Bedre hjernehelse for deg

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Minst en tredjedel av sykdomsbelastningen i Norge skyldes sykdom eller skade i hjernen, ryggmargen og nervesystemet. Hjernesykdom er den vanligste årsaken til uførhet og nest vanligste til død. Ved mange hjernesykdommer finnes ikke helbredende behandling, bare tiltak som demper symptom og utsetter sykdomsforløp. En stor andel av rammede sliter også med lav mestringsfølelse og sterkt redusert livskvalitet i hverdagen. Hverdagstiltak er derfor uhyre viktig for disse gruppene. Hjernerådet ønsker å lage en podkastserie med 4 episoder om mat, søvn, sosiale og kognitive stimuli og fysisk aktivitet.

Målsetting

Å øke folks kunnskap om hvorfor og hvordan mat, søvn, sosiale og kognitive stimuli og fysisk aktivitet både øker livskvaliteten når man er rammet av sykdom og skade i hjernen, og bidrar til god hjernehelse for den som er frisk.

Målgruppe

Hovedmålgruppe er mennesker i Norge som er rammet av sykdom eller skade i hjernen, ryggmargen eller nervesystemet. Deres pårørende er en del av hovedmålgruppen.

Antall personer i målgruppen

150000

Beskrivelse av gjennomføring

Et mål i prosjektet er å vise hvorfor og hvordan faktorer som mat, søvn og aktivitet har betydning for bedre hjernehelse, og ikke bare AT de har betydning. Hvordan stimulerer riktig mat, god søvn, sosiale og kognitive stimuli og fysisk aktivitet hjernen vår, og hvordan spiller det inn på vår mestringsfølelse og livskvalitet? Slike temaer ønsker Hjernerådet å forklare for publikum, på en enkel og forståelig måte, i en podkastserie bestående av fire episoder. Hjernerådets gjensidige og nære samspillet mellom bruker- og pasientperspektivet, og fag- og forskningsmiljøer preger podkast-serien. Foreløpige titler på episodene: Aktiv kropp – bedre hjernehelse/ Aktiv hjerne – bedre hjernehelse/ Sunn mat – bedre hjernehelse/ Nok søvn – bedre hjernehelse. Slik ser vi foreløpig for oss oppbyggingen av hver episode: Lengde cirka 15 – 30 minutter. Hver podkast har fokus på ett emne, hhv. mat/søvn/sosiale stimuli/fysisk aktivitet. En programleder styrer samtalen med en bruker og en fagperson (nye for hver episode), der hovedfokus er på brukerens opplevelser. Intensjonen er at programleder skal ivareta den faglige kvaliteten på samtalen. Forsker og TV-formidler Jo Røislien har sagt seg interessert. En ressursgruppe kvalitetssikrer resultatet.

Fremdriftsplan

Tentativ fremdriftsplan, forankres i samspill med programleder og produksjonsselskap. 2018, sept: Planleggingsmøte prosjektgruppe. Okt-des: Research, forarbeid/samtaler intervjuobjekter. Så langt det er mulig vil Hjernerådet selv gjøre forarbeidet for å sikre faglig innhold, og for å redusere kostnader. 2019, jan: opptak/redigering podkaster. Febr: kvalitetssikring. Mars: lansering. April-juni: promotering, oppfølging, måling. Rapportskriving.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_Hjernepodden.pdf

Prosjektleder/forsker

Silje Eide

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Bedre hjernehelse for deg
Organisasjon
Hjernerådet
Beløp Bevilget
2018: kr 207 000
Startdato
02.09.2018
Sluttdato
01.01.2020
Status
Under gjennomføring