Kontaktperson

Peggy Ranheim

Hjernerådet er en paraplyorganisasjon for norske hjernemiljø, som jobber for bedre behandling til mennesker med ulike hjernelidelser.

Hjernerådet har vært medlem i Stiftelsen Dam siden 2020.

I 2024 har Hjernerådet fått støtte til0prosjekter
det utgjør0kroner
Siden FØRSTE TILDELING i 1997 har hjernerådet fått støtte til14prosjekter
totalt har hjernerådet fått19.241.000kroner i støtte fra stIftelsen dam

*Merk at fra og med 2024 inkluderer summene administrasjonstillegg for programmene Helse, Utvikling og Forskning.

Søk støtte gjennom Hjernerådet:

Fremhevet prosjekt: