– Vi er stolte over tildelingsprosessene våre

Stiftelsen Dams tildelingsprosesser vekker oppsikt nasjonalt, og på Stiftelseskonferansen 2019 sto de flere ganger på scenen.

DAM Redaksjonen • 11 Apr. 2019

– Lotteri- og Stiftelsestilsynet har arrangert en flott og spennende konferanse. Vi er glade for og stolte over at de ønsket å invitere oss til å fortelle om hvordan vi jobber med å sikre og utvikle våre tildelingsprosesser, og om vårt nyskapende samarbeid med Kavlifondet, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen. 9. og 10. april ble Stiftelseskonferansen 2019 arrangert i Førde. Begge dager sto Stiftelsen Dam på scenen, og først ut var ledende fagsjef Jan-Ole Hesselberg og fagrådgiver Ida Svege, som snakket om utfordringer og muligheter for måling av effekt og samfunnsnytte. Les også: Slik fordelte Stiftelsen Dam midlene i 2018

Omfattende arbeid innen kvalitetssikring

I innlegget ble utfordringer knyttet til hvordan man bør måle og evaluere effekt belyst. Stiftelsen delte også innsikt i det relativt omfattende arbeidet de gjør innen kvalitetssikring. I tillegg ble stiftelsens egen forskning for å skaffe mer kunnskap om søknadsprosessene presentert. – Inntrykket er at mange har en urealistisk målsetting om å måle effekt og samfunnsnytte av sine egne aktiviteter eller tildelinger, samtidig som de forsømmer å samle data om de viktigste beslutningene som tas i det daglige, sier fagrådgiver i Stiftelsen Dam, Ida Svege, og fortsetter: – Vi ønsket å få frem at metodikken for å kartlegge effekt på en god måte er svært krevende, men at det er andre sider ved virksomhetens drift som kanskje er vel så viktige å evaluere og forbedre. Men da kreves det at man tilrettelegger for dette gjennom god datafangst.

Oppfordrer til å jobbe kunnskapsbasert

Ledende fagsjef i Stiftelsen Dam, Jan-Ole Hesselberg, oppfordrer til å ta i bruk tilgjengelig kunnskap. – Vi forsøker selv å forankre beslutninger og endringer i tilgjengelig kunnskap. Overraskende ofte er det noen som har forsket på de endringene du vurderer å gjennomføre i en lignende setting. Vi tror at flere kan være tjent med å søke opp og ta i bruk den kunnskapen og forskningen som er tilgjengelig innen det som er ens kjernevirksomhet, sier han.

Samarbeider med Kavlifondet

Onsdag 10. april holdt Hesselberg et innlegg sammen med Inger Elise Iversen, daglig leder i Kavlifondet. Extrastiftelsen og Kavlifondet har siden 2017 samarbeidet om å utvikle og drifte Kavlifondets program for helseforskning. Det er Hesselberg og Svege i Stiftelsen Dam som står for designet og søknads- og prosjekthåndteringen, med stor støtte fra Kavlifondets Inger Elise Iversen og Aksel Mjøs. På stiftelseskonferansen snakket Hesselberg og Iversen om hvordan ideen om samarbeid oppstod, om hvordan programmet er lagt opp, og om hvilken verdi samarbeidet har hatt. – Sammen med Kavlifondet har vi laget en metode for å dele ut forskningsmidler på en måte som vektlegger ønskene og behovene til både forskerne, brukerne, allmennheten og stiftelsen, sier generalsekretær Hans Christian Lillehagen.

Et forbilde for andre som finansierer forskning

Hesselberg mener måten forskningsprogrammet er rigget på er et forbilde for andre finansiører. – Vi har basert oss på den brede erfaringen vi har fra Stiftelsen Dams egne tildelinger, på forskning og på erfaringer med utprøving av liknende modeller andre steder i verden. Dette er en framtidsrettet måte å dele ut midler på og vi mener flere forskningsfinansiører burde følge etter, sier Jan-Ole Hesselberg.