Factsplat hindrer digitalt utenforskap

To datastudenter på NTNU hadde ideen som hjelper eldre til å få kontroll på sitt digitale liv.

– Digitalt utenforskap er et voksende problem, som både vi og Seniornett ønsker å gjøre noe med. Mange eldre sliter blant annet med å bestille legetimer fordi dette nå ofte må gjøres på nett, sier prosjektleder og CEO i Metaito, Svenn Helge Vatne.

Personlig startside

Det var som student på NTNU i 2014 at han og en medstudent fikk ideen til å lage et verktøy som skulle gjøre det enklere å navigere seg på internett.

Resultatet ble Factsplat. Det er et verktøy som lar brukeren sette opp sin helt egen startside, der man samler og organiserer notater og lenker til dokumenter, nettsteder og digitale verktøy. Man kan enkelt logge seg inn på sin egen Factsplat-profil fra en hvilken som helst enhet og få de samme tilgangene overalt.

– Til og med som to kyndige datastudenter så vi at det var unødvendig tungvint å finne frem til det vi trengte på internett. I 2018 bestemte vi oss for å satse på konseptet, og vi så etter hvert at vi løste et generelt problem som veldig mange har, forklarer Vatne.

Positiv respons

Men det var først etter hans far brukte Factsplat at Metaito fikk øynene opp for bruk blant eldre.

– Vi tok kontakt med Seniornett og fikk utrolig positiv respons, sier Vatne.

Gjennom prosjektet har de gjennomført en behovsanalyse sammen med Seniornett, og deretter workshop med regionale styremedlemmer og veiledere.

– Responsen der var helt fantastisk. Alle kom i gang med sin egen startside for internett, og det ble raskt spørsmål blant de eldre om det gikk an å bruke det til andre formål også, slik som for båtforeningen eller borettslaget. Det var tydelig at de forstod poenget med Factsplat, sier Vatne.

Her ser du et eksempel på hvordan din egen startside i Factsplat kan se ut. På en og samme side får du oversikt over og linker til alt du normalt bruker på internett. Foto: Factsplat

Opplæring

Framover skal Metaito og Seniornett jobbe med kursing og opplæring, slik at flest mulig kan ta i bruk plattformen.

– Vi håper å komme godt i gang med å lære opp eldre med å få kontroll på sitt digitale liv. Vi ønsker å vise at det er mulig å henge med og at det kan være både givende og gøy å bruke digitale verktøy, sier Vatne.

– For godt til å ikke ta det i bruk

Og responsen fra Seniornett viser at prosjektet har gode muligheter for å lykkes.

– Factsplat er rett og slett for godt til at vi ikke kan ta det i bruk, sier generalsekretær Kristin Ruud, og fortsetter:

– Vi har mange medlemmer som synes det er vanskelig når de må oppdatere pc-en, eller kjøpe seg ny pc. Ofte forsvinner fanen til for eksempel nettbanken når du oppdaterer pc-en. Med Factsplat ligger alt på ett sted, selv om du får nytt nettbrett eller oppdaterer pc-en.

Hjelper flere å henge med

For Metaito har det vært tilfredsstillende å jobbe for bedre digital inkludering.

– Eldre er en verdifull gruppe med mye kunnskap og mye å bidra med. Det er også viktig at deres verdighet blir ivaretatt og at de henger like mye med i samfunnet som resten. Dette prosjektet kan bidra til nettopp dette, ved å hjelpe flere med å henge med i den digitale utviklingen lengst mulig, sier han.


Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Digitalt utenforskap blant eldre er et økende problem i dagens samfunn. Over 600.000 nordmenn, hovedsakelig eldre, sliter med å delta i et stadig mer digitalisert samfunn, noe som får konsekvenser for både helse og livskvalitet. Den raske digitaliseringen av samfunnet, spesielt innen helsevesenet, kan være en stor utfordring for eldre og andre med lav digital kompetanse. Eldre er hyperforbrukere av helsetjenester og det involverer mye mer enn bare Helsenorge. Komplekse digitale tjenester må brukes for å kommunisere med fastlegen, motta hjemmetjenester, håndtere resepter og mye mer. Situasjonen kan være overveldende, skape stress og helsebekymringer, og mange eldre nøler med å be om hjelp av frykt for å være til bry. Eldre må ikke bare lære seg å navigere tjenestene, men må også huske hvilke tjenester de skal bruke og når. Eldre er en viktig samfunnsressurs og vi må legge til rette for at også de kan henge med i det digitale samfunnet. Spesielt når det kommer til helse og livskvalitet. Seniornett skal i samarbeid med Metaito AS bruke plattformen Factsplat for å gjøre navigasjon på internett og bruk av digitale helsetjenester enkelt. I første omgang er fokuset på eldre. Senere kan prosjektresultatet også hjelpe andre som sliter digitalt, eksempelvis flyktninger og innvandrere.

Aktivitet/tiltak/metode

Tiltak og aktiviteter i prosjektet inkluderer: 1. Opplæring og støtte for målgruppen i bruk av Factsplat og digitale tjenester. Kurs, videoer, manualer og mer. 2. Forbedringer og tilpasning av Factsplat som en enkel, tilpasset og brukervennlig startside for eldres digitale web-tjenester og helsetjenester. 3. Samarbeid med lokale organisasjoner og offentlige tjenester for å styrke eldres digitale inkludering. Målgruppe: Eldre med utfordringer i den digitale hverdagen som trenger enklere tilgang til egne digitale helsetjenester. Evalueringsmetoder: 1. Måling av økt digital mestring og deltakelse blant deltakerne gjennom spørreundersøkelser og intervjuer. 2. Analyse av bruksstatistikk og tilbakemeldinger for å identifisere mulige forbedringer og suksessfaktorer. 3. Kontinuerlig dialog med deltakerne for å sikre at prosjektet møter deres behov og ønsker. Sikkerhet og personvern er viktige hensyn i prosjektet. Deltakerne vil bli informert om hvordan deres data brukes og lagres. Alle personopplysninger behandles i henhold til gjeldende personvernlover. Mulige utfordringer inkluderer: 1. Motstand mot endring eller skepsis blant eldre. 2. Forskjellige behov og ferdighetsnivåer blant deltakerne. 3. Begrenset kapasitet til langsiktig oppfølging For å imøtegå disse utfordringene vil vi: Involvere eldre i utformingen av prosjektet for å skape eierskap og tillit. Tilby tilpasset opplæring og støtte basert på individuelle behov og ferdigheter. Legge opp til at familie og venner av de eldre enkelt kan bistå med oppdatering og tilpasning av startsiden til de eldre. Ved å forstå og adressere disse utfordringene, vil prosjektet kunne tilrettelegge for en mer inkluderende digital hverdag hvor eldre kan føle seg trygge på at deres helsebehov blir møtt.

Antall deltakere

300

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Prosjektet forventes å ha positive virkninger for målgruppen og samfunnet på kort og lang sikt. “Det er så enkelt, og til og med gøy!” delte Annette Hannestad (77) da hun fikk oversikt over sine digitale tjenester på factsplat for første gang. Gjennom prosjektet kan flere eldre oppleve økt mestring av både helsetjenester og andre digitale tjenester. Dette kan styrke både selvtillit, trygghet og evne til å delta i det digitale samfunnet. Mer deltakelse betyr også mindre utenforskap og isolasjon, noe som bidrar til økt livskvalitet og uavhengighet for eldre. Et mål i dagens samfunn er at eldre skal klare seg selv lengst mulig. Med Factsplat blir det mye lettere å håndtere viktige oppgaver som man ellers ville ha trengt hjelp til. Oversikt over egen helse, resepter, kontakt med sykepleiere og andre viktige støttekontakter er nødvendig for å forebygge plager og å holde helsen vedlike. Nye tredjepartstjenester og innovasjon i ulike helseforetak byr på spennende muligheter innenfor helse, men krever også digital kompetanse. Eksempler er løsninger som ‘Fürst Pasient’ som tilbyr prøvesvar fra Norges største laboratorium. I Helse Sør-Øst jobbes det aktivt med digital helse og selvrapportering grunnet store fremtidige kapasitetsutfordringer. Bruk av slike løsninger vil bli mye enklere for målgruppen fordi de får en personlig tilpasset oversikt der de enkelt kan navigere seg til det de trenger, uavhengig av hvilke og hvor mange digitale tjenester de benytter. Plattformen åpner ikke kun for bedre navigering av helsetjenester, men også andre digitale tjenester som trengs for å ta del i det digitale samfunnet. Dermed kan eldre bli lengre i jobb, bo lengre hjemme, og klare seg lengre på egenhånd eller med en mindre grad av hjelp. Innvandrere og andre digitalt svake gangnes også.

Plan for gjennomføring

Prosjektet består av følgende hovedelementer: 1. Behovsanalyse og problemutforsking (Ansvarlig: Seniornett og Metaito): Digitalt utenforskap og tilgjengelighet i digitale helsetjenester er et viktig og veldokumentert problem. Vi vil samarbeide med et utvalg veiledere i Seniornett og seniornetts medlemmer for å avdekke de største utfordringene innen bruk av digitale helsetjenester. 2. Forbedringer og tilpasninger av løsningen basert på tilbakemeldinger (Ansvarlig: Metaito): Basert på tilbakemeldinger vil plattformen kontinuerlig forbedres. Fokuset blir universell utforming og tilpasninger som gjør den digitale hverdagen enklere for brukerne. 3. Rekruttering av deltakere og opplæring (Ansvarlig: Seniornett): Sammen med Seniornett vil deltakerne (se andre punkter for utdyping) bli rekruttert til prosjektet og gis tilstrekkelig opplæring. 4. Gjennomføring av aktiviteter og evaluering (Ansvarlig: Seniornett og Metaito): Seniornetts mål er å skape arenaer der seniorer kan øke sine digitale kunnskaper og ferdigheter for å mestre digitale verktøy og tjenester i hverdagen. Det vil utarbeides kursmateriale, holdes kurs og webinarer for Seniornetts deltakere. Publisering av manualer og instrukser vil gjøre det lettere for brukerne selv, men også for veiledere, pleiere og andre å hjelpe eldre. 5. Rapportskriving og formidling av resultater (Ansvarlig: Seniornett og Metaito): Det vil gjennomføres brukerundersøkelser både i forkant, underveis og i etterkant av prosjektet for å dokumentere resultater, utfordringer og muligheter. Funnene vil deles på digitale kanaler, med offentlige aktører og med media.

Prosjektleder

Torgeir Andresen Klevstuen

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Startside på internett for enkel tilgang til web- og helsetjenester for eldre
Organisasjon
Seniornett Norge
Beløp Bevilget
2023: kr 376 000, 2024: kr 24 000
Startdato
01.09.2023
Sluttdato
01.07.2024
Status
Under gjennomføring