Hjernen hos forskning.no

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Daglig er det 4 000 besøk av barn og unge på forskning.no. Dette viser et stort behov for innhold tilpasset denne målgruppen. Hjernehelse bygges tidlig i livet, og god kunnskap om hjernen og hva som bygger god hjernehelse bør derfor gis så tidlig som mulig. Da må informasjonen være god og forståelig. Hjernen er kroppens viktigste organ. En tredjedel av befolkningen får i dag en skade eller sykdom i hjernen i løpet av livet. God hjerneinformasjon til barn og unge vil være et bidrag til å endre på dette.

Målsetting

Å lage gode artikler og videoer om forskning på hjernen til barn og ungdom. De skal forstå artiklene, oppfatte dem som interessante og få ideer om hva de kan gjøre for egen hjernehelse. Det blir laget 75 artikler/videoer.

Målgruppe

Barn og unge i alderen 8 – 15 år.

Antall personer i målgruppen

20000

Beskrivelse av gjennomføring

Vi vil gi barn og unge kvalitetssikret forskningsinformasjon med et forståelig språk som gir dem kunnskap og svar på kroppens viktigste organ: hjernen. Stoffet publiseres på UNG.forskning.no som i dag har mange lesere i målgruppen. forskning.no og Hjernerådet vil i tillegg opparbeide seg kompetanse med å tilrettelegge forskning om godt hjernestoff for målgruppen. Dermed vil vi ha mulighet til å fortsette arbeidet etter prosjektslutt. Arbeidet vil foregå i redaksjonen til forskning.no med journalist som har kompetanse og erfaring med å skrive for barn og unge. Gjennom brukermedvirkning vil vi skape en kunnskapsbank om hjernen som er åpen og tilgjengelig for alle.

Fremdriftsplan

August 2019: spørreundersøkelse på UNG.forskning.no om hva barn, unge og lærere ønsker artikler og videoer om. August 2019: Oppstart valg av temaer August 2019 – juli 2020: produksjon og publisering av artikler September 2019 – mai 2020: Leserpaneler, evalueringer.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

sluttrapport_hjernen.pdf

Prosjektleder/forsker

Nina Kristiansen

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
Hjernen hos forskning.no
Organisasjon
Hjernerådet
Org.ledd
UNG.forskning.no (eid av Foreningen for drift av forskning.no)
Beløp Bevilget
2019: kr 695 000
Startdato
02.08.2019
Sluttdato
01.11.2020
Status
Avsluttet