Mats lager treningsapp

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Forskning viser at mange mennesker med utviklingshemming har dårlig kosthold og trener for lite. Helsedirektoratet la aug. 2020, ut et høringsutkast; "..Kommunen skal legge til rette for at barn, unge, voksne og eldre med utviklingshemming kan være regelmessig fysisk aktive i tråd med nasjonale faglige råd om fysisk aktivitet. De som har nedsatt funksjonsnivå og helseutfordringer skal få mulighet til å være så fysisk aktive som helsetilstanden tillat- er…" Det er tidligere laget treningsforslag for personer med utviklingshemming av bl.a. Karde. Vi tar skrittet videre og lager en app.

Målsetting

At barn, unge, voksne og eldre med utviklingshemming skal ha mulighet til å regelmessig være fysisk aktive på tross av utfordringer på flere plan. Dette ved et tilbud på lik linje med andre treningsapper, men som er spesielt tilpasset denne målgruppen.

Målgruppe

Mennesker med utviklingshemming

Antall personer i målgruppen

30000

Beskrivelse av gjennomføring

Utvikling av treningsapp spesielt tilpasset for mennesker med utviklingshemming, slik at barn, unge, voksne og eldre med utviklingshemming skal ha mulighet til å regelmessig være fysisk aktive på tross av utfordringer på flere plan. Mennesker med utviklingshemming vil i stor grad være med i planlegging og bidra til at appen blir brukervennlig. Appen bygges opp gjennom intervjuer med mennesker med utviklingshemming hvor deres behov og ønsker spiller er an avgjørende rolle. Det skal også opprettes en testgruppe hvor potensielle brukere får teste øvelser og etterhvert appen. I møte med ulike fagpersoner som fysiolog, ernæringsfysiolog, vernepleier, psykolog for nevrohabi- litering, PT/trener/aktivitetsleder, vil vi bli bedre kjent med hvilke forutsetninger målgruppen har når det gjelder å utvikle en sunnere livsstil. Innspill fra mennesker med utviklingshemming og fagpersonenes kunnskap og erfaring, vil sammen danne grunnlaget for innholdet i appen. Vi samarbeider med en profesjonell utvikler av app, som guider oss i riktig retning, stiller de kritiske spørsmålene og bidrar til at vi kommer i havn med et ferdig produkt. I forbindelse med markedsføring/lansering av appen, vil NFU bidra med innlegg på SoMe og i «Samfunn for alle».

Fremdriftsplan

Kostnadsberegninger med utviklerne av appen viser behov for å søke mer midler til prosjektet for å sikre utvikling med drift og oppdateringer. April-Juni: Forprosjekt Juli-Jan '23: Utvikling av app. Testgruppe og fagpersoner bidrar i utviklingen. Ferdigstille prototype. Nov-Jan '23: Testing. Evt justeringer Feb '23-Mars '23: Lansering og markedsføring Feb '23-Mars '23: Etterarbeid og evaluering 2023 – > Oppdateringer/videreutvikling

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Tone Sæbø

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
Mats lager treningsapp
Organisasjon
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Org.ledd
Empo Media
Beløp Bevilget
2022: kr 800 000
Startdato
01.07.2022
Sluttdato
31.03.2023
Status
Under gjennomføring