Stiftelsen Dam har to nye medlemsorganisasjoner

Personskadeforbundet LTN og Norsk forening for slagrammede ønskes velkommen til stiftelsen.

DAM Redaksjonen • 25 jul. 2019
Generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen (t.v.) og styreleder Ingrid Stenstadvold Ross (t.h.) gratulerer Personskadeforbundet LTN og Norsk forening for slagrammede med medlemskap. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

Med de to nye  organisasjonene teller antall medlemmer i stiftelsen nå 38.

Personskadeforbundet LTN er en medlemsorganisasjon for alle som har fått livet endret på grunn av skade, mens Norsk forening for slagrammede jobber for slagoverlevende og deres pårørende.

– Det er gledelig at vi stadig favner en større del av den norske helsefrivilligheten, og jeg vil benytte sjansen til å ønske våre nye medlemmer velkommen, sier generalsekretær Hans Christian Lillehagen.

Det var på stiftelsens årsmøte i mai at de to organisasjonenes søknad om medlemsskap ble enstemmig godkjent av representantskapet. Deretter godkjente styret vedtaket i juni, og de to medlemmene ble formelt tatt opp som medlem etter at de har betalt inn sitt bidrag til stiftelseskapitalen.

Fire milliarder til frivilligheten

Stiftelsen Dam

  • Gir støtte til prosjekter i regi av frivillige helseorganisasjoner.
  • Har 38 medlemsorganisasjoner og over 150 søkerorganisasjoner.
  • Mottar 6,4 prosent av overskuddet til Norsk Tipping.
  • Ble stiftet i 1993, og har de siste 20 årene delt ut over fire milliarder kroner til frivillige helseprosjekter og -forskning.

Stiftelsen Dam ble etablert i 1993 av de tre stifterorganisasjonene Kreftforeningen, Norges Blindeforbund og Nasjonalforeningen for folkehelsen. Hensikten var å etablere et nasjonalt spill, som skulle generere inntekter til helse og frivillighet. 28. september 1996 gikk Extra-spillet på lufta for første gang.

1. januar 2016 ble Extra-spillet overdratt Norsk Tipping, og stiftelsen mottar nå 6,4 prosent av overskuddet fra alle Norsk Tippings spill. I 2019 utgjør dette 305,7 millioner kroner.

Siden oppstarten har stiftelsen fordelt over fire milliarder kroner til helseprosjekter og -forskning.

– Det er mye penger, men det som er mest imponerende er hva organisasjonene får ut av disse midlene. Stiftelsen har snart støttet 10.000 små og store prosjekter rundt om i hele landet, og dette er prosjekter sompå ulike måter har bidratt til økt deltakelse, aktivitet og mestring for veldig mange mennesker, sier Lillehagen.

Bidrar til å utvikle ordningene

For å bli medlem i Stiftelsen Dam må organisasjonen søke om å bli medlem. For å gjøre dette må søkerorganisasjonen bli anbefalt av et eksisterende medlem. Søknaden behandles på årsmøtet, og dersom den blir godkjent av representantskapet og styret må det betales inn et bidrag til stiftelseskapitalen.

Som medlem får organisasjonen blant annet tilgang til Stiftelsen Dams organer, som styret og representantskapet, samt lavterskelordningen Ekspress.

Medlemsorganisasjonene får også høyere administrasjonstillegg enn søkerorganisasjonene, ettersom de bidrar med å utvikle stiftelsens ordninger, stille representanter til disposisjon for de ulike organene og tar et større ansvar for å videreføre ordningen til beste for hele frivilligheten i Norge.

– Vi gleder oss til å bli bedre kjent med Personskadeforbundet LTN og Norsk forening for slagrammede i årene som kommer, og håper de blir godt fornøyd med medlemsskapet, sier Lillehagen.