Mosjon og trening

Søknadssammendrag

Bakgrunn
Mange mennesker med utviklingshemning har fått mindre fysisk trening enn tidligere i forbindelse med koronapandemien. Dette går fort ut over humør, livskvalitet og vekt. Å legge til rette for hjemmetreninger og utendørs aktiviteter vil være gunstig for dem.

Målsetting
I prosjektet skal det lages et godt og motiverende nettsted som er velegnet for mennesker med utviklingshemning, om mosjon og trening.

Deltakere
Karde produserer nettressursen og har prosjektledelsen. NFU er støttespiller.

Metode
Dette er et oppfølgingsprosjekt til «Hjemmetrening og videokontakt» hvor det lages en nettressurs for støtteapparatet. Nettstedet i «Mosjon og trening» publiseres i løpet av høsten 2021 og oppdateres så lenge prosjektet varer. Hovedvekten vil bli lagt på hjemmetrening via digitale ressurser og på utendørsaktiviteter.
Tidlig i prosjektet arrangeres det fokusgruppesamtaler for mennesker med utviklingshemning og for deres tjenesteytere. Det vil legges vekt på hvilke fysiske aktiviteter deltakerne liker og hva som motiverer dem. Synspunkter på bruk av digitale ressurser for mosjon og trening tas også opp.

Karde vil utvikle nettstedet med lettleste tekster, enkle menyvalg, bilder og filmsnutter. Innhold, layout, funksjonalitet og navigering skal testes ut. For ekstra motivering til fysisk aktivitet vil det også via nettstedet arrangeres konkurranser med premiering for målgruppen. I tillegg vil nettressursen inneholde et menypunkt for støtteapparatet.

Informasjonsspredning om nettressursen til mennesker med utviklingshemning og deres støtteapparat er en viktig del av prosjektet.

Tidsplan
Prosjektet varer fra juni 2021 og ut juni 2022. Nettstedet publiseres høsten 2021 og oppdateres gjennom prosjektperioden. Det vil bli kontinuerlig spredning av informasjon om nettressursen etter at den er offentliggjort, så lenge prosjektet varer.

Forventede resultater
Det forventes at nettressursen tas i bruk av mange med utviklingshemning og deres støtteapparat og at målgruppen derved får økt sin fysiske aktivitet. Nettressursen vil stimulere til mer fysisk trening for målgruppen også etter at prosjektet er over.

Prosjektleder/forsker

Gro Marit Rødevand

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Mosjon og trening
Organisasjon
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Beløp Bevilget
Kr 695.000
Startdato
26.05.2021