398 millioner kroner til helsefrivilligheten

En økning på over 30 millioner kroner.

DAM Redaksjonen • 16 Apr. 2024

Generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen, er godt fornøyd med at Dam får mer penger til fordeling i 2024. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

– Det betyr at Stiftelsen Dam kan øke støtten til organisasjonene, selv i økonomisk dyrtid, sier generalsekretær Hans Christian Lillehagen.

Tirsdag 16. april 2024 hadde Norsk Tipping generalforsamling. Her ble fordelingen av overskuddet fra 2023 offentliggjort. Stiftelsen Dam mottar 6,4 prosent av overskuddet til fordeling til helse- og rehabiliteringsformål.

For 2024 utgjør dette 398 millioner kroner – en økning på 31 millioner kroner fra 2023. Det betyr at økningen også er større enn prisveksten det siste året.

– I 2023 fikk over 800 prosjekter støtte fra Stiftelsen Dam. Med dagens nyheter fra Norsk Tipping forventer vi at vi kan støtte enda flere prosjekter i år, sier Lillehagen. 

Allerede har godt over 200 prosjekter fått støtte i 2024.

Behov og kvalitetssikring

Siden starten i 1993 har Stiftelsen Dam fordelt over 6,5 milliarder kroner til over 14.500 prosjekter i helsefrivilligheten.

Stiftelsens viktigste oppgave er å jobbe for forutsigbare rammer og kvalitetssikrede søknads- og tildelingsprosesser.

– Vi jobber mye med å sikre at midlene fordeles på en rettferdig og forutsigbar måte. Det er organisasjonene som kjenner behovene til sine brukergrupper best, og derfor er det viktig for oss å ha åpne utlysninger, som sikrer at pengene gis der det virker, sier Lillehagen.

Samfunnsnytte og bærekraft

Gjennom åpne utlysninger har også Dam god innsikt i hva som beveger seg i helsefrivilligheten.

I slutten av april publiseres stiftelsens årlige samfunnsnytterapport, som gir et unikt innblikk i hvordan organisasjonenes prosjekter treffer på både sykdomsbyrde og bærekraft.

– Det er viktig for oss å være åpne om disse tallene, for de gir en nyttig indikasjon på behovene i helsefrivilligheten, sier Lillehagen, og legger til:

– Det er første gang vi leverer tall på bærekraft, og vi gleder oss til å dele disse tallene. Dette er jo også indirekte en del av Norsk Tippings samfunnsbidrag, sier Lillehagen.

Ansvarlige pengespill

I forbindelse med ny pengespillov, som trådte i kraft 1. januar 2023, ble det klart at minst 0,5 prosent av overskuddet fra Norsk Tipping skal gå til tiltak mot spillavhengighet.

Det betyr at det i 2024 settes av 35 millioner kroner til dette formålet. Det er en økning fra 33 millioner kroner i 2023.

Det er viktig for Stiftelsen Dam at det jobbes for ansvarlige spill, der hensynet til spillerne settes først.

– Dette hensynet ivaretas best av enerettsmodellen, som er unik når det gjelder grad av beskyttelse for sårbare spillere, sier Lillehagen.

Senest i forrige uke var Dam en av avsenderne av en rapport som viser at den norske pengespillmodellen sparer det norske samfunnet for flere titalls milliarder kroner.