Våkn opp! Husk søvn i depresjon

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Populærvitenskapelig prosjektsammendrag

Søvn er viktig for optimal kognitiv fungering, minnedannelse og læring, og fungerer som en beskyttende faktor mot utvikling av fysiske og psykiske helseproblemer. Forstyrret søvn, derimot, forårsaker svekket oppmerksomhet, tregere reaksjonstider, og er forbundet med endringer i både hjernestruktur og -funksjon. Abnormale søvnmønstre er vanlige i mange nevrologiske og psykiatriske lidelser, men det er gjort få forsøk på å forstå den spesifikke rollen forstyrret søvn spiller i ulike kliniske kontekster. Både insomni og hypersomni forekommer ofte sammen med depresjon, og komorbid depresjon ses igjen ofte ved både psykisk og somatisk sykdom. I prosjektet kombineres subjektive og objektive vurderinger av søvnkvalitet, diagnostisering av kognitive og affektive symptomer, samt nevrovitenskapelige teknikker som elektroencefalografi og magnetisk resonans bildefremstilling. Ved å kombinere ulike tilnærmelser vil vi utvikle et nytt og innovativt rammeverk for å spesifisere hvilken effekt søvnforstyrrelser har på eksekutive funksjoner i subklinisk og klinisk depresjon. Av spesiell interesse er sammenhengen mellom forstyrret søvn, affektive symptomer og hjernefunksjon, og hvordan disse i samspill bidrar til å forme eksekutive funksjoner. Vi ønsker å spesifisere hvordan interaksjonene mellom disse faktorene påvirker hverdagsfungering, arbeidsprestasjon og pasientens behandlingsrespons. Vi foreslår at forringet søvn ikke bare direkte påvirker kognitive funksjoner/kognitiv fungering, men at det også forstyrrer nevral tilfriskning og reorganisering. Forringet søvn kan dermed også forsinke den kognitive tilfriskningen, og til og med bidra til ytterligere forverring av kognitiv fungering. Resultatene av dette prosjektet vil ha direkte konsekvenser for å forutsi behandlingsresultater (en antagelse vi også vil teste direkte), samt for utviklingen av behandlingsplaner. Vi er overbevist om at å vurdere pasienters søvnkvalitet vil føre til en betydelig forbedring i evnen til å forutsi behandlingsresultater, og at søvnkvalitet kan være et viktig område for behandlingsintervensjoner. Vi tar sikte på å utvikle prosedyrer for å identifisere pasienter hvor slike søvnfokuserte intervensjoner kan være spesielt lovende, og vil også jobbe for at slike intervensjoner blir inkludert i behandlingsplaner.

Prosjektleder

Margrethe Hansen

Hovedveileder

Rene Huster

Detaljer
Program
Forskning (2019)
Prosjektnavn
Våkn opp! Husk søvn i depresjon
Organisasjon
Hjernerådet
Org.ledd
Universitetet i Oslo, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Beløp Bevilget
2020: kr 755 000, 2021: kr 777 000, 2022: kr 777 000
Startdato
30.05.2020
Sluttdato
31.08.2025
Status
Under gjennomføring