Høring: Full støtte til reklamestopp

Stiftelsen Dam gir full støtte til lovendring som vil gjøre det mulig å stanse spillreklame fra utlandet.

DAM Redaksjonen • 28 mai. 2019
Regjeringen la 15. mars frem forslag til endringer i Kringkastingsloven. Forslaget innebærer at Medietilsynet får hjemmel til å pålegge distributører å iverksette tiltak som hindrer spillreklamen å nå norske seere. – Dette har vi og mange andre ventet på i mange år. Gjentatte regjeringer har forsøkt å gjøre noe med den ulovlige spillreklamen. Trine Skei Grande skal ha ros for at vi nå endelig kan stoppe den, sier generalsekretær i Hans Christian Lillehagen. Stiftelsen Dam har sendt inn høringssvar som gir full støtte til lovendringen. Lillehagen oppfordrer alle medlemsorganisasjonene og frivilligheten for øvrig til å gjøre det samme før fristen 17. juni. – Å beskytte de spillavhengige og verne om enerettsmodellen, er noe hele frivilligheten bør kunne enes om. Jeg vil derfor oppfordre resten av frivilligheten til å gi sin støtte til Rregjeringen i denne saken. Vi har nå muligheten til å få slutt på spillreklamen som forsøpler offentligheten og skaper mer spillavhengighet. Da gjelder det å kjenne sin besøkelsestid.

Offensivt lovforslag

Regjeringens forslag gir også Medietilsynet hjemmel til å vurdere om det er begått et lovbrudd, med støtte fra Lotteritilsynet. Der det vurderes at loven brytes, kan tilsynet raskt tildele pålegg for brudd på loven, uten å måtte forholde seg til potensielt lange rettsprosesser i domstolene. For Stiftelsen Dam er det særlig positivt at Medietilsynet med de foreslåtte bestemmelsene kan slå raskt ned på lovbrudd. – Om disse sakene skal opp i domstolene, er det fare for at de trekker ut. Mange rettssaker vil dessuten belaste domstolene unødig. Når ansvaret ligger hos Medietilsynet blir det derimot mulig å håndheve loven raskt og effektivt.

Et verdivalg

Lillehagen påpeker at frivillighetens verdigrunnlag gjør det naturlig å støtte lovforslaget. – Dette handler om å prioritere mennesker over penger. Jeg synes Trine Skei Grande sier det godt: «Dette er et verdivalg. Vi ønsker å lytte til alle de som sliter med spilleproblemer og mener dette hensynet må veie tyngre enn eventuelle økonomiske konsekvenser». Det er vi helt enige i.