produsere en todelt nettressurs som:

  • (a) Hjelper støtteapparatet og medhjelpere til mennesker med utviklingshemning å finne fram og til­gjen­geliggjøre gratis (eller svært rimelige) digitale ressurser innen kunst, kultur, musikk og opplevelser.
  • (b) Gjør det mulig å lære og lære bort bruken av VR-teknologi slik at mennesker med utviklingshemning kan oppleve artige og spennende aktiviteter ved hjelp av VR-teknologi (Virtual Reality – virtuell virkelighet) alene og/eller sammen med andre.

Resultatet blir en todelt nettressurs for primærbrukere og for støtteapparat(er) som inneholder infor­ma­sjon, tekniske og andre veiledere og diverse støttemateriell om (a) og (b) over. Prosjektet er tuftet på brukermedvirkning i alle fasene.

Spredning fra prosjektet står også sentralt i hele prosjektperioden.

Prosjektet startet 1.3.2022 og skal løpe 30.6.2023.

Prosjektleder

Riitta Anneli Hellman

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Glede gjennom virtuelle opplevelser – alene og sammen med andre
Organisasjon
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Beløp Bevilget
Kr 800.000
Startdato
25.02.2022