– Et gjennombrudd

Stiftelsen Dam støtter forslaget til ny pengespillov.

DAM Redaksjonen • 25 Sep. 2020

Generalsekretær Hans Christian Lillehagen er fornøyd med lovforslaget. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

I juni sendte Kulturdepartementet ut forslag til ny lov om pengespill på høring. Loven skal erstatte de tre lovene som til nå har regulert norsk pengespill: lotteriloven, pengespilloven og totalisatorloven.

Det nye lovforslaget viderefører enerettsmodellen for pengespill, med krav om ansvarlighet for de lovlige aktørene. I tillegg videreføres forbudene mot markedsføring for, og betalingsformidling til, utenlandske spillselskap.

Loven medfører flere viktige endringer:

  • Én helhetlig lov for alt pengespill.
  • Ansvaret for pengespill samles i Kulturdepartmentet.
  • Lotteritilsynet får en tydeligere rolle og virkemidler til å undersøke og reagere mot lovbrudd.
  • DNS-varsling til norske kunder som går inn på spillsider uten tillatelse i Norge.

Et gjennombrudd

Generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen, karakteriserer lovforslaget som et gjennombrudd for alle som er opptatt av ansvarlig spill i Norge.

– Den nye loven er etterlengtet. Den vil gi en mer helhetlig regulering, samtidig som Lotteritilsynet får kraftigere virkemidler til å slå til mot de som bryter reglene. Stiftelsen Dam er svært fornøyd med forslaget til ny pengespillov, sier han.

Mindre reklame

Tidligere i år vedtok Stortinget endringer i kringkastingsloven som gjør det mulig for Medietilsynet å pålegge norske distributører av TV og nett å hindre at utenlandsk spillreklame vises for norske publikum.

– Den gjør slutt på den upopulære spillreklamen fra utlandet, og storparten av spillreklamen på norske skjermer. Det er viktig for å skjerme mennesker som sliter med spillavhengighet, sier Lillehagen.

Han påpeker at den nye pengespilloven også begrenser markedsføringen til de lovlige norske aktørene.

– Når den utenlandske reklamen forsvinner, forsvinner også noe av markedsføringsbehovet for de lovlige norske aktørene. Det er positivt at den nye pengespilloven understreker at reklamen ikke skal overstige det som er nødvendig. Vi forventer derfor at Norsk Tipping og Norsk Rikstoto også reduserer egen markedsføring når lovene trer i kraft.

Rom for forbedringer

Stiftelsen Dam mener at potten som er foreslått til tiltak mot spillavhengighet er for lav, og tar det opp i sitt høringssvar. Videre tar loven i for liten grad tar hensyn til farene med lotteri i dataspill.

– Den siste befolkningsundersøkelsen viser at det er blitt flere som sliter med spill. Da er det naturlig å forsterke innsatsen mot spillavhengighet. Samtidig ser vi at pengespill i dataspill vokser i omfang. Dette er en ny utfordring som loven i større grad må ta høyde for, sier Lillehagen.

Ros til regjeringen

Lillehagen sier regjeringen fortjener ros for å føre en handlingskraftig spillpolitikk.

– Det ligger betydelig politisk vilje bak endringene vi nå ser. Det har ikke manglet på kritikk fra gamblingindustrien og selskaper som tjener penger på spillreklame, men både Abid Raja og hans forgjengere har stått i stormen, sier Lillehagen.

Han understreker at jobben ikke er gjort.

– Tidligere år slo storting og regjering et slag mot ulovlig spillreklame. Nå gjelder det å få den nye pengespilloven over målstreken og la tilsynet og departementet jobbe.

Pengespilloven

  • Den nye loven ble foreslått i pengespillmeldingen Alt å vinne. Ein ansvarlig og aktiv pengespelpolitikk, som ble lagt frem i 2016.
  • Loven erstatter lotteriloven, pengespilloven og totalisatorloven.
  • Høringen har frist 29. september.
  • Etter høringen skal saken tilbake til Kulturdepartementet, før den legges frem til Stortinget for behandling.
  • Tidligere år vedtok Stortinget endringer i Kringkastingsloven som skal stoppe reklame for pengespill som ikke har tillatelse i Norge, men start 1.1.2021.