Kontrollutvalg

Her finner du oversikt over hvem som sitter i Stiftelsen Dams kontrollutvalg.

Medlemmene av kontrollutvalget oppnevnes for en periode på tre år. Kontrollutvalget skal fremlegge en innstilling for styret med oversikt over de søknader som fyller kravene til tildeling, sammen med forslag til fordeling av midler. Utdelinger vedtas av styret på grunnlag av innstilling utarbeidet av Kontrollutvalget.

Kontrollutvalget består av fem medlemmer:

  • Johan Kr. Falk-Pedersen
  • Ingrid Tollånes
  • Stian Lydersen
  • Kristin Oxley
  • Carl-Erik Grimstad

Vara:

  • Annhild Mostøl