Digitalt vitensenter for hjernehelse

Søknadssammendrag

Prosjektsammendrag

Hjernehelse er et relativt nytt begrep i Norge. Stadig flere tar ordet i bruk, samtidig som mange lurer på hva hjernehelse egentlig er. God hjernehelse er en tilstand der man kan bruke sine evner og sine kognitive, emosjonelle, psykologiske og atferdsmessige funksjoner for å mestre livet. Hjernehelse er viktig fra svangerskap til alderdom, både for mennesker med og uten sykdommer eller funksjonshemninger. De fleste av oss har derimot ikke et bevisst forhold til hjernehelse, før vi på et tidspunkt stifter bekjentskap med hjernesykdom. Helsedirektoratet har påpekt at det er begrenset kunnskap og bevissthet i befolkningen om hvilke grep den enkelte kan gjøre for å ivareta hjernehelsen gjennom livet. I en global undersøkelse i regi av Lifebrain fra 2019-2020 kommer det tydelig frem at befolkningen ønsker mer evidensbasert og forståelig informasjon om hva hjernehelse er. Samtidig gir et søk på internett svært få treff, og selv ikke de offisielle informasjonssidene på HelseNorge.no gir svar eller informasjon. Hjernerådet ønsker å bidra til å skape bevissthet om hjernen og spre kunnskap om hjernehelse gjennom å utvikle et digitalt vitensenter om hjernehelse, med nettopp evidensbasert og forståelig informasjon. Her skal besøkende på en interaktiv måte kunne utforske hjernen både gjennom bilder, film og tekst, der den visuelle konteksten er satt inne i hjernen med mulighet for å navigere rundt etter eget ønske. I det digitale vitensenteret kan man tilegne seg kunnskap om både hvordan hjernen virker, utvikler seg, påvirkes og kan rammes av sykdom. Hjernerådet har nylig definert en «informasjonsgrunnpakke» på 5 hovedtemaer som er godt egnet til å skape engasjement, nysgjerrighet og bevissthet om hjernen og hvordan ulike faktorer kan påvirke hjernehelsen. Denne vil danne grunnlaget for innholdet i det digitale vitensenteret. Selve utviklingen vil gjøres i samarbeid med erfaren teknisk leverandør med en ansvarlig prosjektgruppe bestående av medisinske fagspesialister, brukermedvirkere og pedagog. Befolkningsrettet kommunikasjon er et viktig virkemiddel for å øke bevissthet om hjernehelse og legge til rette for å heve helsekompetansen i befolkningen. Siden det i dag ikke finnes noen samlet oversikt over de aktuelle temaene vitensenteret skal dekke, vil prosjektet gi etterspurt informasjon om hjernehelse og skape bevissthet om hvordan hjernehelsen kan ivaretas gjennom hele livet, med og uten annen sykdom. Prosjektet vil også bidra til økt kompetanse hos ulike grupper av fagpersoner som f.eks. pedagoger og kommunalt helse- og miljøpersonell som har behov for kunnskap om hjernehelse i sitt arbeid. Vitensenteret vil videre kunne benyttes i undervisning i 7. til 10. trinn i grunnskolen gjennom å integreres som informasjonskilde med undervisningsopplegg som Hjernerådet allerede er i gang med å utvikle i et annet pågående prosjekt. Det digitale vitensenteret vil bli en sentral plattform for vårt befolkningsrettede informasjonsarbeid om hjernen og hjernehelse.

Prosjektleder

Henrik Peersen

Detaljer
Program
Utvikling (2023)
Prosjektnavn
Digitalt vitensenter for hjernehelse
Organisasjon
Hjernerådet
Beløp Bevilget
2023: kr 60 000, 2024: kr 1 215 000
Startdato
01.08.2023
Sluttdato
31.12.2024
Status
Under gjennomføring