Kontaktperson

Peggy Ranheim

Hjernerådet er en paraplyorganisasjon for norske hjernemiljø, som jobber for bedre behandling til mennesker med ulike hjernelidelser.

Hjernerådet har vært medlem i Stiftelsen Dam siden 2020.

I 2023 har Hjernerådet fått støtte til6prosjekter
det utgjør10.910.000kroner
Siden FØRSTE TILDELING i 1997 har hjernerådet fått støtte til14prosjekter
totalt har hjernerådet fått19.241.000kroner i støtte fra stIftelsen dam

Søk støtte gjennom Hjernerådet:

Fremhevet prosjekt: