Helt med – arbeid for utviklingshemmede

I samarbeid med

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

For å kunne utarbeide en modell som er troverdig og er godt forankret i relevante miljø og organisasjoner har vi hatt en omfattende møte- og reisevirksomhet. Modellen er forankret i LO, og Fellesforbundet, Handel og kontor, Fagforbundet og FO (Fellesorganisasjonen) har vært med på å utarbeide innholdet i modellen. Vi har hatt en rekke møter med forskningsmiljø ved Nordlandsforskning, NTNU, Høgskolen i Oslo og Akershus og Høgskolen på Vestlandet. Vi er i ferd med å inngå avtale med Senter for nyskapning ved Høgskolen på Vestlandet om at det parallelt med videre innsats i prosjektet skal utføres relevant forskning. Forøvrig har vi blant annet hatt møter/dialog med: Foreningen LEV / KLAP i Danmark, NAV Hordaland, Bergen kommune, Bufdir, flere bedrifter for varig tilrettelagt arbeid, Rettighetsutvalget v/leder, direktør for Oslo byråds sekretariat, Sosial- og arbeidskomiteen på stortinget, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Arbeids- og sosialdepartementet, Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU), Videregående skole, Hordaland fylkeskommune, og Hotellkjeden Scandic.

Antall personer i målgruppen

2000

Oppsummering

Modellen vi har utarbeidet gir en god beskrivelse av en fremgangsmåte som vil kunne gi suksess med tanke på målet om å gi mange personer med utviklingshemming jobb på ordinære arbeidsplasser. Det er likefullt noen forhold ved modellen som kan ytterligere perfeksjoneres, noe som kan skje gjennom en reell utprøving av modellen.  GC Rieber fondene har bevilget kr 300.000,- for 2017 for å starte opp arbeidet med å realisere modellen, men det kreves ytterligere midler for å få gjennomført utvidelsen vi ser for oss. Vi søker derfor ExtraStiftelsen om midler for prosjekt hvor modellen iverksettes.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapportering Prosjekt helt med 2016_med vedlegg.pdf

Prosjektleder/forsker

Jarle Eknes

Detaljer
Program
Forebygging (2015)
Prosjektnavn
Helt med – arbeid for utviklingshemmede
Organisasjon
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Org.ledd
Stiftelsen SOR
Beløp Bevilget
2016: kr 592 000
Startdato
01.01.2016
Sluttdato
31.12.2016
Status
Avsluttet