Godkjenning av prosjektet fra institusjon

Dersom du er invitert til å sende utvidet søknad i programmet Forskning, skal du legge ved en bekreftelse fra den forskningsansvarlige institusjonen.

Bruk denne malen.

Last ned, fyll ut, lagre som PDF og last opp i søknadsskjemaet.