Inkludere medforfattere med utviklingshemming i å skrive en fagbok

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

62

Fremdriftsplan

1. og 2. kvartal 2023 De første fire månedene går teamene gjennom og oppsummerer eksisterende forskning, og finner en egnet samarbeidsform før de skal begynne å hente inn erfaringstekster. Østby besøker alle teamene, veileder på hvordan de samarbeider i teamet, og intervjuer alle involverte. 3. kvartal 2023 Ved hjelp av lokale NFU-lag tar teamene kontakt med personer med relevante erfaringer og begynner å samle erfaringstekster. Østby forbereder og tilrettelegger forfattersamling 1: alle teamene, Østby og Owren samles to dager i FOs lokaler i Oslo for å samordne arbeidet og dele erfaringer. Her gjennomfører Østby også fokusgruppeintervju med førsteforfattere og medforfattere hver for seg. 4. kvartal 2023: Teamene leverer innledende kapittelutkast til Owren og får tilbakemelding. Her diskuteres også hva slags erfaringstekster som fortsatt mangler. Østby veileder teamene etter behov og dokumenterer prosessen. 1. kvartal 2024: Teamene fortsetter å samle erfaringstekster, og jobber videre med kapitlet. De leverer nytt kapittelutkast til Owren og får tilbakemelding. Teamledere leverer notater om prosessene i teamene til Østby. Østby veileder teamene etter behov og dokumenterer prosessen. 2. og 3. kvartal 2024: Teamene jobber videre med å innhente erfaringstekster og skrive, og leverer fullstendige kapittelutkast. Disse inngår i de to førsteutkastene av manus som Owren sender forlaget. Østby planlegger forfattersamling 2, som avholdes etter at forlaget har vurdert manusene. Der går vi gjennom vurderingen og planlegger siste etappe. Østby legger fram foreløpige innsikter om teamenes samarbeid til diskusjon og kommentarer. 4. kvartal Teamene sender sisteutkast av alle kapitler til Owren, som ferdigstiller endelige utgaver av begge manus. Vi skriver sluttrapport.

Prosjektleder/forsker

Thomas Owren

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Inkludere medforfattere med utviklingshemming i å skrive en fagbok
Organisasjon
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Org.ledd
Høgskulen på Vestlandet
Beløp Bevilget
2023: kr 166 000, 2024: kr 224 000
Startdato
01.03.2023
Sluttdato
31.12.2024