Digitale møter i koronaens tid og etter

Søknadssammendrag

Mennesker med utviklingshemning har blitt mer isolert og fått langt færre aktivitetstilbud enn tidligere pga. langvarige koronatiltak. Mange har i lengre perioder måttet holde seg hjemme fra skole, jobb og fritidstilbud. Noen har ikke vært i jobb eller dagaktivitet siden mars 2020. Fritidstilbud for denne gruppen har stort sett falt bort, særlig for ungdommer og dem over 20 år. Dette har ført til mindre sosialt samvær og fellesskap.

Mennesker med utviklingshemning er mye mer enn andre avhengige av organiserte tilbud for å holde seg i aktivitet og i kontakt med andre. Mange av dem er i risikogrupper for alvorlig Covid-19-infeksjon. Resultatet av færre jobb og aktivitetstilbud har ført til mer inaktivitet og mindre sosial kontakt. Dette kommer i tillegg til en sosial ekskludering som mennesker med utviklingshemning opplever i hverdagen ellers. Mangel på sosial kontakt kan lett gå utover fysisk helse, humør og generell livskvalitet. De har derfor et stort behov for å komme i gang med sosialt samvær med andre.

Ett tiltak er å organisere digitale møteplasser med andre via videomøter der man kan se hverandre og snakke med hverandre. For dette er de fleste imidlertid avhengig av hjelp fra støttepersoner. En norsk undersøkelse fra 2020 viser at tjenesteytere for mennesker med utviklingshemning er lite digitalt kyndige. Det kan også gjelde andre støttepersoner som pårørende og annen familie.

Hovedmålet for prosjektet er å bidra til mer sosial kontakt for mennesker med utviklingshemning. Det direkte målet er å produsere en nettressurs for støtteapparatet til mennesker med utviklingshemning. Det skal inneholde informasjon, veiledere og diverse støttemateriell om applikasjoner for videomøter for sosial kontakt mellom flere mennesker eller grupper. Vi ser ikke bort fra at mennesker med utviklingshemning kan få nye venner gjennom tiltaket. En annen viktig målsetting er vid informasjonsspredning til støtteapparatet om nettressursen.

Nettressursen ferdigstilles innen utgangen av 2022.

Prosjektleder/forsker

Riitta Anneli Hellman

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Digitale møter i koronaens tid og etter
Organisasjon
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Beløp Bevilget
Kr 685.000
Startdato
15.10.2021