– Det var en stor drøm å få denne jobben

Å jobbe på Alna ridesenter er selve drømmen for Pernille Bjerknæs. Hun er en av over hundre som har fått jobb gjennom HELT MED.

Kari Sæland (t.v.) og Pernille Bjerknæs har drømt om å jobbe med dyr siden de var små. Nå stortrives de i jobben på Alna ridesenter. Her sammen med hesten Pål. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

Sammen med kollega Kari Sæland er hun i full gang med å strigle hesten Pål. Både Kari og Pernille har fått jobb gjennom HELT MED.

Hvis jeg er litt morgengretten når jeg kommer på jobb, går jeg bare inn og snakker litt med hestene. Da blir alt bedre etterpå.

Pernille Bjerknæs

Fortrengt fra arbeidslivet

HELT MED er en metode for å skape arbeidsplasser for mennesker med utviklingshemming i ordinært arbeidsliv.

– Bakgrunnen for at vi startet med dette var at vi har sett over mange tiår at mennesker med utviklingshemming har blitt fortrengt fra alle former for arbeidsliv, sier prosjektleder og daglig leder i Stiftelsen SOR, Jarle Eknes.

Hundre personer har fått jobb

I 2015 fikk prosjektet Helt med – arbeid for utviklingshemmede støtte av Stiftelsen Dam. I prosjektet ble det utviklet en modell med tilhørende detaljert beskrivelse av mulig fremgangsmåte som kan bidra til at personer med utviklingshemming kunne ansettes ved ordinære arbeidsplasser.

I 2017 fikk Stiftelsen SOR igjen prosjektstøtte, sammen med Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning, til å opprette arbeidsplasser for personer med utviklingshemming i det ordinære arbeidsliv. I november 2020 rundet HELT MED hundre ansettelser.

– Ja, det har gått særdeles bra, for nå har vi rundet hundre arbeidsplasser for personer med utviklingshemming.

Kari (t.v.) og Pernille forteller at de har blitt tatt godt i mot av arbeidsgiver, Alna ridesenter. God oppfølging av både arbeidsgiver og arbeidstaker er viktig i HELT MED. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten

God støtte

HELT MED-modellen innebærer støtte gjennom hele prosessen med utlysning og intervju for arbeidsgiver. I tillegg legges det til rette for en fire ukers arbeidspraksis før endelig ansettelse. HELT MED dekker honoraret i denne perioden.

Arbeidsgiver får også bistand med å forberede de ansatte med at de får en kollega med utviklingshemming. Arbeidstaker får også jevnlig oppfølging, blant annet gjennom en permanent fadder på arbeidsplassen og en kvalifsert ekstern jobbspesialist.

Drøm i oppfyllelse

Pernille Bjerknæs og Kari Sæland forteller at de har blitt tatt veldig godt mot hos sin arbeidsgiver, Alna ridesenter. Begge to jobber med å stelle hestene, stallen og å bistå med andre oppgaver på ridesenteret.

– Jeg synes det er veldig fint at folk som har lærevansker kan jobbe i vanlig arbeid også, og ikke trenger VTA-plasser eller noe sånt, men at man kan gjøre det man vil, sier Pernille.

Hun forteller at jobben har vært en drøm som går i oppfyllelse.

– Det betyr veldig mye, for drømmen min har alltid vært å jobbe med dyr. Så det var en veldig stor drøm å få denne jobben, sier hun.

Variert arbeidstilbud

Å finne jobber som er tilpasset den enkeltes evne og interesse er avgjørende i HELT MED.

– I denne modellen er det viktig at det er et bredt spekter av arbeidsmuligheter, så når man søker jobb gjennom HELT MED ligger det muligheter til å jobbe i barnehage, skole, hotell, bakeri og mange andre mulihgeter, sier Eknes, og legger til:

– Vi ser at folk som får jobber gjennom denne ordningen, de blomstrer. Det er ofte at vi får høre at dette er det beste som har skjedd dem.

Prosjektet Arbeid, helse og utviklingsfremming (Helt med) er nominert til Helseprisen 2020.

Se video om prosjektet her:

Video: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

Sammendrag

Bakgrunn

At arbeid har betydning for helse er godt dokumentert, blant annet i Helsedirektoratets rapport Arbeid, helse og sosial ulikhet (Helsedirektoratet, 2010). I en undersøkelse TNS Gallup har utført for Helsedirektoratet svarte 96 prosent at arbeid er viktig for deres psykiske helse. Samtidig blir personer med utviklingshemming i økende grad ekskludert fra arbeidsmarkedet, deriblant varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet. Mange både kan og vil jobbe i det ordinære arbeidslivet, og vi har metoden som skal til for å realisere dette.

Målsetting

Målsettingen er å få 30-40 personer med utviklingshemming ansatt i privat og offentlig sektor i distrikts Norge i løpet av 2018-2020, med god oppfølging til arbeidstaker og arbeidsgiver. Med distrikts Norge menes i denne sammenheng arbeidsplasser utenfor Oslo og Bergen.

Målgruppe

Personer med utviklingshemming som mottar uføretrygd. Jobbene vil være egnet for de fleste med lett utviklingshemming og en del med moderat utviklingshemming.

Antall personer i målgruppen

40

Beskrivelse av gjennomføring

En grunnleggende idé ved ARBEID, HELSE OG UTVIKLINGSFREMMING er å skape et stort volum med arbeidsplasser. Det arbeidet starter ved dialog med ledelsen i hotell-, butikk-, cafe-, restaurantkjeder og andre kjeder i det private næringsliv, og ikke minst gjennom kontakt med ledelsen i kommuner og store offentlige organisasjoner. Ledelsen i HR-avdelingene er sentral i dette arbeidet, sammen med leder, prosjektkoordinator og rådgiver i ARBEID, HELSE OG UTVIKLINGSFREMMING. Oppgaver som utføres godt av personer med utviklingshemming i en lokal enhet, vil kunne inspirere og overbevise ledelsen i en annen tilsvarende lokal enhet om at dette kan være hensiktsmessig. I prosjektet bidrar vi til å skape arbeidsplassene, gjør nødvendige avklaringer med tillitsvalgte / fagforeninger, rekrutterer de best egnede personene med utviklingshemming, og bidrar til en oppfølging av både arbeidstaker og arbeidsgiver.

Fremdriftsplan

2018: o Etablere 5-10 nye arbeidsplasser 2019: o Etablere 5-10 nye arbeidsplasser 2020: o Etablere 5-20 nye arbeidsplasser OBS: alle 30-40 personene med utviklingshemming får arbeidskontrakter og beholder jobbene etter at prosjektet er avsluttet. Vi får mange politiske signaler på at det er aktuelt for det offentlige å videreføre ordningen når vi har vist til vellykket pilot i prosjektperioden.

Søknadssammendrag

Bakgrunn

At arbeid har betydning for helse er godt dokumentert, blant annet i Helsedirektoratets rapport Arbeid, helse og sosial ulikhet (Helsedirektoratet, 2010). I en undersøkelse TNS Gallup har utført for Helsedirektoratet svarte 96 prosent at arbeid er viktig for deres psykiske helse. Samtidig blir personer med utviklingshemming i økende grad ekskludert fra arbeidsmarkedet, deriblant varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet. Mange både kan og vil jobbe i det ordinære arbeidslivet, og vi har metoden som skal til for å realisere dette.

Målsetting

Målsettingen er å få 30-40 personer med utviklingshemming ansatt i privat og offentlig sektor i distrikts Norge i løpet av 2018-2020, med god oppfølging til arbeidstaker og arbeidsgiver. Med distrikts Norge menes i denne sammenheng arbeidsplasser utenfor Oslo og Bergen.

Målgruppe

Personer med utviklingshemming som mottar uføretrygd. Jobbene vil være egnet for de fleste med lett utviklingshemming og en del med moderat utviklingshemming.

Antall personer i målgruppen

40

Beskrivelse av gjennomføring

En grunnleggende idé ved ARBEID, HELSE OG UTVIKLINGSFREMMING er å skape et stort volum med arbeidsplasser. Det arbeidet starter ved dialog med ledelsen i hotell-, butikk-, cafe-, restaurantkjeder og andre kjeder i det private næringsliv, og ikke minst gjennom kontakt med ledelsen i kommuner og store offentlige organisasjoner. Ledelsen i HR-avdelingene er sentral i dette arbeidet, sammen med leder, prosjektkoordinator og rådgiver i ARBEID, HELSE OG UTVIKLINGSFREMMING. Oppgaver som utføres godt av personer med utviklingshemming i en lokal enhet, vil kunne inspirere og overbevise ledelsen i en annen tilsvarende lokal enhet om at dette kan være hensiktsmessig. I prosjektet bidrar vi til å skape arbeidsplassene, gjør nødvendige avklaringer med tillitsvalgte / fagforeninger, rekrutterer de best egnede personene med utviklingshemming, og bidrar til en oppfølging av både arbeidstaker og arbeidsgiver.

Fremdriftsplan

2018: o Etablere 5-10 nye arbeidsplasser 2019: o Etablere 5-10 nye arbeidsplasser 2020: o Etablere 5-20 nye arbeidsplasser OBS: alle 30-40 personene med utviklingshemming får arbeidskontrakter og beholder jobbene etter at prosjektet er avsluttet. Vi får mange politiske signaler på at det er aktuelt for det offentlige å videreføre ordningen når vi har vist til vellykket pilot i prosjektperioden.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

F-1 Sluttrapportering HELT MED -Arbeid-helse og utviklingsfremming.pdf

Prosjektleder/forsker

Jarle Eknes

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Arbeid, helse og utviklingsfremming
Organisasjon
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Org.ledd
Stiftelsen SOR
Beløp Bevilget
2018: kr 790 000, 2019: kr 790 000, 2020: kr 790 000
Startdato
02.01.2018
Sluttdato
01.01.2021
Status
Under gjennomføring