Utvikling av ressurser for å forstå hverdagen gjennom inkluderende forskning

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

100

Fremdriftsplan

Tre faser 1-Prosjektgruppa Etablering av gruppen (forskere, medforskere (se prosjektgruppen), støttekontakter for medforskerne).(Granone, Rosenlund) 2-Digitale bildebøker og ressurser Medforskere identifiserer matematiske utfordringer gjennom observasjon av egne utfordringer i hverdagen.(Granone,Reikerås,medforskere) De identifiserte problemene analyseres gjennom to litteraturgjennomganger som beskriver utfordringer i matematikk for barn med henholdsvis DS og ASF (i produksjon) (Stokke, Granone, medforskere) Et anonymt spørreundersøkelse tar utgangspunkt i de identifiserte og analyserte utfordringene, legges ut på nettsidene til NFU, DSA og AIN for målgruppen (se beskrivelse). Målgruppen sorterere og fullføre de utfordringene. Forventede svar: 100.(Granone) Fire digitale bildebøker produseres ut i fra de identifiserte problemene fra medforskerne;seks nettressurser lages med utgangspunkt i de utfordringene som kommer frem gjennom spørreundersøkelsen.(Stokke,medforskere) En ressurs som beskriver det pedagogiske bakteppet for bildebøkene og nettressursene produseres, og publiseres sammen med ressursene.(Granone,Stokke,Reikerås,Rosenlund) Et spørreskjema for evaluering sendes ut gjennom nettsidene til NFU, DSA og AIN. Forventede svar: 100. Prosjektet evalueres, og ressursene revideres og tilpasses.(Granone,Stokke,medforskere) 3-Kommunikasjon Ressurser, bildebøker og videoressurser legges åpent på en nettside opprettet for prosjektet. Ressursene er gratis og tilgjengelig for alle.(Granone,medforskere) Nettsiden promoteres gjennom nevnte interesseorganisasjoner, podkaster, tidsskrifter og gjennom sosiale media. Prosjektets innhold vil i tillegg presenteres på nasjonale og internasjonale konferanser, samt gjennom vitenskapelige artikler og populærvitenskapelige artikler.(Alle)

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Utvikling av ressurser for å forstå hverdagen gjennom inkluderende forskning
Organisasjon
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Beløp Bevilget
2023: kr 80 000, 2024: kr 195 000, 2025: kr 125 000
Startdato
01.06.2023
Sluttdato
31.05.2025
Status
Under gjennomføring