Webinar for god hjernehelse

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

En tredjedel av sykdomsbelastningen i Norge skyldes sykdom eller skade i hjernen, ryggmargen og nervesystemet. Denne typer sykdommer og skader vil framover øke i omfang og ramme flere, blant annet fordi vi lever lenger. Allerede i dag legger hjernesykdom og hjerneskade beslag på store helseressurser, og utgiftene vil bli større. Forebygging kan gi bedre liv til den enkelte og spare samfunnet for store beløp. Hjernerådet ønsker derfor å arrangere et webinar med to eksperter på hjernehelse for å gi tips til målgruppen om hvordan de kan ta vare på egen hjernehelse og forebygge hjernesykdom.

Målsetting

Prosjektet har som mål å inspirere målgruppen til å gjøre endringer i livet som kan bedre hjernehelsen og kan bidra til å forebygge hjernesykdommer for den enkelte. Målet er å nå fram med budskapet til målgruppen gjennom et webinar som også vil være tilgjengelig på internett etter live-eventen.

Målgruppe

Prosjektet skal formidle kunnskap gjennom et webinar til unge mennesker og den voksne delen av befolkningen om hvordan man kan forbedre sin hjernehelse.

Antall personer i målgruppen

3800000

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektets mål er å gjennomføre et webinar som skal inspirere målgruppen til å gjøre endringer i eget liv som fremmer hjernehelsen og som dermed kan forebygge hjernesykdommer. Webinaret skal bestå av to foredrag fra to medisinske eksperter med høy faglig troverdighet og evne til å formidle til målgruppen. Nevrolog og forfatter Kaja Nordengen og lege, forsker og foreleser Ole Petter Hjelle er positive til å delta. En konferansier vil lede webinaret. Underveis i webinaret vil det være mulig for deltakerne å sende inn spørsmål til de to ekspertene. I etterkant av webinaret planlegger vi å sende ut materiale til deltakerne. Innholdet i dette materialet skal stimulere deltakerne til å ta i bruk det de har lært, endre vaner og gjøre nye livsstilvalg som fremmer god hjernehelse. Etter at webinaret er gjennomført, vil det være tilgjengelig som en video på Youtube. Å se denne videoen vil gi en tilnærmet lik opplevelse som å se webinaret live. De som ser webinaret i etterkant, også skal kunne få tilgang til det samme oppfølgingsmaterialet. Hjernerådet vil bruke egen nettside, facebookside, Hjernerådets 56 medlemsorganisasjoner, Facebook-annonser og Google ads til å markedsføre webinaret i etterkant.

Fremdriftsplan

Januar/februar 2019: Ansettelse av en prosjektkoordinator. Avtaler med ekspertene og konferansier. Februar 2019: Planleggingsmøte med prosjektleder, koordinator, ekspertene og konferansieren. Februar-mars 2019: Planlegging av tekniske gjennomføring og markedsføring av webinaret. April-mai 2019: Gjennomføre webinaret. Oppfølging av deltakere. Juni-desember 2019: Gjøre webinaret tilgjengelig på Hjernerådets Youtube-kanal og markedsføre webinaret

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport webinar.pdf

Prosjektleder/forsker

Jon Audun Kvalbein

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Webinar for god hjernehelse
Organisasjon
Hjernerådet
Beløp Bevilget
2019: kr 143 000
Startdato
02.01.2019
Sluttdato
01.01.2020
Status
Under gjennomføring