Psykisk helse hos mennesker med utviklingshemning

I samarbeid med


Søknadssammendrag

Gjennom NOHID-studien («North Health in Intellectual Disability») er det hentet inn bred kunnskap om helsetilstand hos voksne personer med utviklingshemming. Studien er en norsk tverrsnittstudie med kartlegging av internasjonalt utarbeide helseindikatorer. Informasjon om helsetilstand, behov og tilbud om helsehjelp er kartlagt hos 214 personer med utviklingshemming ved hjelp av strukturerte intervju og spørreskjema. Utvalget er hentet fra kommuner i den nordlige landsdelen av Norge. Studien gir spennende og helsepolitisk relevante resultater. Data for psykisk helse er ikke analysert. Vi vil i derfor dette doktorgradsprosjektet finne ut hvordan helsetjenestene møter behovene ved psykiske helseproblemer, og vi vil studere hvilke faktorer som har betydning for å bedre helsetjenestene. Ideen til denne studien bygger på erfaringer med at kunnskapsutviklingen innen psykisk helsevern ikke inkluderer utviklingshemmede og at pasienter som har en utviklingshemming blir behandlet på sviktende grunnlag. Forskning har vist at personer med utviklingshemming blir systematisk ekskludert fra kliniske studier innen psykisk helsevern. I kohortstudier finner vi en passiv ekskludering av utviklingshemmede (for eksempel ved at den kognitive terskelen for å delta blir for høy), mens ekskluderingen er aktiv for randomiserte kontrollerte studier. Design: Problemstillingene vil bli belyst ved å benytte data fra NOHID-studien. NOHID-studien er en spørreskjemabasert tverrsnitts multisenterstudie med bruk av internasjonalt valide måleinstrumenter. Prosjektet tar sikte på å besvare disse spørsmålene: Problemstilling 1: Hvordan er forekomsten av psykiske problemer og adferdsmessige utfordringer relatert til hvilke diagnoser som er stilt og hvordan problemene blir behandlet medikamentelt hos voksne personer med psykisk utviklingshemming? Problemstilling 2: Hvilke faktorer påvirker hyppigheten av kontakt med profesjonelt helsepersonell hos personer med utviklingshemming med psykiske helseproblemer? Problemstilling 3: Hvordan er sammenhengen mellom deltagelse i dagaktivitet/ jobb og forekomst av psykiske helseproblemer og adferds-utfordringer hos voksne personer med utviklingshemming?

Søknadssammendrag

Gjennom NOHID-studien («North Health in Intellectual Disability») er det hentet inn bred kunnskap om helsetilstand hos voksne personer med utviklingshemming. Studien er en norsk tverrsnittstudie med kartlegging av internasjonalt utarbeide helseindikatorer. Informasjon om helsetilstand, behov og tilbud om helsehjelp er kartlagt hos 214 personer med utviklingshemming ved hjelp av strukturerte intervju og spørreskjema. Utvalget er hentet fra kommuner i den nordlige landsdelen av Norge. Studien gir spennende og helsepolitisk relevante resultater. Data for psykisk helse er ikke analysert. Vi vil i derfor dette doktorgradsprosjektet finne ut hvordan helsetjenestene møter behovene ved psykiske helseproblemer, og vi vil studere hvilke faktorer som har betydning for å bedre helsetjenestene. Ideen til denne studien bygger på erfaringer med at kunnskapsutviklingen innen psykisk helsevern ikke inkluderer utviklingshemmede og at pasienter som har en utviklingshemming blir behandlet på sviktende grunnlag. Forskning har vist at personer med utviklingshemming blir systematisk ekskludert fra kliniske studier innen psykisk helsevern. I kohortstudier finner vi en passiv ekskludering av utviklingshemmede (for eksempel ved at den kognitive terskelen for å delta blir for høy), mens ekskluderingen er aktiv for randomiserte kontrollerte studier. Design: Problemstillingene vil bli belyst ved å benytte data fra NOHID-studien. NOHID-studien er en spørreskjemabasert tverrsnitts multisenterstudie med bruk av internasjonalt valide måleinstrumenter. Prosjektet tar sikte på å besvare disse spørsmålene: Problemstilling 1: Hvordan er forekomsten av psykiske problemer og adferdsmessige utfordringer relatert til hvilke diagnoser som er stilt og hvordan problemene blir behandlet medikamentelt hos voksne personer med psykisk utviklingshemming? Problemstilling 2: Hvilke faktorer påvirker hyppigheten av kontakt med profesjonelt helsepersonell hos personer med utviklingshemming med psykiske helseproblemer? Problemstilling 3: Hvordan er sammenhengen mellom deltagelse i dagaktivitet/ jobb og forekomst av psykiske helseproblemer og adferds-utfordringer hos voksne personer med utviklingshemming?

Detaljer
Program
Forskning (2021)
Prosjektnavn
Psykisk helse hos mennesker med utviklingshemning
Organisasjon
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Org.ledd
NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Beløp Bevilget
2022: kr 781 000, 2023: kr 781 000, 2024: kr 781 000
Startdato
01.06.2022
Sluttdato
31.05.2025