Koronapandemien: 75 millioner til helsefrivilligheten

Stortinget vedtok fredag 19. juni en tilskuddsordning på 75 millioner kroner til helsefrivilligheten til tiltak i forbindelse med koronakrisen.

DAM Redaksjonen • 19 Jun. 2020

Generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen, er godt fornøyd med at helsefrivilligheten får tilført friske midler fra regjeringen. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten

Pengene skal fordeles av Stiftelsen Dam på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartmentet, som skriver at midlene skal gå til «organisasjoner som bidrar med likepersonsarbeid, møteplasser og aktiviteter for mennesker som er sosial isolert som følge av smittevernstiltakene».

Generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen, er stolt over at stiftelsen av fått oppdraget.

– Vi har fått en stor oppgave fra regjeringen og den tar vi. Vi vet det er store behov der ute og gleder oss til å ta imot søknadene fra organisasjonene, sier han.

– Vil bli utnyttet til det fulle

Lillehagen forteller at bevilgningen tilfører helsefrivilligheten sårt tiltrengte midler.

– Organisasjonene står overfor store og viktige oppgaver, og må legge om store deler av sin aktivitet. De kommer til å utnytte disse midlene til fulle, sier han, og viser til at et viktig mål med midlene er å støtte omstilling og nytenkning i frivilligheten.

– Bent Høie snakker om den nye frivilligheten. Det synes jeg er treffende begrep, for organisasjonene har vist at de er flinke til å finne nye løsninger. Disse pengene kommer til å gi varige positive endringer i frivilligheten og bidra til beredskap som vil komme godt med i fremtiden, sier Lillehagen.

Klar til å sette i gang

Programmet, som har fått navnet Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten, vil komme i gang allerede uken etter vedtaket.

Det blir mulig å søke om mellom 100.000 og 700.000 kroner til prosjekter med oppstart innen utgangen av 2020, og som avsluttes innen utgangen av 2021.

– Signalet fra frivilligheten er at dette haster. Derfor er det viktig for både oss og regjeringen å få programmet på plass så raskt som mulig.  De siste ukene har sekretariatet jobbet hardt for å etablere det nye programmet, i dialog med Helse- og omsorgsdepartementet. Det gjør at vi kan åpne for søknader allerede torsdag 25. juni, sier Lillehagen.

Utlystning og informasjon om stimuleringsprogrammet for helsefrivilligheten er tilgjengelig via stiftelsens hjemmeside. Første tildeling blir tidligst 15. august.