Factsplat hindrer digitalt utenforskap

To datastudenter på NTNU hadde ideen som hjelper eldre til å få kontroll på sitt digitale liv.

– Digitalt utenforskap er et voksende problem, som både vi og Seniornett ønsker å gjøre noe med. Mange eldre sliter blant annet med å bestille legetimer fordi dette nå ofte må gjøres på nett, sier prosjektleder og CEO i Metaito, Svenn Helge Vatne.

Personlig startside

Det var som student på NTNU i 2014 at han og en medstudent fikk ideen til å lage et verktøy som skulle gjøre det enklere å navigere seg på internett.

Resultatet ble Factsplat. Det er et verktøy som lar brukeren sette opp sin helt egen startside, der man samler og organiserer notater og lenker til dokumenter, nettsteder og digitale verktøy. Man kan enkelt logge seg inn på sin egen Factsplat-profil fra en hvilken som helst enhet og få de samme tilgangene overalt.

– Til og med som to kyndige datastudenter så vi at det var unødvendig tungvint å finne frem til det vi trengte på internett. I 2018 bestemte vi oss for å satse på konseptet, og vi så etter hvert at vi løste et generelt problem som veldig mange har, forklarer Vatne.

Positiv respons

Men det var først etter hans far brukte Factsplat at Metaito fikk øynene opp for bruk blant eldre.

– Vi tok kontakt med Seniornett og fikk utrolig positiv respons, sier Vatne.

Gjennom prosjektet har de gjennomført en behovsanalyse sammen med Seniornett, og deretter workshop med regionale styremedlemmer og veiledere.

– Responsen der var helt fantastisk. Alle kom i gang med sin egen startside for internett, og det ble raskt spørsmål blant de eldre om det gikk an å bruke det til andre formål også, slik som for båtforeningen eller borettslaget. Det var tydelig at de forstod poenget med Factsplat, sier Vatne.

Opplæring

Framover skal Metaito og Seniornett jobbe med kursing og opplæring, slik at flest mulig kan ta i bruk plattformen.

– Vi håper å komme godt i gang med å lære opp eldre med å få kontroll på sitt digitale liv. Vi ønsker å vise at det er mulig å henge med og at det kan være både givende og gøy å bruke digitale verktøy, sier Vatne.

– For godt til å ikke ta det i bruk

Og responsen fra Seniornett viser at prosjektet har gode muligheter for å lykkes.

– Factsplat er rett og slett for godt til at vi ikke kan ta det i bruk, sier generalsekretær Kristin Ruud, og fortsetter:

– Vi har mange medlemmer som synes det er vanskelig når de må oppdatere pc-en, eller kjøpe seg ny pc. Ofte forsvinner fanen til for eksempel nettbanken når du oppdaterer pc-en. Med Factsplat ligger alt på ett sted, selv om du får nytt nettbrett eller oppdaterer pc-en.

Hjelper flere å henge med

For Metaito har det vært tilfredsstillende å jobbe for bedre digital inkludering.

– Eldre er en verdifull gruppe med mye kunnskap og mye å bidra med. Det er også viktig at deres verdighet blir ivaretatt og at de henger like mye med i samfunnet som resten. Dette prosjektet kan bidra til nettopp dette, ved å hjelpe flere med å henge med i den digitale utviklingen lengst mulig, sier han.


Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

300

Fremdriftsplan

Prosjektet består av følgende hovedelementer: 1. Behovsanalyse og problemutforsking (Ansvarlig: Seniornett og Metaito): Digitalt utenforskap og tilgjengelighet i digitale helsetjenester er et viktig og veldokumentert problem. Vi vil samarbeide med et utvalg veiledere i Seniornett og seniornetts medlemmer for å avdekke de største utfordringene innen bruk av digitale helsetjenester. 2. Forbedringer og tilpasninger av løsningen basert på tilbakemeldinger (Ansvarlig: Metaito): Basert på tilbakemeldinger vil plattformen kontinuerlig forbedres. Fokuset blir universell utforming og tilpasninger som gjør den digitale hverdagen enklere for brukerne. 3. Rekruttering av deltakere og opplæring (Ansvarlig: Seniornett): Sammen med Seniornett vil deltakerne (se andre punkter for utdyping) bli rekruttert til prosjektet og gis tilstrekkelig opplæring. 4. Gjennomføring av aktiviteter og evaluering (Ansvarlig: Seniornett og Metaito): Seniornetts mål er å skape arenaer der seniorer kan øke sine digitale kunnskaper og ferdigheter for å mestre digitale verktøy og tjenester i hverdagen. Det vil utarbeides kursmateriale, holdes kurs og webinarer for Seniornetts deltakere. Publisering av manualer og instrukser vil gjøre det lettere for brukerne selv, men også for veiledere, pleiere og andre å hjelpe eldre. 5. Rapportskriving og formidling av resultater (Ansvarlig: Seniornett og Metaito): Det vil gjennomføres brukerundersøkelser både i forkant, underveis og i etterkant av prosjektet for å dokumentere resultater, utfordringer og muligheter. Funnene vil deles på digitale kanaler, med offentlige aktører og med media.

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Startside på internett for enkel tilgang til web- og helsetjenester for eldre
Organisasjon
Seniornett Norge
Beløp Bevilget
2023: kr 376 000, 2024: kr 24 000
Startdato
01.09.2023
Sluttdato
31.01.2024
Status
Under gjennomføring