Støtter KrF-forslag om mer penger til tiltak mot spillavhengighet

Initiativet fra KrF om å styrke satsingen på tiltak mot spillavhengighet må følges opp av regjeringen. 

DAM Redaksjonen • 9 mar. 2021
Generalsekretær i Dam, Hans Christian, er glad for forslaget fra KrF om økt støtte til tiltak mot spillavhengighet.

I et intervju 5. mars krever KrF-representantene Bekkevold og Gleditsch Lossius endringer i forslaget til ny lov om pengespill, som skal behandles i Stortinget til våren. De ønsker at minst 0,5 prosent av overskuddet fra Norsk Tipping skal gå til tiltak mot spillavhengighet. Nåværende forslag er 0,3 prosent.  

Kravet får støtte av Hans Christian Lillehagen, generalsekretær i Stiftelsen Dam.  

– Dette er et utrolig viktig signal fra KrF, som viser at de har forstått alvoret. Som spillforskerne og brukerorganisasjonene påpeker, har vi et økende spillproblem i Norge. Nytt regelverk som vil styrke reguleringen er på vei, men det er også nødvendig å bedre hjelpen til de som utvikler problemer.  

En studie fra Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning ved UiB viser at antall spillavhengige har økt fra 34.000 i 2015 til 55.000 i 2019. I tillegg kommer en stor gruppe som har et vanskelig forhold til spill, uten at de kan klassifiseres som avhengige. Tallene vekker bekymring, og økt problemspilling under pandemien har satt saken ytterligere på dagsorden. Dokumentarserien Norge bak fasadens episode om spillavhengighet 1. mars fikk mange til å reagere.   

Stiftelsen Dam er blant aktørene som lenge har jobbet for å styrke forskning, forebygging og behandling på og av spillavhengighet.  Stiftelsen har i samtaler med politikere og på høringer i Stortinget de siste årene tatt til orde for forsterket innsats mot spillavhengighet. Et konkret innspill er at minst 0,5 prosent av overskuddet fra Norsk Tipping må brukes på tiltak mot spillavhengighet. 

Nå håper Lillehagen at KrF vil klare å overbevise de øvrige regjeringspartiene.  

– Vi håper og tror de vil få de øvrige regjeringspartiene med på denne høyst nødvendige satsingen. Spillavhengighet er en sykdom, og da trenger vi kunnskap og gode behandlingstilbud. Pengene er der, og da bør dette være en lett avgjørelse.