Abloom filmfestival

I samarbeid med

Søknadssammendrag

SAMMENDRAG
1.
Det er grunn til å tro at det blant innvandrerforeldrene er svært tabubelagt – og at det er knyttet skam til det å ha et barn som har nedsatt funksjonsevne. Det snakkes om at skyld og straff kan være en årsaksforklaring på slike fordommer, men uansett forklaring, er det vanskelig å forholde seg til for mange. Vi har et sterkt ønske om å være med å normalisere det å ha et barn som er annerledes.Festivalen vil ha et spesielt tema for hvert år, et tema som vil gå som en rød tråd gjennom festivaldagene. Årets tema vil handle om ensomhet.
2.
Med Abloom filmfestival ønsker vi å skape en møteplass og aktivitet i lokalsamfunn på tvers av ulike grupper, for barn/unge med spesielle behov og deres foreldre. Vårt mål er å bygge bro mellom familier og samfunnet ved å løfte fram temaet om funksjonshemning.
3.
Filmfestivalen er åpen for alle.
4.
I første halvår Resultatene fra i fjor vil bli presentert og evaluert i et referansegruppe møte. Velge ut områder (visningsarena, innhold og material) og metoder for styrking av festivalen. Opprettelse av referansegruppe/festivalråd. Møtevirksomhet og årets tema vil bli presentert og diskutert og vil deretter bli justert etter behov. Finne samarbeidspartnere/ sponsorer. Besøke filmfestivaler, finne aktuelle filmer, kontakte filmskapere. Forberedelse av søknader (finansiering).Under planlegging skal vi finne aktuelle aktører (foredragsholdere, konferansier, underholdere, kunstnere i forbindelse med barneaktiviteter, pedagoger, filmskapere).I andre halvår Oppdatere våre mediekanaler (nettside, facebook, m.m). Sende ut invitasjonsbrev til diverse. Foreta eventuelle justeringer basert på resultater fra foreløpig material. Arbeide aktivt for å markedsføre festivalen og spre informasjon til alle: utdanningssystemet, StatPed, vekst- og attføringsbedrifter og interesseorganisasjoner osv. Kontakte media i hele Norge (gjennom samarbeidspartnere). Rekruttere frivillige til å dele ut informasjon, henge opp plakater og jobbe under festivalen. Ferdigstille program. Holdes innlegg under festivalen og deles ut brosjyrer på stands. Avslutningsvis vil resultatene og erfaringene bli systematisert og presentert i en sluttrapport.
5.
Film er et populært medium, så vi tror at en filmfestival av dette slaget vil ha stor betydning for den aktuelle målgruppen, barn, unge og foreldre som lever i en familie der èn (eller flere) har nedsatt funksjonsevne. I tillegg vil minoritetsspråklige familier bli tillagt et ekstra fokus. Mye er imidlertid likt, uansett kulturbakgrunn; Familier som har barn som har langvarige helseutfordringer, skiller seg fra andre familier ved å ha to helt forskjellige nettverk – et privat og et profesjonelt. Det profesjonelle nettverket består av mange forskjellige yrkesgrupper med sin kompetanse. Det private nettverket av familie og venner kan ha vanskeligheter med å forstå foreldrenes utfordringer og bekymringer. (Juul, 2003)

Noen foreldre opplever ’erfaringsensomhet’, da ingen venner har det akkurat slik som dem. De har mange erfaringer, men erfaringene handler om andre ting enn det venner og bekjente refererer til. Vi har stor tro på at en ’egen’ filmfestival kan ha en positiv virkning på flere nivå.
6.
Høst 2013 Finne arbeidslokaler og ansette nøkkelpersoner.
Oppnevne referansegruppe / programkomite
Vår 2014 Utvikle festivalsinnhold og forberedelse av all skriftlig materiale ( søknader, markedsføringsmateriale).
Møtevirksomhet med diverse( programkomite, samarbeidspartnere, sponsorer etc)
Innsamle kvalitative/kvantitative data

Høst-vinter 2014 Analyse av data, artikkelskriving og publisering
Ferdigstille festivalen og festivalen finner sted.
Evaluering og rapportering av festivalen.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Abloom Sluttrapport for forebyggings- Ekstra midler 2014.pdf

Prosjektleder/forsker

Faridah Shakoor

Detaljer
Program
Forebygging (2013)
Prosjektnavn
Abloom filmfestival
Organisasjon
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Beløp Bevilget
2014: kr 400 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet