Mysteriet Emilie

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Med jevne mellomrom oppstår det debatt om mennesker med Downs syndrom. Man spør seg om de har et liv verdt å leve. For alle som kjenner et menneske med Downs, er dette en meningsløs debatt. I dag er likevel sorteringssamfunnet et høyaktuelt tema. Vi har mulighet til å luke ut alle menneskelige «feilvarer», og det blir gjort i hele den vestlige verden. Hvilke konsekvenser vil det ha for oss ”normale”? Dette er et veiskille i vår historie. Siden mange knapt møter mennesker med ”nedsatt funksjonsevne”, er det desto mer nødvendig med filmer og fortellinger som kan gi oss innsikt og forståelse.

Målsetting

1. Produsere en kvalitetsdokumentarfilm som via visninger på bl a NRK, evt kino: 2. Skaper økt forståelse og aksept hos pubilkum for ”annerledes” mennesker m/Downs syndrom eller andre funksjonsnedsettelser. 3. Innvirker på samfunnsdebatten om verdige liv, forsterdiagnostikk, sorteringssamfunnet ol.

Målgruppe

Fra unge til eldre, voksne fra 15 – 80 år, inklusive beslutningstagere, politikere, helsepersonell og skoleverket.

Antall personer i målgruppen

600000

Beskrivelse av gjennomføring

En vidtrekkende utvikling av filmen Mysteriet Emilie har pågått siden mai 2017, og vil fortsette for fullt i vår. I tillegg til krevende finansieringsarbeid, dekker vi fortløpende sentrale hendelser i Emilies nye liv, slik at vi kan videreutvikle hovedlinjene i historien, stil og fortellerstandpunkt (fars/regissørs rolle) etc. Vi har grovklippet ca 40 min. av deler av skutt materiale, for å antyde stil og retning (Se vedlegg: Grovklipp). Dette brukes i videre finansieringsarbeid (eks. NFI/ref. Finansplan). Fritt Ord, NRK og Viken er inne. Planen er å være fullfinansiert pr juli, og da gå i produksjon og gjøre mer opptak/klippe/ ferdigstille i høst. (At mye av handlingen er filmet i utviklingen er vanlig i dokumentar.) GJENNOMFØRING/ ETIKK: Motlys v/ Robsahm og Endresen er blant landets mest erfarne filmselskap og produsenter (ref. CVer) og står bak en rekke liknende sosialt bevisste og personlige filmer (eks. Onkel Reidar (Margreth Olin, 1997, bl a kritikerprisen Grimstad), It´s Hard To Be A Rock´n Roller (G. Asting, 2006, 20 000 på kino). Carlin er en rutinert regissør, og med hans unike tilgang har vi trolig aldri før sett et slikt far-datter-forhold i norsk dokumentar. (Om etiske hensyn: ref. vedl. produsent- og reginotat)

Fremdriftsplan

Produksjons og distribusjon av filmen: Juli 2018 – vår 2020 Hovedopptak: sommer/ tidlig høst 2018 Restopptak: høst 2018 Klipp: høst 2018 Postproduksjon/ferdigstilling: Musikk, lyddesign, grade etc vinteren 2018/2019 Lansering: Lansering Norge/ Filmfestivalen i Haugesund: vår / tidl. høst 2019 Visningsturné landet rundt: høst 2019 NRK-visning: senhøsten 2019 Lansering utland: Premiere på A-festival og festivalturné: høst 2019/vår 2020.

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Filmproduksjon og distribusjon har flere faser. Prosjektutvikling, opptak, redigering og ferdiggjøring av lyd og bilde til en endelig master som kan vises på kino og TV. Denne prosessen ble ferdig gjort innen sommeren 2019. Siden opptakene strakte seg over et helt skoleår satt vi igjen med et stort materiale på ca 200 timer som er klippet ned til 1 time. Dette tok av forståelige grunner noe lenger tid enn planlagt,

Antall personer i målgruppen

250000

Oppsummering

Målsettingen er at mange skal se filmen og bli engasjert av temaet.

Sluttrapport/artikler (pdf)

EMILIE prod rapport m alle avis oppslag.pdf

Prosjektleder/forsker

Ingunn H. Knudsen

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Mysteriet Emilie
Organisasjon
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Org.ledd
Motlys AS (Filmproduksjonsselskap)
Beløp Bevilget
2018: kr 600 000
Startdato
02.07.2018
Sluttdato
01.01.2020
Status
Under gjennomføring