– En god nyhet for helsefrivilligheten

Regjeringen foreslår 75 millioner kroner til fordeling til helsefrivilligheten i forbindelse med koronapandemien.

DAM Redaksjonen • 29 May. 2020

Generalsekretær Hans Christian Lillehagen . Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

Fredag foreslo regjeringen at Stiftelsen Dam får 75 millioner kroner ekstra til fordeling til helsefrivilligheten i forbindelse med koronapandemien.

Helsedepartementet skriver at midlene skal gå til organisasjoner som bidrar med likepersonsarbeid, møteplasser og aktiviteter for mennesker som er sosial isolert som følge av smittevernstiltakene.

– Vi mennesker trenger hverandre, og vi trenger å være sammen. Sosial isolasjon vil over tid gå hardt utover den psykiske og fysiske helsen. Det er derfor behov for tiltak som er tilpasset den nye situasjonen vi nå lever i, og at vi tenker nytt omkring aktivitet og fellesskap innenfor de til enhver tid gjeldende smittevernrådene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

Glad for at regjeringen lytter

Hvordan midlene skal fordeles er foreløpig ikke klart, og vil bli bestemt etter nærmere dialog mellom departementet og stiftelsen.

– Helt siden Norge stengte ned 12. mars har vi jobbet for dette sammen med organisasjonene, og vi er glad for at regjeringen nå har lyttet, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

Sveinung Stensland representerer Høyre i Helse- og omsorgskomiteen. Han påpeker at frivilligheten kan hjelpe mange som opplever isolasjon som følge av smittevernstiltakene.

Stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H)
Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen\Høyre)

– Frivilligheten er avgjørende i arbeidet med å begrense ensomhet, vi vil med dette bidra til nytenkning omkring aktiviteter og sosial kontakt. Vi vil takke organisasjonene som står på for felleskapet og håper dette bidraget gjør det enklere for dem å hjelpe flere, sier han.

En tillitserklæring

Stiftelsen Dam har tidligere i krisen fordelt 20 millioner kroner gjennom et ekstraprogram for koronarelaterte tiltak, og har lang erfaring med faglig fundert fordeling av midler.

– Behovene i organisasjonene er store. Vi tar det som en tillitserklæring til oss og helsefrivilligheten at regjeringen velger å fordele midler gjennom Dam. Vi har allerede infrastrukturen på plass, og jeg er trygg på at vi skal løse oppgaven på en god måte, sier generalsekretær Hans Christian Lillehagen.

Fortsatt store utfordringer

Lillehagen er klar på at helsefrivilligheten fortsatt står overfor store utfordringer. Han peker på at mange mennesker kommer til å trenge mye hjelp og oppfølging i lang tid fremover, blant annet på grunn av isolasjon.

– Dette løser ikke alle problemene til organisasjonene, men det er et stort skritt i riktig retning. Dette er en god nyhet for helsefrivilligheten, sier han.