– Hjernen trenger oppmerksomhet

Et bilde av en ekte hjerne er blant bildene som bidrar til nysgjerrighet og økt kunnskap.

I samarbeid med

– Jeg tror ikke det blir mer spennende enn å portrettere hjernen.  

Det sier fotograf Catharina Caprino, som er en av til sammen elleve fotografer i utstillingen «Hjernen er deg!». Utstillingen er ledet av kurator og fotograf Hans-Olav Forsang.

– I mitt første møte med Hjernerådet for ganske mange år siden nå, så ble det sagt noe som fikk meg til å tenke på veien hjem. Og det er at det ikke bare er kroppen, hjertet og alt dette her vi skal ta vare på. Vi skal ta vare på hjernen vår også. Og vi bærer på en alle sammen. Det var veldig fascinerende. Og det var veldig inspirerende for dette prosjektet, sier Forsang. 

Fikk fotografere ekte hjerne

I utstillingen har de elleve fotografene samarbeidet med hver sin ekspert på hjernen, og resultatet er en utstilling som tar for seg alt fra hjernesykdommer, hjernens utvikling og hvordan hjernen ser ut.

Catharina Caprino

Catharina Caprinos oppgave var å portrettere hjernen. Målet var å ta bilde av en ekte hjerne – en oppgave hun slettes ikke var sikker på at var realistisk.

– Jeg fikk beskjed om at jeg måtte være klar fra tidlig om morgenen, hver dag i en to ukers periode. Så det var jeg jo, og det gikk ikke mange dager før de ringte fra patologen på Ahus og sa at nå hadde de en hjerne klar, forteller hun.

Synker sammen

Caprino jobber til daglig med å ta bilde av ting, og kan bruke mange timer på å få riktig posisjon og lys i bildene. Når man skal fotografere en ekte hjerne er tidsvinduet litt annerledes.

– Vi holdt vel på i cirka fem minutter, men det var i de to første minuttene at den var der, og så bra ut. I det hjernen kommer ut av kroppen og ut i lufta, så fortsetter den ikke å se sånn som den gjør i kroppen velig lenge. Blant annet synker den ganske raskt sammen og blir flat, og ganske grå, forteller hun.

Vakker eller ekkel?

For å forberede seg til oppgaven øvde hun blant annet med å lage en «hjerne» av kyllingkjøttdeig. Det endelige resultatet viser en helt ekte hjerne, som ligger på blått pusestoff. Hun forteller at reaksjonene på bildet har vært både blandet og tidvis ganske sterke.

– Det er alt fra at det er en vakker hjerne, til at den er ganske ekkel. Jeg tenkte fra starten av at min oppgave må være å få folk til å se hjernen på en ny og annerledes måte, så at folk har reagert på bildet synes jeg bare er bra, sier hun.

Sterke inntrykk

Hjernerådet er godt fornøyde med oppmerksomheten utstillingen har fått. Den er vist en rekke steder rundt i landet.

– Vi vet at vi har berørt de besøkende. Vi har hatt stortingspolitikere som har begynt å grått på grunn av inntrykkene de har fått av bildene, og vi har hatt privatpersoner som har kommer til oss og tatt oss litt i armen og sagt «vi vil vite mer», sier prosjektleder Peggy Ranheim, og legger til:

Peggy Ranheim i Hjernerådet.

– Bakgrunnen for prosjektet er å skape interesse og engasjement for hjernen, for det er et fantastisk organ. Og samtidig så ønsker vi å spre kunnskap om hjernehelse og hjernesykdom. 

I tillegg til fotoutstillingen er det laget et undervisningsopplegg basert på utstillingen, som er tilgjengelig for ungdomsskoler på hjerneskolen.no. Innholdet er basert på temaene fra utstillingen.

Se video om Hjernen er deg her:

Obs! Ser du ikke videoen? Da kan det være du må endre personverninnstillingene nederst på siden vår, og velge «tillat alle cookies». Alternativt kan du se videoen på vår Youtube-kanal her.

Hjernen fortjener fokus

Nå håper Hjernerådet at utstillingen har bidratt til nysgjerrighet og økt kunnskap om hjernen.

– Hjernen trenger oppmerksomhet. 30 prosent av oss får en hjernesykdom gjennom livet. Det er 1,6 millioner nordmenn, og de pårørende enda flere. Så disse personene fortjener at hjernen får fokus, at det blir forsket mer på hjernen og at det blir utviklet nye og bedre behandlingsmetoder, sier Ranheim.


Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Hjernen er det organet vi vet minst om, likevel vet vi stadig mer. Hjerneforskningen gjør fremskritt kontinuerlig. Hovedgrunnen til at prosjektet er nødvendig, er at vi faktisk vet mye mer enn det som er tilgjengelig for det allmenne publikum og for pasienter med hjernesykdom. 30 prosent av befolkningen får en sykdom eller skade i hjernen eller nervesystemet i løpet av livet. Med opplysningsprosjektet Hjernen er deg! vil vi gjøre kunnskap om hjernehelse og forebygging tilgjengelig for publikum.

Målsetting for prosjektet

Å fortelle hvor viktig det er å bekjempe hjernesykdom med forebygging, behandling og forskning. Skape engasjement for hjernesaken, og synliggjøre at hjerneforskning er nødvendig. Overordnet mål er å formidle nok og riktig informasjon til å sette hjernehelse på dagsorden i Norge.

Målgruppe

Mennesker med sykdom eller skade i hjernen, alder 13-66 år fra hele landet. Undermålgrupper: politikere, journalister og beslutningstagere for forskning.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

150000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

HJERNETURNÉ MED: FOTOUTSTILLING, POULÆRVITENSKAPELIG SEMINAR OG UNDERVISNIGSOPPLEGG FOR SKOLE. Vi vil engasjere ti fotografer til å fortelle hver sin historie om hjernen, hver fotograf skal ha en hjerneekspert som mentor gjennom formidlingsprosessen. To eksempler på fotoprosjekt: Fotodokumentar om å gjennomgå hjerneoperasjon. Fotodokumentar om å leve med kronisk hjernesykdom. Materialet fra de ti fotoprosjektene skal stilles ut i seks byer i Norge for å skape blest om hjernehelse. Samtidig arrangerer vi et populærvitenskapelig seminar om hjernehelse i hver by, hvor vi rekrutterer lokale frivillige fagpersoner og brukere til å bidra i programmet. Vi har lang erfaring i denne type arrangementer og når et bredt publikum gjennom denne kanalen. Vi ser at rekruttering av frivillige brukere og fagpersoner som bidragsytere til arrangementene går lett. Et undervisningsopplegg om hjernen følger utstillingen og er tilgjengelig for skolene. Det samme gjør et prosjektmagasin, slik at de voksne i publikum også kan ta med litt hjernekunnskap hjem. Materialet vies en hel spesialutgave av magasinet Fotografi. Vi lager bakomfilm hvis vi får tilstrekkelig med midler.

Fremdriftsplan for prosjektet

OKT 19: Fotografiske arbeider fullføres. (Bakomfilm hvis midler) Mars 20: Ferdig seminarprogram, promoplan og turnéplan med utstillingssteder og seminarlokaler. VÅR 20: Fotoprosjektene publiseres i spesialutgave av Fotografi. APRIL 20: Første utstilling med seminar og undervisningsopplegg. INNEN JUNI 20: Hjerneturnéen skal ha besøkt tre byer. INNEN NOV 20: Hjernetunéen skal ha besøkt de resterende tre byene. DES 20: Evaluering og rapportering.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Hjernen er vårt uerstattelige organ. Den gjør oss i stand til å tenke, reagere på inntrykk, lagre minner og gripe en annens hånd. Hjernen er personligheten, følelsene og selvstendigheten. Hjernen er deg! Forskningen og kunnskapen om hjernen har en rivende utvikling. For et par tiår siden visste vi mye mindre om hjernen enn det vi gjør i dag, likevel er det fortsatt mye vi ikke vet om hjernens funksjoner. Hjernen er på mange måter en gåte. Det fascinerende og gåtefulle ved hjernen var det Hjernerådet ønsket å formidle i prosjektet «Hjernen er deg!» Mange har ikke noe forhold til sin hjerne, for vi kan jo ikke se den. Vi kan ikke kjenne den heller, slik vi kjenner at hjertet slår. Hjernen er for mange noe fremmed. Med prosjektet «Hjernen er deg!» ville vi skape nysgjerrighet og engasjement for hjernen og spre kunnskap om hjernehelse og hjernesykdom i befolkningen.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Det er vanskelig å anslå hvor mange prosjektet har nådd ut til, men vi har fått langt mer oppmerksomhet enn det vi hadde håpet på. Hjernerådet har gått fra 19000 til 31500 følgere på Facebook i prosjektperioden. Vår Instagram har vokst betraktelig og har nå 2000 følgere. Vi anslår at 11200 personer har besøkt fotoutstillingene. Videosnutter og opptak av arrangementer har mellom 6 og 7000 visninger på ulike sosiale medieplattformer. Til tross for at Hjerneskolen.no ble lansert til skolestart høsten 2023, har undervisningsopplegget allerede 792 brukere. Prosjektet mottok Stiftelsen Dam sin Helsepris i 2023. Takket være Helseprisen har prosjektet «Hjernen er deg!» blitt dekket i flere medier og spredt i sosiale medier. Vi kjenner ikke leser/lyttetall. Prosjektet fikk også omtalte i to artikler i Dagbladet den 29.juni 2023. Den 24.april 2023 ble Andrea Gjestvang og Cathrine Aas Moen intervjuet av Vår Staude på God Morgen Norge.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

150000

Prosjektgjennomføring/Metode

For å skape fotoutstillingen ble 11 fremragende fotografer utfordret til å visualisere ulike tema om hjernen. Hver fotograf fikk hver sin fagmentor og full kunstnerisk frihet til å tolke de temaene de hadde fått. Fagmentorene ga fotografene en unik ballast som de kunne ta med seg inn i sine kreative prosesser. Til utstillingen er det også laget et utstillingsmagasin som inneholder fotografenes beskrivelse av den reisen de har vært med på gjennom prosjektet, og faktaopplysninger om de ulike hjernetemaene. Utstillingen ble vist i fem byer Norge. Undervisningsopplegget var opprinnelig tenkt som en liten aktivitet for skoler i de byene utstillingen besøkte, men endte opp med å bli et digitalt undervisningsopplegg til bruk i alle landets ungdomsskoler i naturfag, under temaet «folkehelse og livsmestring». Dette fikk vi til i samarbeid med lærer og teknolog Torgeir Kårvand. Hjerneforsker Marte Roa Syvertsen har vært faglig mentor for undervisningsopplegget, og Kårvand har brukt hennes fagartikler og tekst fra utstillingsmagasinet direkte i oppgavene. Gjennom Hjerneskolen.no får både lærere og elever presentert det nyeste innen hjerneforskning og hjernehelse på en pedagogisk måte.

Resultater og resultatvurdering

For Hjernerådet har prosjektet virkelig hjulpet oss å sette hjernehelse på kartet. Ikke bare politisk, i fagmiljøer og hos beslutningstakere. Vi hører også stadig økt bruk av begrepet «hjernehelse» i den alminnelige befolkningen. Nettsiden er tilgjengelig for alle og gratis i bruk. Det er vanskelig å rapportere eksakte besøkstall, men basert på beliggenhet, tilgjengelighet, persontrafikk, arrangementer osv, anslår vi at 11200 personer har besøkt utstillingene. Utstillingen er også gjengitt i magasinet Fotografi, som har 5000 lesere. Hjerneskolen.no ble lansert til skolestart høsten 2023. Undervisningsopplegget har allerede 806 brukere. I de ulike sosiale medier er prosjektet fulgt svært mange. Vi har ingen konkrete tall å vise til, men responsen har vært enorm, spesielt i forbindelse med at prosjektet vant Helseprisen 2023. Prosjektet er dekket av både lokal- og riksmedier (avis, TV og radio)

Oppsummering og videre planer

«Hjernen er deg!» har mange bruksområder også i fremtiden, bla: – samarbeid med vitensenter – undervisningsopplegget er aktuelt, tilgjengelig og gratis for alle som ønsker å bruke det i lang tid – utvikling av undervisningsopplegg til bla e-læring for helsepersonell – gjenbruk og salg av bilder – utlån av utstilling «Hjernen er deg!» er et prosjekt som har involvert svært mange engasjerte personer over flere år. Prosjektet har vært utsatt av en pandemi, og er videreutviklet til å bli mye mer omfattende og varig en først tenkt. Mottakelsen og publikumsresponsen har vært overveldende.

Prosjektleder

Peggy Ranheim

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
Hjernen er deg!
Organisasjon
Hjernerådet
Beløp Bevilget
2019: kr 600 000, 2020: kr 600 000
Startdato
01.08.2019
Sluttdato
31.10.2023
Status
Avsluttet