Solgården, Una Aventura

I samarbeid med

Søknadssammendrag

SOLGÅRDEN, UNA AVENTURA
Kultur- og Helsereise for mennesker med utviklingshemming

NFU Levanger/Verdal har tatt iniativ til et prosjekt som skal ende opp i en kultur- og helsereise til Solgården i Spania. For mange mennesker med utviklinghemming kan reiser by på praktiske og økonomiske utfordringer og NFU Levanger/Verdal ønsker å tilrettelegge for en reise i trygge omgivelser sammen med hjelpere som kjenner den enkelte.
Solgården har blitt valgt ut fordi de har tilrettelagte og godkjente behandlingsopplegg med kvalifisert helsepersonell.
Prosjektes overordna mål er å se om kultur- og helsereiser fører til økt livskvalitet og kan brukes som virkemiddel for utviklinghemmede etter endt tur. Prosjektets mål er mindre smerter, økt bevelighet og mindre kontrakturer, økt kompetanse om behandlingsmetoder, økt trivsel med bruk av dans, musikk og teater samt presentere kultur i Spania.
Målgruppen er voksne mennesker med utviklingshemming i Levanger og Verdal. De som blir med i tillegg er Rockegruppa Totom, elever fra Levanger videregående skole og studenter fra Høgskolen i Nord-Trøndelag. Ansatte fra Levanger kommune blir med som hjelpere.
Prosjektet starter allerede i 2010 med forberedelser, søknader og informasjon. Eierskap, innvolvering og kommunikasjon er viktig. Derfor blir det fra tidlig i 2011 lagt opp til informasjonsmøter og milepælsarrangementer. Arrangementene skal ha et sterkt kulturellt fokus og gjøre oss godt forberedt på et opphold i Spania.
Resien vil foregå i oktober og vare i 14 dager. Alle behandinger er godkjent av Rikstrygdeverket og deltakerne tilbys 1 behandling pr. dag.
Flere kulturarrangement er planlagt, blant annet planlegges samarbeid med Paco Valls i Ibi Acoy.
Dersom en lykkes i gjennomføringen av dette prosjektet kan det bety videre fokus på kultur- og helsereiser, samt enda større fokus på kultur som helsebringende tiltak.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_3_0362.pdf

Prosjektleder/forsker

Kjell Hugo Dybwik

Detaljer
Program
Rehabilitering (2010)
Prosjektnavn
Solgården, Una Aventura
Organisasjon
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Org.ledd
Levanger kommune ved Staupshaugen Verksted
Beløp Bevilget
2011: kr 450 000
Startdato
01.01.2011
Sluttdato
01.05.2012
Status
Avsluttet