Levva livet

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Levva Livet er en positiv ide – unnfanget av frustrerte tilbakemeldinger fra personer med utviklingshemming og deres støttespi

Levva Livet er en positiv ide – unnfanget av frustrerte tilbakemeldinger fra personer med utviklingshemming og deres støttespillere.

 

Hensikten med prosjektet var å formidle gode eksempler på assistanse i hjem og på fritid til personer med utviklingshemming. NFU ønsket å formidle eksemplene slik at de kan bidra til endringer av organisering og innhold i relevante tjenester.

 

Bakgrunnen er at vi (NFU Nordland) mener både tjenester i hjemmet og på fritiden for ofte tilrettelegges slik at den enkelte ikke får benytte sine tildelte timer til det de selv ønsker. For ofte er tjenestene slik organisert at den enkelte må forholde seg til et utall av hjelpere.

 

For de som er godt fornøyd med tjenester er nettopp selvbestemmelse og selvråderett forhold som trekkes fram som avgjørende for kvalitet. Det at kjemien mellom tjenesteyter og mottaker ”stemmer” og at det er faste assistenter fremheves også som en viktig side for det som oppfattes som ”gode tjenester”.

 

Prosjekt Levva Livet: I nært samarbeid med sentrale organisasjoner søkte samtlige involverte nærmest med lys og lykt etter gode eksempler. Vi fikk samtykke fra hovedpersoner, pårørende eller verger. Et reportasjeteam dro så på besøk og forsøkte å finne ut hvordan i all verden noen kommuner og noen personer klarer å få ting til å bli svært bra.

 

Sluttproduktet tar form: Da vi fant formen og hadde åtte-ni reportasjer nesten klare, valgte vi å gjøre ni gode saker i stedet for å øke til tolv. Det ble også bestemt å doble opplaget på bok og hefte til 2.000. Det ble samtidig valgt å ikke ta med CD-rom da dette ville medføre så store utgifter at bøker og hefter måtte nedprioriteres.

 

Et bedre liv: Gjennom publisering på to rygger og internett håper vi at vi sammen med de som har støttet prosjektet økonomisk kan ha inspirert til en bedre hverdag og et bedre liv.

Tilbakemeldingene vi har fått peker i den retningen.

 

Organisering og finansiering: I prosjektet har NFU Nordland samarbeidet med voksenhabiliteringen ved Nordlandssykehuset HF, FO Nordland og KS Nordland. Hovedfinansiering har vært fra Helse- og Rehabilitering. Sosial- og Helsedirektoratet har også bidratt.

 

Vedlegg og sluttprodukter:

ü      Bok, ”Levva Livet – lett å lese”; Bjørn Erik Rygg Lunde og Thor-Wiggo Skille

ü      Hefte, ”Levva Livet – til inspirasjon”; Bjørn Erik Rygg Lunde og Thor-Wiggo Skille

Prosjektleder/forsker

Bjørn Erik Rygg Lunde

Detaljer
Program
Rehabilitering (2004)
Prosjektnavn
Levva livet
Organisasjon
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Beløp Bevilget
2005: kr 600 000, 2006: kr 474 000
Startdato
01.01.2005
Sluttdato
31.12.2007
Status
Avsluttet