Fra 2020 vil hver ordning få sin egen utlysning

Forenkling og mer åpenhet er målet med endringen.

DAM Redaksjonen • 14 Oct. 2019

I et styremøte 7. oktober 2019 vedtok Stiftelsen Dams styre at hver enkelt søknadsordning heretter får en egen utlysning. Det innebærer at retningslinjene fjernes, og i steden erstattes med en utlysningstekst.

Forenkler informasjonen

– Vi gjør dette for å forenkle informasjonen som går ut til organisasjoner og søkere, sier generalsekretær Hans Christian Lillehagen.

Hans Christian Lillehagen

Endringen vil bli gjeldende fra og med 2020, men allerede 1. november i år kommer den første utlysningen, som gjelder for Forskning 2020. Utlysningstekstene vil bli gjort kjent en til to måneder før søknadsskjemaene åpnes.

– Det vil gi både søkere og organiasjonene mulighet til å sette seg inn i utlysningsteksten i god tid før man skal skrive søknaden, sier Lillehagen.

Hindrer misforståelser

Målet med endringen er å hindre forvirring eller misforståelser, der for eksempel det skjer endringer/oppdateringer i retningslinjene mellom søknadsfrist og tildeling. Dette vil forhindres ved å ha en egen utlysningstekst for hver søknadsrunde. Utlysningstekstene for tidligere søknadsrunder vil også bli liggende tilgjengelig på nettsidene, slik at man enkelt får en historisk oversikt over endringer som gjøres.

– Vi er godt fornøyd med å få på plass denne endringen, som vi mener både bidrar til enklere informasjon for søker/organisasjon, og enda større åpenhet om hvilke endringer vi gjør fra år til år, sier Lillehagen.

Obs! I forbindelse med endringene fra retningslinjer til utlysning vil det skje oppgraderinger på Stiftelsen Dams nettsider i dagene som kommer.