Annerledesåret

2020 var et år for historiebøkene. Her kan du lese Stiftelsen Dams kapittel.

DAM Redaksjonen • 5 May. 2021

2020 ble annerledes – også i Stiftelsen Dam. Her er noen glimt fra året som har gått, der digitale møter ble en del av hverdagen og fysiske arrangementer med mange mennesker i salen nesten er glemt. Oppe fra venstre: På digitalt besøk hos Mental Helses prosjekt Yam, digitalt arrangement i forbindelse med stiftelsens årsmøteseminar høsten 2020 – uten publikum, men med en langt større digital rigg enn vi er vant til. Nede til venstre: På fysisk(!) prosjektbesøk hos vinnerne av Helseprisen 2020 – prosjektet Helt med – og hos Sanitetskvinnenes prosjekt Helseambassadørene. Og helt nede til høyre et lite glemt fra en svunnen tid; fysisk arrangement med over hundre personer i salen i Bergen, januar 2020. Foto: Stiftelsen Dam

Da verden hilste 2020 velkommen i starten av januar i fjor var det få som kunne forutse hva som skulle komme. I Stiftelsen Dam så vi fram mot et år med tre ordinære programmer, pilotprogrammet Utvikling og en del planlagte arrangementer, prosjektbesøk og møter rundt om i landet.

Slik ble det ikke. Det vil si, det ble mye mye mer.

Onsdag 5. mai 2021 har Stiftelsen Dam avholdt årsmøte. I den forbindelse vil vi gjerne dele litt av vårt 2020.

Rask innsats, men ikke nok

12. mars 2020 stengte landet ned, hjemmekontor og digitale løsninger ble hverdagen, vi sluttet å reise eller i det hele tatt å møtes. Fra første dag var fokus i Stiftelsen Dam på hvordan vi kunne bidra, og allerede 26. mars vedtok styret å omdisponere 20 millioner kroner til et eget program for å møte de akutte behovene i organisasjonene.

Pengene forsvant på en drøy måned, og det ble raskt klart at behovene var langt større enn det programmet kunne bøte på.

Etablerte samarbeid for å skaffe penger

Sammen med organisasjonene ble det derfor etablert et samarbeid for å sikre inntekter til de hardt rammede organisasjonene i helsefrivilligheten.

Arbeidet pågikk gjennom hele våren 2020 og i juni kom svaret: Regjeringen bevilget 75 millioner kroner til Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten, og litt senere 50 millioner kroner til Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre (Aktivitetsprogrammet).

Høsten gikk i stor grad med til å håndtere de to ekstraprogrammene i tillegg til den ordinære driften av de fire øvrige programmene.

Skryt fra Bent Høie

Tildelinger 2020

  • Stiftelsen Dam delte totalt ut 393 millioner (inkludert administrasjonstillegg) kroner i 2020.
  • Midlende ble fordelt gjennom sju ulike programmer.
  • Totalt fikk 1061 prosjekter støtte.
  • Av disse var 418 prosjekter knyttet til de tre ekstraprogrammene i forbindelse med pandemien.

På det ekstraordnære årsmøtet i september fikk Dam og helseorganisasjonene skryt av helseminister Bent Høie for innsatsen under pandemien. Stimuleringsprogrammet ble sågar kalt en innovasjon i Helsedepartementet.

Mot slutten av året var status at flere hundre prosjekter har fått støtte gjennom de ekstraordinære tildelingene, i tillegg til at nesten 300 millioner kroner hadde blitt delt ut gjennom de ordinære programmene. Det har vært få prosjektbesøk og arrangementer, men digitale kommunikasjonsformer har likevel gjort at det har vært mulig å kjenne på pulsen ute i de mange prosjektene som har fått støtte, og som bidrar med svært viktige tiltak i en krevende tid.

Hilsen fra sekretariatet

For oss i sekretariatet er det mange ting som har vært annerledes i 2020, men vi har plukket ut noen ting vi synes har vært verdt å huske med dette spesielle året:

Den ekstrainnsatsen vi alle la ned i 2020 og den kompetansen vi har bygget de siste årene resulterte i at vi fikk over 200 millioner kroner ekstra å dele ut til viktige helseprosjekter i regi av frivillige helseorganisasjoner. Hadde du sagt det til meg i februar, hadde jeg sett rart på deg.

Jan-Ole Hesselberg, programsjef

Det ble mange dager på hjemmekontor i 2020. Derfor husker jeg desto bedre de fine turene vi fikk reist på før alt stengte i mars. Det er alltid spennende å se prosjektene organisasjonene driver rundt om i landet. Det gleder jeg meg til å gjøre igjen, når viruset slipper.

Anders Kjellevold, politisk rådgiver

Det jeg huske best fra 2020 er at jeg har hatt gleden av å screene mange gode søknader bygget på nye initiativ knyttet til bevilgningene til helsefrivilligheten gjennom programmene våre! Og så husker jeg med glede de fåååå kontordagene vi har hatt.

Lisa Nome, rådgiver programdrift

Jeg kommer til å huske all ekstrainnsatsen vi la ned for å designe og drifte tre ekstra programmer på toppen av våre ordinære programmer og «vanlige» arbeid, men det som gjorde mest inntrykk på meg i 2020 er den umiddelbare gleden ved å treffe folk fysisk etter lockdown og hjemmekontor.

Ida Svege, leder programutvikling

Det jeg husker best fra 2020 er absolutt den uvirkelige nedstengingen 12. mars. Men det som gjorde meg inntrykk på meg i jobbsammenheng var den tilliten som ble vist oss ved at Helsedepartementet og Helsedirektoratet ga Stiftelsen Dam ansvaret for å fordele ekstrabevilgninger til helsefrivilligheten, og hva det har bidratt til av flotte tiltak i en vanskelig tid for mange.

Eva Næss, kontorleder

Det aller beste er jo at vi sammen med myndighetene fikk til 125 millioner kroner for å hjelpe de som hadde det vanskelig i den tøffe tiden.

Stig Lidsheim, controller

Det jeg kommer til å huske fra jobben min i 2020 er definitivt alle prosjektene vi støttet. Jeg har hatt gleden av å publisere alle oppstartsrapportene i de tre ekstraprogrammene på nettsidene våre, og jeg er imponert over kreativiteten og innsatsen til helsefrivilligheten.

Hege Bjørnsdatter Braaten, kommunikasjonssjef

Onsdag 5. mai 2021 har Stiftelsen Dam avholdt årsmøte, og i den forbindelse publiserer vi vår årsmelding, vårt årsregnskap og statistikk i forbindelse med tildelingene i 2020. Vi håper du har lyst til å lese og «se oss i kortene» – og gi oss gjerne en tilbakemelding om du har!

Her kan du se årsmeldinger og årsregnskap fra tidligere år.

Under kan du se oversikt over hvor mye støtte de ulike organisasjonene fikk i 2020. Merk at tallene er i hele tusen. Administrasjonstillegget utgjør en egen kolonne, og er beregnet ut fra prosjektstøtte fra de ordinære programmene mottatt i 2019. Les mer om administrasjonstillegg her.

Relaterte saker: