Foreslår nye 75 millioner til helsefrivilligheten i 2021

I lys av den alvorlige smittesituasjonen vil regjeringen styrke helsefrivilligheten.

DAM Redaksjonen • 10 nov. 2020
Før sommeren 2020 signerte helseminister Bent Høie og generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen avtalen om Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten. Nå vil regjeringen videreføre programmet i 2021. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten

– I sommer etablerte vi i fellesskap med Stiftelsen Dam et stimuleringsprogram der frivillige organisasjoner fikk midler for å kunne å redusere de negative konsekvensene av smitteverntiltakene i befolkningen, slik som forebygging av ensomhet hos eldre. I lys av den alvorlige smittesituasjonen foreslår regjeringen nå å bevilge 75 millioner kroner i statsbudsjettet for at programmet kan videreføres også i 2021, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Tirsdag presenterte regjeringen en ny økonomisk tiltakspakke i forbindelse med koronapandemien. Det er her forslaget om nye 75 millioner kroner til helsefrivilligheten ligger. Pengene skal også denne gangen forvaltes av Stiftelsen Dam.

– Dette betyr at helseorganisasjonene kan fortsette å være der for de mest sårbare gruppene, også i 2021, sier styreleder i Stiftelsen Dam og generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross.

Ingrid Stenstadvold Ross Foto: Jorunn Valle Nilsen

Les mer om Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten her

For sårbare grupper

Formålet med programmet er å stimulere til tiltak i regi av frivillige organisasjoner som bidrar til å redusere de negative konsekvensene av smitteverntiltakene. Tilskuddsordningen skal støtte tidsavgrensede tiltak med mål om å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse under pandemien.

Programmet har i 2020 gitt tilskudd til en rekke tiltak som bidrar til nytenkning, sosialt fellesskap og økt aktivitet og deltagelse for sårbare grupper.

Prosjektene retter seg mot alle sårbare grupper, uavhengig av alder og diagnose, og det er tildelt midler til blant annet praktiske tjenester, digitalisering av likemannsarbeid, møteplasser og aktiviteter for mennesker som er sosialt isolert som følge av smitteverntiltakene.

– Betyr mye

Videreføringen av programmet vil være svært viktig for organisasjonene, som fortsatt er i en krevende omstillingsfase.

– Helseorganisasjonene har mange av de aller mest sårbare og utsatte gruppene blant sine medlemmer. Mange har levd isolert eller med strenge smitteverntiltak helt siden mars. At organisasjonene nå settes i stand til å støtte disse gruppene, gjennom nye prosjekter, betyr mye, sier Ross.

Hun understreker at behovene fortsatt er store, og med økt smitte i befolkningen vil helseorganisasjonenes innsats være avgjørende.

Avgjørende rolle

Generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen, er glad for at stiftelsen fortsatt kan bidra i dette arbeidet.

– Helsefrivilligheten har hatt en avgjørende rolle for å bidra til gode liv for de sårbare gruppene gjennom pandemien. Det er vi ydmyke og glade for at vi kan fortsette å bidra til, sier han, og legger til:

– Vi ser at behovene fremdeles er store i organisasjonene og vi ser at midlene allerede bidrar til nytenking og stimulerer aktiviteter nært folks liv.