Fagutvalg Forskning

Her finner du oversikt over hvem som sitter Stiftelsen Dams fagutvalg for programmet Forskning.

 • Line Kildal Bragstad, førsteamanuensis, Universitetet i Oslo
 • Arne H. Eide, professor, Norges tekninsk-naturvitenskapelige universitet, og sjefforsker, Sintef Digital
 • Erik Skjeggestad, førsteamanuensis, VID vitenskaplige høgskole Oslo
 • Anita Gjermestad, professor, Fakultet for helsefag VID vitenskapelige høgskole
 • Nor Christian Torp, forsker og psykolog, Ahus og Sykehuset Asker og Bærum HF
 • Kolbjørn Kallesten Brønnick, professor, Universitetet i Stavanger
 • Annette Holth Skogan, psykologspesialist/førsteamanuensis II/seksjonsleder, Oslo universitetssykehus
 • Nada Hadzic-Andelic, professor II, avdeling for folkehelsevitenskap, Universitetet i Oslo
 • Alexander Olsen, førsteamanuensis, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Ingelin Testad, professor, Universitetet i Exeter og forsker, Stavanger universitetssykehus
 • Konstantinos Antypas, forsker, Sintef Digital
 • Line Oldervoll, professor, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Atle Fretheim, professor, Universitetet i Oslo og Fagdirektør, Folkehelseinstituttet
 • Kirsti Riiser, førsteamanuenis, OsloMet
 • Kristin Holvik, Seniorforsker, avdeling fysisk helse og aldring, epidemiologi, Folkehelseinstituttet
 • Trude Rakel Balstad, forsker, Norges tekninsk-naturvitenskapelige universitet
 • Morten C. Moe, Avdelingsleder/professor II, øyeavdelingen Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi Oslo universitetssykehus
 • Lars Chr Bråthen, forsker, FORMI Oslo Universitetssykehus
 • Cecilie Kiserud, forskningsleder, Oslo Universitetssykehus
 • Trine Moholdt, forsker, Norges tekninsk-naturvitenskapelige universitet
 • Sudan Neupane, forsker, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, Universitetet i Oslo
 • Roger Hagen, professor, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Signe Hjelen Stige, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen
 • Filip Drozd, forsker, Regionsenter for barn og unges psykiske helse Øst og Sør
 • Eva Hilland, psykolog/førsteamanuensis, OsloMet
 • Ann-Chatrin Leonardsen, førsteamanuensis, Høyskolen i Østfold
 • Bente Morset, professor, fysisk aktivitet og folkehelse, UiT Norges arktiske universitet
 • Liv H. Magnussen, professor, institutt for helse og funksjon, Høgskulen på Vestlandet
 • Ida K Bos-Haugen, seniorforsker, Diakonhjemmet sykehus og Universitetet i Oslo
 • Øyvind Molberg, professor, Oslo Universitetssykehus/Universietet i Oslo

Nyttige linker