Utvalgene

Her finner du oversikt over Stiftelsen Dams fagutvalg.

Det er de ulike fagutvalgene som foretar den faglige vurderingen av søknadene som kommer inn til Stiftelsen Dam. Det er alltid minst to utvalgsmedlemmer som sammen vurderer hver søknad i dybden. I tillegg diskuteres alle søknader av fagutvalget i plenum.

Stiftelsen Dam har også et kontrollutvalg, som skal fremlegge en innstilling for styret med oversikt over de søknader som fyller kravene til tildeling, sammen med forslag til fordeling av midler. Utdelinger vedtas av styret på grunnlag av innstilling utarbeidet av Kontrollutvalget.

Vil du vurdere søknader for Stiftelsen Dam? Les mer og registrer deg her

Her finner du Stiftelsen Dams ulike utvalg: