Åtte prosjekter får støtte med registrert rapport

– Historisk tildeling i internasjonal sammenheng, sier generalsekretær Hans Christian Lillehagen.

DAM Redaksjonen • 24 Apr. 2024

Stiftelsen Dams satsing på registrert rapport er unik i europeisk sammenheng, og innvilgelsen 24. april er dermed historisk.

22 millioner kroner går til forskningsprosjektene som innvilges i dag.  

Registrert rapport er et satsingsområde i Stiftelsen Dam, og for aller første gang innvilges prosjekter som har forpliktet seg til denne publiseringsformen. 

Hans Christian Lillehagen

– Dette er en historisk tildeling i internasjonal sammenheng, og vi er veldig spente på fortsettelsen, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen. 

Stiftelsen Dam er den første finansiøren i Europa som incentiverer til regsitrert rapport. Det finnes andre aktører som lar det være opp til søker å benytte denne publiseringsformen, etter at det er innvilget støtte. Det gjelder for eksempel Cancer Research UK.

– Så vidt oss bekjent er dette den største satsingen på denne publiseringsformen i Europa, sier Lillehagen.

Se listen over prosjekter som får støtte her

Flytter del av vurderingen til tidsskriftene 

Registrert rapport

  • Registrert rapport er en måte å publisere forskningsresultater på.
  • Med denne metoden flyttes vurdering av studien i tidsskriftenes til før prosjektet starter.
  • Dersom tidsskriftet vurderer prosjektet til å være godt nok forplikter det seg til å publisere både protokollen/prosjektbeskrivelsen og resultatene.
  • Målet med denne metoden er å hindre bortkastet forskning og sørge for at kunnskap gjøres tilgjengelig for alle.

Registrert rapport er en måte å publisere forskningsresultater på, der vurdering av studien i de vitenskapelige tidsskriftene flyttes til før prosjektet starter. 

I praksis betyr det at forskerne som nå får innvilget sitt prosjekt, har sendt inn en skissesøknad til Dam, som fagutvalget har vurdert som så god at den fortjener støtte.  

Prosessen videre skiller seg fra de ordinære søknadene ved at hver enkelt forsker får 150.000 kroner til å utvikle prosjektets protokoll, som så sendes til vurdering i et vitenskapelig tidsskrift. Dersom tidsskriftet vurderer at studien er god nok, får forskeren støtte fra Stiftelsen Dam til å gjennomføre prosjektet. 

Hindrer bortkastet forskning 

Studien vil da også være garantert publisering i det aktuelle tidsskriftet. Listen over tidsskriftene som tilbyr registrert rapport blir stadig lenger.  

– Dam er den første finansiøren i Europa som garanterer høyere sannsynlighet for innvilgelse for forskere som velger publiseringsformen. Modellen er egenutviklet og blir lagt merke til internasjonalt, sier Lillehagen, og fortsetter: 

– Altfor mange forskningsprosjekter deler ikke resultatene sine. Publiseringsskjevhet og selektiv deling av resultater er et enormt problem og registrert rapport et viktig tiltak for å forhindre bortkastet forskning, og for å gjøre kunnskap tilgjengelig for både pasienter, forskere og beslutningstakere. 

Lillehagen er også godt fornøyd med antallet søknader om registrert rapport. Omtrent ti prosent av alle søkerne gjennom årets forskningsutlysning valgte registrert rapport. Med insentivene som var lagt inn i modellen, ga det støtte til åtte prosjekter.

Protokollen må være innsendt til et tidsskrift innen 15. september og akseptert for publikasjon innen 31. desember.

Svar i oktober for de øvrige forskningssøknadene 

Også prosjektene som valgte tradisjonell publiseringsform har i dag fått beskjed om de er med videre. 81 prosjekter er invitert til å sende inn utvidet søknad. Disse blir vurdert av Stiftelsen Dams fagutvalg på ordinær måte. 

Totalt kom det inn 420 søknader i årets forskningsutlysning. 

Fristen for å sende inn utvidet søknad er 10. juni. Svar på de ordinære forskningssøknadene kommer 17. oktober. 

Disse prosjektene er innvilget støtte til registert rapport:

OrganisasjonForskningsansvarlig institusjonProsjektSum*
HjernerådetOslo UniversitetssykehusPrestasjoner i nasjonale prøver før og etter covid hos norske tenåringer 2 365 000
Mental HelseNord universitetPsykisk helse relatert til sosial støtte og tilhørighet i lokalmiljø blant eldre3 465 000
Norske Kvinners SanitetsforeningNorges teknisk-naturvitenskapelige universitetLipidEx – Effekt av høyintensitetstrening blant kvinner med lipødem3 465 000
Norsk Forening for Folkehelse –FolkehelseforeningenFolkehelseinstituttetØker SMS-påminning oppmøtet til influensavaksinering1 844 640
RIO – en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltetUniversitetet i OsloBetydningen av langtidsvirkende buprenorfin for tidsbruk, stigma og velvære1 993 680
Rådet for MuskelskjeletthelseOslo universitetssykehusZAMBA – Zoledronic Acid for Modic Ryggsmerter3 400 920
Rådet for psykisk helseNKS Olaviken alderspsykiatriske sykehusKonsentrert behandling for eldre med psykiske lidelser3 465 000
Rådet for psykisk helseFolkehelseinstituttetVold i nære relasjoner og psykiske lidelser2 002 000
TOTAL SUM22 001 240
* Total tildeling, inkludert de 150.000 som tildeles for å utarbeide prosjektets protokoll.