– Den norske spillpolitikken virker

Sterk nedgang i antall spillavhengige.

DAM Redaksjonen • 31 May. 2023

Generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen, gleder seg over ferske tall som viser sterk nedgang i antall spillavhengige i Norge. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

– Nedgangen er så stor at det ikke er tvil om at arbeidet med å stanse ulovlige pengespillselskap har effekt.

Det sa avdelingsdirektør Henrik Nordal i Lotteritilsynet, da den ferske befolkningsundersøkelsen om omfang av pengespillproblemer i Norge ble publisert, 31. mai 2023.

Den viser at det har vært en sterk nedgang i antall spillavhengige de siste tre årene. Undersøkelsen estimerer at 23.000 personer regnes som spillavhengige i Norge. I 2019 var tallet 55.000 personer.

Kraftfulle tiltak fungerer

Fakta

  • Omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge er gjennomført av SPILLFORSK ved Universitetet i Bergen på oppdrag frå Lotteri- og stiftelsestilsynet.
  • Undersøkelsen viser at cirka 23.000 nordmenn har spilleproblemer. Tallet er halvert siden forrige undersøkelse i 2019.
  • Omlag 93.000 er regnet som risikospillere. Det er en nedgang fra omlag 122.000 i 2019. 
  • Undersøkelsen i 2022 er den fjerde i løpet av de siste ti årene. Tidlegere har omfanget av spilleproblemer blitt kartlagt i 2013, 2015 og 2019.

Årsaken til den sterke nedgangen er etter all sannsynlighet kraftfulle tiltak for å regulere pengespill i Norge. Det gjelder både begrensninger på de lovlige spillene, og tiltak for å stenge de ulovlige aktørene ute.  

Stiftelsen Dam har vært en sterk pådriver for en ansvarlig pengespillpolitikk i Norge, der hensynet til de spillavhengige settes først.  

– Sammen med andre av Norsk Tippings overskuddsmottakere har vi jobbet i flere år for å sette ansvarlighet først, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen, og legger til:

– Jeg er overrasket over så raske resultater av lovendringen. Det viser at regulering nytter!

– Resultatene vil vekke oppsikt i Europa 

Da rapporten ble lansert onsdag morgen understreket både Lotteritilsynet og kulturminister Anette Trettebergstuen at arbeidet ikke er ferdig, og at man framover jobber med flere tiltak for å fortsette den gode trenden.  

Lillehagen berømmer det store flertallet av partiene på Stortinget  

– Den norske modellen er unik, og den har vært gjenstand for kritikk, særlig fra aktører som vil inn på det norske markedet. Men nå ser vi at de kraftfulle tiltakene fungerer, og det vil nok vekke oppsikt i andre europeiske land, sier han. 

Trenger bedre behandling 

Selv om de nye tallene viser en gledelig utvikling, er Stiftelsen Dam opptatt av at det ikke må bli en hvilepute. 

– God regulering er et viktig aspekt ved ansvarlig pengespillpolitikk, men ikke det eneste. Det er også nødvendig å bedre behandlingen av spillavhengighet, og satse på forskning. Vi må vite mer om hva som fungerer og ikke, sier Lillehagen.