Husråd – CRPD i praksis

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Det er for lite tilrettelagt for ett godt system for brukermedvirkning for mennesker med utviklingshemning. NOU På lik linje og veileder for gode helse og omsorgstjenester for mennesker med utviklingshemming

Målsetting for prosjektet

Legge til rette for økt selvbestemmelse og medbestemmelse for målgruppen. Dette innebærer bevisstgjøring på hvilke muligheter som finnes og kreve tilrettelagt informasjon, økt valg og beslutningskompetanse. Dette vil kunne øke antall personer med utviklingshemning som er aktive medlemmer i NFU

Målgruppe

Mennesker med utviklingshemming

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

20000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Utarbeide kursmateriell: for å informere om: Husråd, for å etablere husråd, og for å holde i gang og skape utvikling i husrådene. Pilot – Teste ut kursmateriellet i praksis. Justere kursmateriellet ut fra erfaringer fra pilotene. Spre kursmateriellet ut i kommunene i hele landet. Evaluere kursmateriellet og spredning

Fremdriftsplan for prosjektet

Vår 2022 Utarbeide kursmateriellet Høst 2022 Pilot – teste ut kursmateriellet i praksis Vår 2023 Justere opplegget og spre kursmateriellet ut i kommunene i hele landet Høst 2023 Evaluere kursmateriellet og spredning

Prosjektleder

Lars Ole Bolneset

Detaljer
Program
Helse høst (2021)
Prosjektnavn
Husråd – CRPD i praksis
Organisasjon
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Org.ledd
Lillestrøm kommune og Bærum kommune
Beløp Bevilget
2022: kr 100 000, 2023: kr 120 000
Startdato
01.01.2022
Sluttdato
31.12.2023
Status
Under gjennomføring