Nytt program: Stiftelsen Dam skal fordele 50 millioner kroner til sårbare eldre

Stiftelsen Dam har fått i oppdrag av Helsedirektoratet å fordele 50 millioner kroner til sårbare eldre som blir rammet av smitteverntiltak.

DAM Redaksjonen • 2 Jul. 2020

Generalsekretær i Stiftelsen Dam er glad for at myndighetene har lyttet til helseorganisasjonenes behov. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

– Helt siden Norge stengte ned har helseorganisasjonene vært tydelige på at behovene blant de sårbare gruppene er store. Mens samfunnet åpnes opp igjen er det fremdeles mange som holder seg isolert, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet å bevilge 400 millioner kroner til en tiltakspakke for sårbare eldre. Som ledd i dette har Stiftelsen Dam fått i oppgave av Helsedirektoratet å fordele 50 millioner kroner gjennom Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre.

Dette kommer i tillegg til de 75 millionene stiftelsen deler ut gjennom Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten.

Målgruppe for det nye programmet er frivillige organisasjoner med helseformål som er godkjent som søkerorganisasjon i stiftelsen, og programmet skal støtte prosjekter som retter seg mot sårbare eldre og eldre som har fått redusert sine tjenester grunnet smittevernhensyn forbundet med koronapandemien.

Skal hindre ensomhet og isolasjon

Det skal prioriteres å gi støtte til besøksvert- og besøksvenntjenester rettet mot eldre, det vil si tiltak som sikrer sosialt samvær eller tilbyr praktiske tjenester, møteplasser og aktiviteter for eldre som er sosialt isolert som følge av smitteverntiltakene.

– Mange eldre har blitt særlig hardt rammet av smitteverntiltakene, fordi høy alder i seg selv anses som en risikofaktor. Det betyr at mange har mistet både praktiske tjenester og aktivitetstilbud. Mange har en sterkt redusert livskvalitet som følge av smitteverntiltakene, sier Lillehagen, og legger til:

– Vi er glade for at det nå er satt av midler til å ruste organisasjonene til å få i gang møteplasser og aktiviteter igjen. På den måten bidrar vi til å hindre ensomhet og isolasjon, sier han.

Fem parallelle søknadsprosesser

Dette blir det tredje programmet stiftelsen oppretter i forbindelse med koronapandemien. Allerede i mars ble det satt av 20 millioner kroner til Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien. Nylig fikk helsefrivilligheten 75 millioner kroner fra den tredje tiltakspakken som ble vedtatt i Stortinget, og som skal fordeles gjennom Stimuleringsprogram til helsefrivilligheten.

Sist ut er altså 50 millioner kroner fra revidert nasjonalbudsjett, som skal gå til sårbare eldre.

Det er omlag 200 organisasjoner som har søkerrett hos Stiftelsen Dam. Ikke alle har eldre som målgruppe, og Lillehagen understreker at stiftelsen er klar over at dette programmet ikke nødvendigvis treffer alle.

– Stiftelsen Dam er opptatt av å ha brede utlysninger, men i dette programmet vil det altså være en begrensning med tanke på målgruppe. Utgangspunktet her er det Stortinget som har bestemt. Samtidig antar vi at det da vil åpne seg flere muligheter for dem som jobber med andre målgrupper i de øvrige programmene våre, sier han.

Per nå er det åpne søknadsprosesser i de ordinære programmene Helse, Ekspress og Utvikling. I tillegg kan man altså søke om midler til alle aldersgrupper gjennom Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten.

Innholdsrik høst

Utlysningen for Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre er nå klar, men søknadsskjemaene blir først klare 31. august. Det betyr at stiftelsen for første gang vil ha totalt fem åpne søknadsprosesser samtidig.

– Helseorganisasjonene har fått stort gjennomslag hos myndighetene med totalt 125 millioner kroner til koronarettede tiltak som skal fordeles gjennom Stiftelsen Dam. Det kommer til å kreve mye av både organisasjonene og oss, men vi gleder oss til å brette opp ermene og ta fatt på en innholdsrik høst. Vi håper organisasjonene også tar denne muligheten, slik at vi sammen kan bidra til bedre liv og helse for veldig mange mennesker som har hatt en vanskelig vår, sier han, og avslutter:

– Det blir en hektisk høst!

Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre