Årsmøteseminar 2023: Deltakelse, aktivitet og mestring

I jubileumsåret 2023 setter vi deltakelse, aktivitet og mestring – DAM – på dagsorden, både i innhold og format.

DAM Redaksjonen • 17 Apr. 2023

Vega scene rødt bygg i Oslo
Årsmøteseminaret holdes på Vega scene i Oslo. Stedet er universelt utformet og er anbefalt av Norges Handikapforbund. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

– På seminaret går vi tilbake til kjernen i det stiftelsen er til for. Ordene deltakelse, aktivitet og mestring gjør opp bokstavene i Dam, og er dekkende for alt vi gjør, sier generalsekretær i Dam, Hans Christian Lillehagen.

Hans Christian Lillehagen

Seminaret tar opp to emner som går i kjernen på deltakelse, aktivitet og mestring, nemlig inkluderende arbeidsliv og muligheter for ungdom.

– Å bli inkludert, bli vist tillit og få bidra er viktig for alle mennesker. Det gjelder særlig i arbeidslivet og i ungdomstida, og derfor har vi valgt nettopp disse emnene.

Arbeid og inkludering

Lillehagen mener den lave arbeidsledigheten er en gyllen mulighet til å få flere med i det ordinære arbeidslivet.

– Arbeidsmarkedet trenger sårt flere hender og hoder, samtidig som 100.000 personer med funksjonsnedsettelse som ønsker å jobbe, er ekskludert fra arbeidslivet. Det må vi gjøre noe med, sier han.

Styreleder i Dam, Lilly Ann Elvestad, er enig.

Lilly Ann Elvestad. Foto: Lars Opstad/FFO

– Tilgang til utdanning og muligheter for arbeid er kjernen i reell deltakelse og inkludering. Alt for mange blir fratatt disse mulighetene.

Hun påpeker at arbeid og inkludering er tett forbundet med helse.

– God helse skapes ikke av helsetjenestene alene. Det er også å kunne delta på alle livets arenaer og å kunne bidra i samfunnet på linje med alle andre.

Prosjektene Tegnspråklig vernepleieutdanning og Helt med, vinnere av Helseprisen i henholdsvis 2022 og 2020, har åpnet veien for to ulike grupper inn i arbeidslivet. Begge deltar på seminaret.

Dyktige ungdommer

Å mestre skolegang, henge med sosialt og få en fot innenfor arbeidslivet har mye å si for hvordan det går videre i livet, og det kan være nyttig med litt starthjelp.

Windjammer og Lif Laga er to konsepter hvor unge mennesker får utvikle seg ved å bruke evnene sine i praktisk arbeid. I tilfellet Windjammer dreier det seg om å seile skoleskipet Christian Radich, mens i Lif Laga steller ungdommene frukttrær og lager eplemost.

Hans Christian Lillehagen har selv vært på seilas med Windjammer, og kjenner godt til Lif Laga.

– Dette er dyktige ungdommer som blomstrer når de får veiledning, viktig oppgaver og ansvar. De får bruke evnene sine og bli en del av et fellesskap. Det gir tro på seg selv og fremtida, sier han.

Tidens mest tilgjengelige seminar?

Seminaret er åsted for en aldri så liten verdenspremiere. Sammen med MediaLT, Supervisuell og HLF Utvikling skal Dam teste ut en helt ny og samlet løsning for tegnspråktolking, skrivetolking og synstolking. Testen er en del av forskningsprosjektet SmartTolk.

– Det er spennende å være med på en pilot som forhåpentligvis andre kan kopiere senere. Møtene våre skal være tilgjengelig for alle, og det er naturlig at en stiftelse som Dam går foran for å teste hvordan vi kan løse det, avslutter Hans Christian Lillehagen.

Seminaret arrangeres på Vega scene som er universelt utformet, og som anbefales av Norges Handikapforbund.

Les mer om pilotprosjektet her.

Se seminaret her:

Program

Tid: 3. mai klokken 09.30-11.30
Sted: Vega scene, Hausmanns gate 28
Konferansier: Lilly Ann Elvestad

Inkluderende arbeidsliv

Inkludering og muligheter for unge

  • Windjammer ved Pernille Augedal, Siri Elvsborg og Christian André Løkkeberg-Sedal
  • Lif Laga ved Sahil Ali, Adrian Olafsen og Åsmund Gylder

Gi drømmen en sjanse

  • Thor Gjermund Eriksen

Panelsamtale

Om deltakerne

Tor Andreas Bremnes er daglig leder i Inclue rekruttering, et rekrutterings- og kompetanseselskap opprettet av Norges Handikapforbund. Incue jobber etter slagordet «Vi finner rett person der andre ikke leter».

Jarle Eknes og Felix Andersen er henholdsvis daglig leder og arbeidstaker i Stiftelsen Helt med, en stiftelse og en modell for inkludering av personer med utviklingshemming, utviklingsforstyrrelser og andre lærevansker i det ordinære arbeidslivet. Helt med vant Helseprisen i 2020.

Finn Arild Thordarson (NTS Kompetanse) og Steinar Vikholt (Universitet i Sørøst-Norge) er sentrale i utviklingen av Tegnspråklig vernepleieutdanning, som i 2022 vant Helseprisen. Thordarson er gründer i flere selskaper som skaper arbeidsplasser for døve og personer med nedsatt hørsel.

Pernille Augedal og Siri Elvsborg jobber i Windjammer, en sosial entreprenør etablert av Stiftelsen Christian Radich. Windjammer tar ungdom som ikke finner seg til rette på skolen eller sosialt med på en måneders seilaser med seilskipet, hvor de lærer å seile og blir en del av et fellesskap med de andre om bord. Windjammer har fått støtte av Stiftelsen Dam i et prosjekt sammen med Mental Helse Ungdom.

Sahil Ali, Adrian Olafsen og Åsmund Gylder kommer fra Lif Laga, en bedrift av og med lokale ungdommer fra Groruddalen, som lager eplemost, og planter og vedlikeholder frukttrær. Ildsjelen Hasnain Asghar vant Frivillighetsprisen som del av Lif Laga i 2022.

Thor Gjermund Eriksen er administrerende direktør i Norsk Tipping, og tidligere kringkastingssjef.

Lilly Ann Elvestad er styreleder i Stiftelsen Dam og generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).