– Det er en vakker hjerne

Stiftelsen Dam ga Norsk Tipping bildet «En levende hjerne» i 75-årsgave.

DAM Redaksjonen • 29 Aug. 2023

To menn holder et bilde av en hjerne
Administrerende direktør i Norsk Tipping, Thor Gjermund Eriksen (t.v.) mener bildet er en god påminnelse om samfunnsoppdraget til Norsk Tipping. Her med generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

I over 30 år har Stiftelsen Dam vært en av Norsk Tippings overskuddsmottakere. Så når Norsk Tipping fyller 75 år er det naturlig at gaven reflekterer noe av det pengene har gått til.

– Hjernen representerer både vår psykiske og fysiske helse, og egentlig alt det vil si å være menneske. Stiftelsen Dam er opptatt av at prosjektene vi støtter skal bidra til å bygge og spre kunnskap, og derfor synes vi dette bilde er et godt eksempel på hva midlene fra Dam og Norsk Tipping går til, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

«Fersk» hjerne

Bildet er tatt av fotograf Catharina Caprino, og er en del av utstillingen «Hjernen er deg!», som Hjernerådet står bak. Utstillingen, som er støttet av Stiftelsen Dam, viser totalt 11 fotografier, tatt av 11 ulike fotografer. Hver fotograf fikk et tema innen hjernehelse, og sammen med en mentor fikk de utfolde seg kreativt.

Caprino fikk den levende hjernen som tema og med hjelp fra sin mentor, Kaja Nordengen, fikk hun tilgang til patologisk avdeling ved Ahus der hun fikk tatt dette unike bildet.

For fotograf Caprino ga det noen ekstra utfordringer. For bare minutter etter at hjernen er fjernet blir den grå og begynner å falle sammen. Så for sørge for perfekt lyssetting og posisjon måtte hun øve.

– Og hva øver du på da? Hun endte med å øve på kyllingkjøttdeig for å få til det riktige lyset, forklarer organisasjonsrådgiver i Hjernerådet, Peggy Ranheim.

En vakker hjerne

Administrerende direktør i Norsk Tipping, Thor Gjermund Eriksen, takket for bildet med å uttrykke stor fascinasjon.

– Jeg synes det er en vakker hjerne. Det er nok mange som kan synes det er litt rart å se på, men hvis man tenker over hva denne hjernen gjør, så synes jeg det er vakkert å se på, sier han, og fortsetter:

– Bildet gir næring til en tankeflukt, der man kan se for seg hva slags egenskaper som har vært har vært i den, hva slags kunnskap, om det har vært noen ambisjoner eller plager. Og alle hjerner består jo av alle disse tingene.

To menn og to damer holder et bilde av en hjerne
Hjernen skal nå henge i lokalene til Norsk Tipping, og minne både ansatte og besøkende om det viktige samfunnsoppdraget. F.v. Thor Gjermund Eriksen, Peggy Ranheim, Hans Christian Lillehagen og Tonje Sagstuen (kommunikasjonsdirektør i Norsk Tipping). Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

Kunnskap om hjernen

Hjernerådet er en paraplyorganisasjon for hele hjernehelsefeltet, og de jobber blant annet med å spre kunnskap og engasjement for hjernen. Utstillingen har vært viktig i så måte.

– Det er mange som har sett den, og gjort seg opp en mening om hjernen. Det er helt i tråd med Hjernerådets arbeid med å spre kunnskap, engasjement og nysgjerrighet om hjernen, sier hun.

Vil minne om samfunnsoppdraget

Thor Gjermund Eriksen forteller at Norsk Tipping nå skal finne et egnet sted til å henge opp bildet, og der skal de sørge for at også historien om bildet blir formidlet. Hensikten er å minne både ansatte og gjester om samfunnsoppdraget.

– Norsk Tipping er for meg et uttrykk for noe av det beste i det norske fellesskapet. Samfunnet kan ikke bestemme at vi ikke skal ha spill, og for de fleste er det noe positivt, men det har også en mørk side. Og da vil jeg alltid mene at Norsk Tipping er et eksempel på hvordan vi kan organisere spill til det beste for det norske samfunnet, sier han, og legger til:

– Dette er en flott gave, som kommer til å minne dem som ser på bildet om samfunnsoppdraget vårt hver eneste dag.