Læringsmodell om selvbestemmelse

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

30

Fremdriftsplan

1. Klargjøring av materialet og sikre at det utformes og gjennomføres likt med den amerikanske versjonen unntak av nødvendige kulturelle forskjeller. Ansvarlig er prosjektleder. Ferdigstilles 15.nov 2022. 2. Rekruttering av deltakere og fasilitatorer. Prosjektgruppemedlemmet fra henholdsvis NFU og SOR rekrutterer deltakerne og avklarer geografisk lokalisering av gruppen. Det er på forhånd avklart hvilke aldersgrupper de tre gruppene skal ha, og hva som er aktuelle partnere i de tre gruppene (pårørende/tilretteleggere). Ferdigstilles 15. nov. 2022. 3. Gjennomgang av materialet og opplæring av fasilitatorene gjøres av prosjektleder/prosjektgruppen. I denne fasen kobles fasilitatorene også opp mot fasilitatorene fra Nord-Dakota, som på dette tidspunktet allerede har gjennomført flere av samlingene og har hatt en gjennomgang av materialet. Ferdigstilles 20. nov. 2022. 4. Rammen for dato, tid og sted for de fem samlingene fastsettes av prosjektleder og prosjektgruppen. Eventuelle justeringer foretas innad i gruppene og fasilitator. Ferdigstilles 30. nov. 2022. 5. Gjennomføringen av de fem samlingene i de tre gruppene styres av fasilitatorene. Prosjektleder har oppfølgingssamtaler med fasilitatorene enkeltvis, og vurdere løpende om det også er behov for elektroniske fellesmøter. Temaer på disse møte vil kun være praktiske/ prinsipielle. Gjennomføres innen 28. feb. 2023.. 6. Analyse av fokusgruppeintervjuene (innsamlet 5. samling). Ferdigstilles innen 20. mai 2023. 7. Rapportering. Ferdigstilles innen 20. juni 2023. 8. Presentasjon av prosjektet i aktuelle forum. Løpende 2022/23. 9. Beslutning om videreføring av pilotprosjektet som et større forskningsprosjekt. Besluttes senest 2. kvartal 2023.

Prosjektleder/forsker

Karl Elling Elingsen

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Læringsmodell om selvbestemmelse
Organisasjon
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Beløp Bevilget
2022: kr 180 000, 2023: kr 220 000
Startdato
09.11.2022
Sluttdato
31.12.2023
Status
Under gjennomføring