Bedre hjernehelse for deg

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Minst en tredjedel av sykdomsbelastningen i Norge skyldes sykdom eller skade i hjernen, ryggmargen og nervesystemet. Hjernesykdom er den vanligste årsaken til uførhet og nest vanligste til død. Ved mange hjernesykdommer finnes ikke helbredende behandling, bare tiltak som demper symptom og utsetter sykdomsforløp. En stor andel av rammede sliter også med lav mestringsfølelse og sterkt redusert livskvalitet i hverdagen. Hverdagstiltak er derfor uhyre viktig for disse gruppene. Hjernerådet ønsker å lage en podkastserie med 4 episoder om mat, søvn, sosiale og kognitive stimuli og fysisk aktivitet.

Målsetting for prosjektet

Å øke folks kunnskap om hvorfor og hvordan mat, søvn, sosiale og kognitive stimuli og fysisk aktivitet både øker livskvaliteten når man er rammet av sykdom og skade i hjernen, og bidrar til god hjernehelse for den som er frisk.

Målgruppe

Hovedmålgruppe er mennesker i Norge som er rammet av sykdom eller skade i hjernen, ryggmargen eller nervesystemet. Deres pårørende er en del av hovedmålgruppen.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

150000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Et mål i prosjektet er å vise hvorfor og hvordan faktorer som mat, søvn og aktivitet har betydning for bedre hjernehelse, og ikke bare AT de har betydning. Hvordan stimulerer riktig mat, god søvn, sosiale og kognitive stimuli og fysisk aktivitet hjernen vår, og hvordan spiller det inn på vår mestringsfølelse og livskvalitet? Slike temaer ønsker Hjernerådet å forklare for publikum, på en enkel og forståelig måte, i en podkastserie bestående av fire episoder. Hjernerådets gjensidige og nære samspillet mellom bruker- og pasientperspektivet, og fag- og forskningsmiljøer preger podkast-serien. Foreløpige titler på episodene: Aktiv kropp – bedre hjernehelse/ Aktiv hjerne – bedre hjernehelse/ Sunn mat – bedre hjernehelse/ Nok søvn – bedre hjernehelse. Slik ser vi foreløpig for oss oppbyggingen av hver episode: Lengde cirka 15 – 30 minutter. Hver podkast har fokus på ett emne, hhv. mat/søvn/sosiale stimuli/fysisk aktivitet. En programleder styrer samtalen med en bruker og en fagperson (nye for hver episode), der hovedfokus er på brukerens opplevelser. Intensjonen er at programleder skal ivareta den faglige kvaliteten på samtalen. Forsker og TV-formidler Jo Røislien har sagt seg interessert. En ressursgruppe kvalitetssikrer resultatet.

Fremdriftsplan for prosjektet

Tentativ fremdriftsplan, forankres i samspill med programleder og produksjonsselskap. 2018, sept: Planleggingsmøte prosjektgruppe. Okt-des: Research, forarbeid/samtaler intervjuobjekter. Så langt det er mulig vil Hjernerådet selv gjøre forarbeidet for å sikre faglig innhold, og for å redusere kostnader. 2019, jan: opptak/redigering podkaster. Febr: kvalitetssikring. Mars: lansering. April-juni: promotering, oppfølging, måling. Rapportskriving.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Hjernepodden er en podkastserie med mål om å øke folks kunnskap om hvorfor og hvordan mat, søvn, kognitiv og fysisk aktivitet øker livskvaliteten når man er rammet av hjernesykdom, samt bidrar til god hjernehelse for den som er frisk. Målgruppen er mennesker i Norge som er rammet av hjernesykdom og deres pårørende. Sykdom eller skade i hjernen, ryggmargen eller nervesystemet er den vanligste årsaken til uførhet og nest vanligste til død. Ved mange hjernesykdommer finnes ikke helbredende behandling, bare tiltak som demper symptom og utsetter sykdomsforløp. En stor andel av rammede sliter også med lav mestringsfølelse og sterkt redusert livskvalitet i hverdagen. Hverdagstiltak er derfor uhyre viktig for disse gruppene. Hjernepodden formidler kunnskap om tiltak gjennom samtale med fagpersoner og brukere. Podkastserien introduserer hjernehelsebegrepet i første episode. I de resterende episodene snakker vi om hva søvn, mat, fysisk og kognitiv aktivitet betyr for god hjernehelse.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Problemstillingen “Hvordan kan søvn, mat, fysisk og kognitiv aktivitet påvirke hjernehelsen, og hvordan kan vi få det ut til folk?” er besvart ved at fagpersoner og brukere snakker om temaene søvn, kost, fysisk og kognitiv aktivitet i studio. Fagpersonene bekrefter at alle temaene kan påvirke hjernehelsen i betydelig grad, og at det er enkle grep en selv kan gjøre i hverdagen for å nyte godt av dette. Disse grepene, og kunnskap om hvordan de virker på hjernen, formidles i Hjernepodden. Som nevnt i søknad, er konkret effekt i befolkningen ikke målbar i vårt prosjekt. Vi kan derimot måle at budskapet har nådd ut gjennom effektiv promotering på Hjernerådets egne arrangementer og i digitale kanaler. I tillegg har Hjernepodden blitt promotert gjennom samarbeidspartnere, bidragsytere og Hjernerådets medlemmer. Dette er beskrevet under “Resultater og resultatvurdering”.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

150000

Prosjektgjennomføring/Metode

Vi fant først gjester til alle episodene, både brukerrepresentanter og fagpersoner som sa ja til å stille opp frivillig. Én fagkilde tok honorar for å stille opp, dette var det budsjettert for, og vi vurderer det som positivt at 8 av 9 gjester gjorde jobben som frivillig innsats. Vi fant deretter programleder og produksjonsselskap og intensiverte planleggingsfasen sammen med disse to. Samarbeidet fungerte godt, de kom med faglige innspill og fikk eierskap til produksjonen, noe som er viktig for å kunne kommunisere budskapet på en ærlig måte overfor lytterne. Samtidig var Hjernerådet hele tiden en viktig aktør i planleggingen og sørget for at podkastproduksjonens retning samsvarte med vårt formål og med søknad og prosjektbeskrivelse til Stiftelsen Dam. Prosjektleder fulgte prosessen tett og deltok ved alle opptak i studio.

Resultater og resultatvurdering

Hjernepodden ble lansert under Arendalsuka med 300 tilhørere. Ca. 150 personer måtte avvises i døren. Vi delte ut 600 flyers på stand og lansering, og promoterte på sosiale medier. Første helgen etter lansering, lå Hjernepodden på Topp 100-listen på iTunes! Nå er den spilt over 8500 ganger i 22 land. I tillegg til det vi har oppnådd i lyttertall, har vi gjennom promoteringen nådd ut til mange med budskapet fra Hjernepodden. Vi har delt flere innlegg om Hjernepodden på Hjernerådets Facebook-siden hvor vi har over 22 000 følgere. Vi opplevde gode synergieffekter mellom prosjektet og et annet Dam-prosjekt: Webinar om hjernehelse. Under webinaret økte Hjernepoddens lyttertall. Medlemsorganisasjoner og bidragsytere i Hjernepodden har delt innlegg om serien. Vi har promotert Hjernepodden på arrangementer som Arendalsuka, Hjernehelsekonferansen, og gjennom samarbeidspartnere og nyhetsbrev til medlemmene. Denne aktiviteten kan potensielt ha nådd rundt 150 000 enkeltpersoner.

Oppsummering og videre planer

Hjernepodden er en planlagt avgrenset podkastserie, produksjonen er avsluttet. Hjernerådet har tilegnet seg kunnskap om podkastproduksjon samt kontakter i form av programleder og produksjonsselskap. Vi har også en visuell profil med podkast-ikon. Dette er gode forutsetninger for eventuelle nye podkastproduksjoner. Promotering av Hjernepodden fortsetter i digitale kanaler samt på arrangementer der det faller seg naturlig. Hjernepodden har fremdeles lyttere hver dag. Dette lover bra for å nå enda bredere ut og for at Hjernepodden kan leve lenge.

Prosjektleder

Silje Eide

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Bedre hjernehelse for deg
Organisasjon
Hjernerådet
Beløp Bevilget
2018: kr 207 000
Startdato
31.08.2018
Sluttdato
30.12.2019
Status
Avsluttet