Skuffet over fortsatt investering i gamblingindustrien

Oljefondet fortsetter å investere i spillselskaper, mot Stortingets vilje.

DAM Redaksjonen • 5 apr. 2019
– Det er svært skuffende at fellesskapets midler investeres i den kyniske gamblingindustrien, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen. Fredag la regjeringen fram forvaltningsmeldingen Statens pensjonsfond 2019, der det blir klart at Oljefondet ikke trekker investeringen fra spillselskaper. Samme dag kom Folkehelsemeldingen, der regjeringen gjør det klart at de verner om enerettsmodellen og ønsker styrkede tiltak for å beskytte spilleavhengige. – Her taler regjeringen med to tunger, og det er vanskelig å se at de mener alvor med en styrking av tiltak mot spilleavhengighet når man samtidig går inn for at fellesskapets midler skal investeres i den samme bransjen, sier Lillehagen, og legger til: –  Det er et svik mot de mange spilleavhengige. Alle undersøkelser viser at de aller fleste nordmenn er negative til disse selskapene. Det gir en vond smak i munnen å fylle opp felleskassa med inntekter fra denne bransjen.

Kan starte med de verste

Etikkrådet uttaler at dersom man skal utelukke alle selskaper som får inntekter fra pengespill, så  vil listen bli veldig lang. De begrunner dette med at for eksempel flyselskaper og dagligvarehandelen får noen prosenter av sine inntekter fra pengespill. – Samtidig viser Etikkrådet til at Oljefondet eier aksjer i 69 selskaper som har over femti prosent av inntektene sine fra spill. Å trekke seg ut av disse vil være et fint sted å starte, og vil ramme de selskapene som profitterer mest på de spilleavhengige.

Spillavhengighet er et betydelig folkehelseproblem

Det er bred enighet om at Oljefondet skal ha høy terskel for å trekke investeringer. Etikkrådet understreker at dette handler om for eksempel systematiske brudd på menneskerettighetene og korrupsjon. Samtidig har de tidligere vist at det er mulig å gjøre andre etiske vurderinger, for eksempel basert på helse, som da de trakk alle investeringer fra tobakksindustrien. – Vi har forståelse for at fondet skal ha høy terskel for å trekke ut sine investeringer, men når vi vet at Norge har omtrent like mange spilleavhengige som det bor i Tromsø by, så er dette et betydelig folkehelseproblem. På samme måte som man trakk investeringene ut av tobakksindustrien, bør det derfor være mulig å trekke investeringene fra spillselskapene, sier Lillehagen.

Skuffet over KrF

Forslaget om å vurdere å trekke Oljefondets investeringer fra spillindustrien kom fra Ap og KrF i 2018, og ble vedtatt av Stortingets flertall. – KrF sto selv bak forslaget om å utrede et uttrekk av gamblingaksjene, og vi hadde håpet at de ville ivareta dette når de nå sitter i regjering. Vi mener folkehelsen må gå foran uetiske investeringer, og synes det er skuffende at KrF ikke gjør det samme.