Ikke-medikamentell søvnbehandling i gruppe for mennesker med psykiske lidelser

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Populærvitenskaplig sammendrag

Søvn er ett av de mest undervurderte temaene innen medisin og psykiatri. Søvnlidelser er den mest vanlige tilleggs lidelsen blant mennesker med psykiske lidelser, men til tross for at det finnes godt dokumenterte behandlingsmetoder, benyttes disse i liten grad innen psykisk helsevern. Ofte gis det kun medisiner for søvnvansker. Vellykket ikke-medikamentell behandling av søvnlidelser har vist seg å kunne redusere symptomer på psykisk lidelse i stor grad, selv mer enn behandling rettet mot de psykiske lidelsene i seg selv. Likevel fins det svært få studier på effekten av søvnbehandling innen en psykiatrisk setting. I denne studien vil vi måle effekten på søvn og ulike psykiatriske symptomer av ikke-medikamentell behandling i gruppe for mennesker med insomni og døgnrytmelidelser. Dette vil skje i rammene av et distriktspsykiatrisk senter (DPS) der pasientene har moderat til alvorlig psykisk lidelse. Behandlingen vi skal undersøke effekten av, er en del av “Søvnskolen Våkne opp!” som allerede er implementert i klinikken med oppstart i 2017. I prosjektet måler vi søvn både subjektivt (spørreskjema og søvndagbok) og objektivt (en type aktigraf, samt at vi måler døgnrytme/økning i melatonin-nivå fysiologisk i spytt), samt at vi måler symptomer på søvnighet, oppmerksomhetsvansker, angst, depresjon, følelsesregulering, utmattelse, helseangst, fungering innen arbeid og sosialt, livskvalitet, bruk av alkohol, rus, smerte og døgnrytmepreferanse ved hjelp av spørreskjema. Vi måler også tilfredshet med behandlingstilbudet ved hjelp av spørreskjema. I tillegg måler vi objektivt vedvarende oppmerksomhet, blodtrykk, puls, vekt/BMI samt hjerte-rate-variabilitet (HRV). Vi samler også inn data angående arbeidsdeltakelse, trygdeytelser, bruk av medisiner, selvmordsforsøk og innleggelser innen psykisk helsevern. Alt dette måles før og etter behandling slik at vi kan undersøke eventuelle endringer i alle disse målene. En så bred kartlegging av ulike potensielle områder for endring etter søvnbehandling har ingen gjort tidligere i et tilsvarende utvalg. Vi har i tillegg 12 måneders oppfølging. For hver enkelt deltaker forventer vi at de vil få bedre søvn og reduksjon i sine psykiske lidelser, samt bedring i funksjon og livskvalitet.Vi forventer at deltakerne kan bli sin egen “søvnterapeut” etter behandlingen, som vil redusere risiko for tilbakefall og rehenvisninger til psykisk helsevern. Dersom prosjektet viser svært gode resultater, vil vi jobbe for å få lignende søvnrettede tilbud implementert i flere helsetjenester i Norge, fra kommunalt nivå til spesialisthelsetjenesten. Vår modell er lett overførbar. Vi tilbyr allerede veiledning for å hjelpe andre til å starte slike grupper i et Nettverk for ikke-medikamentell søvnbehandling vi har initiert og får stadig flere henvendelser fra helsepersonell som ønsker vår hjelp til å starte søvngrupper. Dette prosjektet har potensiale til å endre måten vi forstår og behandler søvnlidelser innen psykisk helsevern i Norge.

Prosjektleder

Ane Wilhelmsen-Langeland

Detaljer
Program
Forskning (2023)
Prosjektnavn
Ikke-medikamentell søvnbehandling i gruppe for mennesker med psykiske lidelser
Organisasjon
Hjernerådet
Beløp Bevilget
2024: kr 882 000, 2025: kr 952 000, 2026: kr 1 166 000
Startdato
01.01.2024
Sluttdato
31.12.2026
Status
Under gjennomføring