HJERNESKADA – en hoderystende podcast

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

I februar 2018 ble datteren min (da 6 år) utsatt for en ulykke. Hun pådro seg alvorlig hodeskade og moderat ervervet hjerneskade (EHS). Vi var 11 uker på sykehus på Østlandet før vi fikk dra hjem til Bergen og en ny tilværelse. Ulykken endret mye både i og for datteren vår, og oss som familie. Hvert år skader 1600 barn og unge hodet. 2-300 av dem får EHS av moderat til alvorlig grad. På bakgrunn av egen erfaring ønsker jeg å hjelpe andre i samme eller lignende situasjon, slik at deres vei videre gjennom og etter en alvorlig skade kan bli lettere enn vår har vært.

Målsetting

Bidra til å øke kunnskap og forståelse for familier som opplever EHS hos barn i familien og andre i tilsvarende situasjoner. Fremme kunnskap om usynlige skader. Nå frem til alle som forholder seg til barn og unge med EHS, som med en dypere innsikt da kan forstå og støtte rammede barn og familier.

Målgruppe

Pårørende av barn og unge med EHS og andre usynlige vansker og diagnoser samt deres nettverk. Folk som jobber med barn/unge med blant annet EHS.

Antall personer i målgruppen

5000

Beskrivelse av gjennomføring

Jeg er skuespiller og teaterprodusent av yrke, og vil bruke min yrkesbakgrunn til å formidle informasjon om en glemt og underkommunisert pasientgruppe gjennom en 12-episoders podcast om barn og unge med ervervet hjerneskade (EHS). Jeg vil rette fokus mot utfordringene som følger i kjølvannet av EHS, med hovedvekt på pårørende- og likepersonsarbeid, samt det å leve med en usynlig skade. Utallige samtaler og møter med andre pårørende viser at utfordringene er de samme som foreldre til barn med andre diagnoser også møter. Det er inngått avtale med Draum Studio i Bergen, med Jørn Lavoll som ansvarlig produsent. Forarbeidet er i gang, prosjektstart er satt til 1. juli 2021. Innspilling vil starte i august 2021, med premiere 20/1-22 . Prosjektet samarbeider med vår søkerorganisasjon Hjernerådet. Hovedfokus er markedsføring og rekruttering av gjester og medvirkende. Sunnaasstiftelsen vil også bidra med å innhente relevante 'fag-gjester' til episodene, i tillegg vil brukerne fra pårørendegruppen på Facebook være sentral i prosessen. Denne gruppen vil også fungere som referanse- og ressursgruppe i både forarbeidet og gjennomføring av podcasten. NB: Malen for CV er vrien for min yrkesbakgrunn, jeg sender derfor min standard CV.

Fremdriftsplan

Sommer 2021: Drøfting med referansegruppe, skissering av episodemanus og research. Høst 2021: Innspilling og ferdigstilling episode 1-8 Des. 2021: Oppstart promotering Jan.-febr. 2022: Innspilling og ferdigstilling episode 9-12 20. jan. 2022 – premiere, deretter ukentlig publisering av episoder til 15. april 2022. Mai-juni 2022: Etterarbeid, evaluering og sluttrapport Se vedlagt prosjektbeskrivelse for mer detaljert fremdriftsplan

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

HJERNESKADA PODCAST RAPPORT.pdf

Prosjektleder/forsker

Irene Ahnéll

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
HJERNESKADA – en hoderystende podcast
Organisasjon
Hjernerådet
Org.ledd
Teaterkompaniet Krabatene
Beløp Bevilget
2021: kr 453 000
Startdato
01.07.2021
Sluttdato
31.12.2022
Status
Avsluttet