DAM-pulsen: Hva beveger seg i helsefrivilligheten?

Hvilke typer prosjekter får støtte av Dam? Og gir Dam der det virker?  

En smilende mann og kvinne som står i en gågate i Oslo

På Stiftelsen Dams årsmøteseminar 30. april 2024 dykker vi ned i tallene, og lanserer «DAM-pulsen» – et øyeblikksbilde over hva som rører seg i vår del av frivilligheten.  

I 2023 behandlet Stiftelsen Dam 2.184. Av disse fikk 811 innvilget prosjektstøtte. Men hva betyr dette for det norske samfunnet?

– I Dam har vi åpne utlysninger, som gjør at organisasjonene kan søke om det som er viktig for dem og deres målgrupper, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen, og legger til:

– Det betyr at våre tildelinger sier mye om behovene i helsefrivilligheten, og det mener vi er kunnskap som er både viktig og nyttig å dele.

På årsmøteseminaret står han på scenen sammen med fagrådgiver Sigrid Hegna Ingvaldsen, som skal presentere ferske tall fra Dams årlige samfunnsnytterapport.

Bærekraftsmål og sykdomsbyrde

Nytt i 2024 er at rapporten har tatt pulsen på hvordan prosjektene bidrar til sosial bærekraft. I tillegg er tildelingene målt opp mot sykdomsbyrden i Norge. Dette gjøres for syvende år på rad.

På årsmøteseminaret presenteres funnene når den ferske rapporten publiseres.

Stiftelsen Dam har brede utlysninger, som betyr at søknadsbunken reflekterer behovene som til enhver tid er i helsefrivilligheten. Dette gjør analysearbeidet ekstra interessant og spennende.

Samfunnsnytterapporten gir et viktig øyeblikksbilde av hva som beveger seg i vår del av frivilligheten. 

Hva satser organisasjonene på nå? Har det oppstått nye behov? Og gir Dam der det virker?

Dette skal vi ta pulsen på.

Møt organisasjonene

Søknadene sier også noe om utviklingen i samfunnet, og hva det er nødvendig å satse på for å møte utfordringer innen deltakelse, aktivitet og mestring.

Tallene viser at tildelingene i stor grad reflekterer søknadsbunken. Det betyr at det ikke er store skjevheter i hvilke helseområder det søkes om midler til, og hva som faktisk innvilges.

I tillegg til ferske tall fra Dam, kommer tre generalsekretærer for å dele sine perspektiver på behov, samfunnsnytte og prosjektstøtte.

Lilly Ann Elvestad (FFO), Adrian Lorentsson (Mental Helse Ungdom) og Amy Martinsen (Rådet for muskelskjeletthelse) deltar i en panelsamtale med Hans Christian Lillehagen.

– Det er viktig for oss å lytte til organisasjonene, så jeg er glad for at de tre generalsekretærene vil dele sine tanker på seminaret, sier Lillehagen.

Årsmøteseminar 2024

Tid: Tirsdag 30. april 2024, klokken 09.30-11.00 (dørene åpner klokken 09) 
Sted: Vega scene, Hausmanns gate 28 (Oslo) 

På scenen:  

  • Hans Christian Lillehagen, generalsekretær i Stiftelsen Dam 
  • Sigrid Hegna Ingvaldsen, fagrådgiver i Stiftelsen Dam 
  • Amy Martinsen, generalsekretær i Rådet for muskelskjellethelse 
  • Adrian Lorentsson, generalsekretær i Mental Helse Ungdom 
  • Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 

Meld deg på seminaret her!