Anabole steroider og hjernehelse; ungdomskilden som fremskynder aldring?

Søknadssammendrag

Populærvitenskaplig sammendrag

Det er behov for forstå langvarige helsekonsekvenser ved bruk av anabole steroider (AAS). AAS brukes i høye doser for å bygge muskler men kan føre til en rekke fysiske og psykiske problemer. Nyere funn antyder en sammenheng mellom AAS-bruk og redusert kognisjon samt uønskede effekter på hjernen, men mekanismene bak er lite kjent. I dette prosjektet undersøker vi hvordan bruk av AAS påvirker mål for biologisk aldring og psykisk helse. Studien benytter et longitudinelt design og inkluderer et eksisterende materiale på 250 grundig kartlagte AAS-brukere, og vektløftere som aldri har brukt AAS. Det longitudinelle designet, med 3,5 år mellom målingene, er ideelt for å undersøke endringer i psykisk helse eller hjernemålinger over tid. Et underutvalg måles jevnlig over 22 uker både i perioder med AAS bruk og abstinensfaser. Dette designet er egnet for å studere det hormonelle bidraget til psykiske symptomer som depresjon, angst, og aggresjon, da AAS-bruk fører til hormonelle svingninger. En rekke metoder brukes for å kartlegge psykisk, hjerne- og kardiovaskulær helse i studien, inkludert gjentatte hjerneskanninger, hjerteultralyd, validerte mål for psykisk helse, opplevde bivirkninger, rusmiddelbruk og blodprøver. Blodprøvene analyseres for hormoner, inflammasjonsmarkører og telomerlengde. Telomerlengde er lengden på de beskyttende endestykkene på kromosomene, og anses som en markør for biologisk aldring. Ved bruk av hjerneskanninger og avanserte maskinlæringsteknikker trent til å estimere hjernealder basert på visuelle aldringstrekk, estimeres den biologiske hjernealderen til deltagerne. Dette er nyttig, da hjernealder gir en pekepinn på hva som ansees som patologiske endringer. Prosjektet er også et internasjonalt samarbeid med forskere fra Harvard, der vi vil analysere biomarkører og estimere hjernealder fra en amerikanske AAS-populasjon, noe som vil komplementere våre norske funn. De spesifikke målene med studien og hvordan de skal undersøkes inkluderer: 1) testing av replikerbarheten av funnene om tidligere hjernealdring knyttet til AAS-bruk ved bruk av den nyeste maskinlæringsteknologien, og undersøke om funnene kan generaliseres til en amerikansk populasjon. 2) Identifisering av faktorer som har sammenheng med tidligere hjernealdring ved AAS bruk. Vi undersøker om mål på kardiovaskulær helse og relevante inflammasjonsmarkører er assosiert med raskere hjernealdring. 3) Kartlegging av assosiasjonen mellom AAS-bruk og telomerlengde i norske og amerikanske data. 4) Kartlegging av temporære og langtidseffekter av AAS på målt angst, depresjon og aggresjon. Vi undersøker sammenhengen mellom AAS-status, hormoner og disse symptomene, og om de endres i takt med lengre tids bruk eller opphør av bruk. Prosjektet vil resultere i minst fire artikler, og gi informasjon til AAS-brukere, pårørende, beslutningstakere og helsepersonell om psykiske, somatiske og hjernekonsekvenser av langvarig bruk. Dette er viktig for å forbedre forebygging og behandling.

Prosjektleder

Astrid Bjørnebekk

Detaljer
Program
Forskning (2023)
Prosjektnavn
Anabole steroider og hjernehelse; ungdomskilden som fremskynder aldring?
Organisasjon
Hjernerådet
Beløp Bevilget
2024: kr 1 000 000, 2025: kr 1 000 000, 2026: kr 1 000 000
Startdato
01.01.2024
Sluttdato
31.12.2026
Status
Under gjennomføring