Webinar for god hjernehelse

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

En tredjedel av sykdomsbelastningen i Norge skyldes sykdom eller skade i hjernen, ryggmargen og nervesystemet. Denne typer sykdommer og skader vil framover øke i omfang og ramme flere, blant annet fordi vi lever lenger. Allerede i dag legger hjernesykdom og hjerneskade beslag på store helseressurser, og utgiftene vil bli større. Forebygging kan gi bedre liv til den enkelte og spare samfunnet for store beløp. Hjernerådet ønsker derfor å arrangere et webinar med to eksperter på hjernehelse for å gi tips til målgruppen om hvordan de kan ta vare på egen hjernehelse og forebygge hjernesykdom.

Målsetting for prosjektet

Prosjektet har som mål å inspirere målgruppen til å gjøre endringer i livet som kan bedre hjernehelsen og kan bidra til å forebygge hjernesykdommer for den enkelte. Målet er å nå fram med budskapet til målgruppen gjennom et webinar som også vil være tilgjengelig på internett etter live-eventen.

Målgruppe

Prosjektet skal formidle kunnskap gjennom et webinar til unge mennesker og den voksne delen av befolkningen om hvordan man kan forbedre sin hjernehelse.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

3800000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Prosjektets mål er å gjennomføre et webinar som skal inspirere målgruppen til å gjøre endringer i eget liv som fremmer hjernehelsen og som dermed kan forebygge hjernesykdommer. Webinaret skal bestå av to foredrag fra to medisinske eksperter med høy faglig troverdighet og evne til å formidle til målgruppen. Nevrolog og forfatter Kaja Nordengen og lege, forsker og foreleser Ole Petter Hjelle er positive til å delta. En konferansier vil lede webinaret. Underveis i webinaret vil det være mulig for deltakerne å sende inn spørsmål til de to ekspertene. I etterkant av webinaret planlegger vi å sende ut materiale til deltakerne. Innholdet i dette materialet skal stimulere deltakerne til å ta i bruk det de har lært, endre vaner og gjøre nye livsstilvalg som fremmer god hjernehelse. Etter at webinaret er gjennomført, vil det være tilgjengelig som en video på Youtube. Å se denne videoen vil gi en tilnærmet lik opplevelse som å se webinaret live. De som ser webinaret i etterkant, også skal kunne få tilgang til det samme oppfølgingsmaterialet. Hjernerådet vil bruke egen nettside, facebookside, Hjernerådets 56 medlemsorganisasjoner, Facebook-annonser og Google ads til å markedsføre webinaret i etterkant.

Fremdriftsplan for prosjektet

Januar/februar 2019: Ansettelse av en prosjektkoordinator. Avtaler med ekspertene og konferansier. Februar 2019: Planleggingsmøte med prosjektleder, koordinator, ekspertene og konferansieren. Februar-mars 2019: Planlegging av tekniske gjennomføring og markedsføring av webinaret. April-mai 2019: Gjennomføre webinaret. Oppfølging av deltakere. Juni-desember 2019: Gjøre webinaret tilgjengelig på Hjernerådets Youtube-kanal og markedsføre webinaret

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Prosjektet skal formidle kunnskap gjennom et webinar til unge mennesker og den voksne delen av befolkningen om hvordan man kan forbedre sin hjernehelse. En tredjedel av sykdomsbelastningen i Norge skyldes sykdom eller skade i hjernen, ryggmargen og/eller nervesystemet. Denne typer sykdommer og skader vil framover øke i omfang og ramme flere, blant annet fordi vi lever lenger. Allerede i dag legger hjernesykdom og hjerneskade beslag på store helseressurser, og utgiftene vil bli større. Forebygging kan gi bedre liv til den enkelte og spare samfunnet for kostnader. Gjennom prosjektet ønsker Hjernerådet å gi tips til målgruppen om hvordan de kan ta vare på egen hjernehelse og forebygge hjernesykdom.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

På det meste var det 468 som fulgte webinaret onsdag 27. november og 258 på torsdag 28. november. I de nærmeste påfølgende dagene ble de to videoopptaket sett av omlag 8500 personer. Webinaret er nå tilgjengelig på Hjernerådets nettside og facebookside og Youtube, og vil være tilgjengelig der de kommende årene. Til webinaret ble det laget en 30-dagersutfordring for god hjernehelse med enkle og morsomme daglige oppgaver som kan hjelpe folk å endre vaner til beste for sin hjerne, inkludert linker til mer informasjon om hjernehelse. Webinarene oppfordret folk til å bruke 30-dagersutfordring, og omlag 1250 personer har besøkt nettsiden med 30-dagersutfordringen. Hjerneskadeforeningen i Danmark har oversatt utfordringen til dansk og bruker den nå aktivt i Danmark.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

8500

Prosjektgjennomføring/Metode

Hjernerådet fikk to kjente foredragsholdere, Kaja Nordengen og Ole Petter Hjelle, til å holde innlegg på webinaret. Vi engasjerte en radiojournalist Ragnhild Ås Harbo som programleder til å lage et presentasjonsformat som vi mente kommuniserte godt og var lett tilgjengelig for målgruppen. Det ble utviklet en 30 dagens hjernehelseutfordring. Dette skjedde i samarbeid med faglige eksperter i nettverket til Hjernerådet som delte av sin ekspertise på frivillig basis. Markedsføringen av webinaret begynte cirka en måned før gjennomføring, og vi benyttet digital markedsføring med annonser på Facebook og Google. Vi valgte også å bruke Facebook som publiseringskanal for webinaret siden Hjernerådet har en sterk posisjon på Facebook med mange følgere. De to webinarene ble gjennomført 27. og 28. november etter planen. Hvert webinar varte en time. Begge dagene ble det gitt rikelig med tid til å svare på spørsmål, både forhåndsinnsendte og spørsmål som kom under sendingen.

Resultater og resultatvurdering

De to webinarene ble arrangert som beskrevet i prosjektplanen. Målet var at 1000 personer skulle se hvert webinar. Om lag 8500 så webinarene i dagene rundt publiseringen. Dette var et bedre resultat enn det vi hadde satt opp. Webinaret er nå fritt tilgjengelig for alle interesserte i etterkant, blant annet på nettsiden til Hjernerådet. Vår erfaring så langt er at webinarformatet mobiliserte mest deltakere i tiden rundt selve publiseringen. At webinaret er en direktesending, ser ut til å ha mye å si for interessen. Vi har også mottatt gode tilbakemeldinger på produksjon av 30-dagersutfordringen. Vi fikk også en henvendelse fra Hjerneskadeforeningen i Danmark om de kunne oversette utfordringene til dansk. Dette materialet er nå også tilgjengelig i Danmark. Prosjektet har vært en god mulighet til å markedsføre Hjernerådets produksjon av fem podcaster om hjernehelse, som også har vært støttet av Stiftelsen Dam.

Oppsummering og videre planer

Hjernerådet har utviklet et produkt som har nådd målgruppen og som er tilgjengelig i etterkant. For Hjernerådet gav prosjektet verdifull erfaring med webinar/live sending som en ny publiseringskanal som åpner nye spennende muligheter for interaksjon med brukere. Dette har vært lærerikt og inspirerer til videre satsing på dette formatet.

Prosjektleder

Jon Audun Kvalbein

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Webinar for god hjernehelse
Organisasjon
Hjernerådet
Beløp Bevilget
2019: kr 143 000
Startdato
01.01.2019
Sluttdato
30.12.2019
Status
Avsluttet