LEV VEL 2019: Folkehelse

Lev Vel er Stiftelsen Dams årlige fagkonferanse. Temaet i 2019 er folkehelse.

Lev Vel er Stiftelsen Dams årlige fagkonferanse for organisasjonene. Konferansen inngår som et ledd i en større kampanje, som fokuserer på et overgripende tema innen helse og frivillighet. Konferansen har blitt arrangert som en heldagskonferanse de siste fem årene.

Men i 2019 vil Lev Vel se litt annerledes ut. For med mål om å nå ut til enda flere, tar Stiftelsen Dam nå konferansen ut til totalt fem byer rundt om i landet. I hver av byene vil det bli arrangert et totimers seminar med ulike undertemaer til hovedfokuset, som er folkehelse.

Allerede i november 2018 «tjuvstartet» stiftelsen Lev Vel 2019 med et arrangement i Bodø. Her ser du oversikt over alle arrangementene:

  • Bodø: 21. november 2018
  • Ålesund: 17. januar 2019
  • Kristiansand: 6. februar 2019
  • Hamar: 5. mars 2019
  • Oslo: 20. mars 2019

Under kan du følge med på nyheter om de ulike seminarene, der vi legger ut link til Facebook-arrangement, påmelding og informasjon om innledere, program og praktisk informasjon, etter hvert som det er klart.

Alle arrangementene er gratis og åpne for alle, men av hensyn til plass og matbestilling vil det være påmelding til arrangementene. Se informasjon om påmelding for hvert enkelt arrangement under.

På alle arrangementene i 2019 blir også Frivillighet Norge med. De tar med sitt konsept Møteplass Folkehelse til Ålesund, Kristiansand, Hamar og Oslo. Les mer her: Stiftelsen Dam og Frivillighet Norge reiser landet rundt for folkehelsa.

Informasjon om seminarene

I 2019 har regjeringen varslet en ny folkehelsemelding, og det forventes at frivilligheten vies mye plass i meldingen. Men hva er egentlig folkehelse, og på hvilken måte kan frivilligheten bidra til å bedre denne? Vi løfter både akademiske og praktiske eksempler for å løfte perspektiver på folkehelse og frivillighet

Tid: 20. mars 2019
09-11.30 LEV VEL (se program under)
12.00-15.00 Møteplass Folkehelse (Frivillighet Norge)

Sted: Marmorsalen, Sentralen i Oslo
Tema: Ny folkehelsemelding – dette gjør frivilligheten
Se Facebook-arrangementet her
Påmelding LEV VEL og Møteplass folkehelse Oslo

Program:

Anne Bramo (Frp), statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet
Anne Bramo er statssekretær for eldre- og folkehelseministeren. Hun skal åpne LEV VEL og Møteplass folkehelse.

Else Karin Grøholt, Avdelingsdirektør for Helse og ulikhet ved Folkehelseinstituttet
Else Karin Grøholt leder redaksjonen for Folkehelserapporten, som Folkehelseinstituttet gir ut hvert år. Hun vil gi en tilstandsrapport for folkehelsen i Norge, og også presentere noen trender, både i positiv og negativ retning.

Dag-Helge Rønnevik, lege og stipendiat ved NTNU
Dag-Helge Rønnevik er samfunnsmedisiner med cand.med. fra Universitetet i Tromsø. Han har tidligere jobbet i kommunehelsetjenesten som fastlege og kommuneoverlege. Rønnevik er for tiden stipendiat ved NTNU, der han ser nærmere på legenes rolle i folkehelsearbeidet gjennom et prosjekt støttet av Stiftelsen Dam gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsen. Rønnevik skal innlede med å gi oss nyanser på folkehelsebegrepet – hva er egentlig folkehelseutfordringer, og hva er det ikke? Rønnevik har også en egen blogg hos Dagens Medisin, der han løfter disse temaene.

Ida Oline Lillealtern og Elise Birkeland, prosjektkoordinator og daglig leder i Idrett Bergen Sør
I Idrett Bergen Sør legger de Samhandlingsreformen og Folkehelseloven til grunn i alt sitt arbeid. Målet er å nå de mindre aktive i samfunnet, og de har en rekke tilbud for ulike målgrupper, blant annet innen rus, psykiatri og ulike diagnosegrupper. En rekke av deres tilbud er laget med oppstartsmidler fra Stiftelsen Dam. Lillealtern og Birkeland er henholdsvis prosjektkoordinator og daglig leder i Idrett Bergen Sør, og skal fortelle mer om hvordan organisasjonen er bygget opp, hvordan de jobber for å nå målene om folkehelse, inkludering og aktivitsering. Les blant annet om prosjektet Utrustet her.

Susana Biamon, prosjektleder i Oasen/Norsk Folkehjelp
Susana Biamon har ledet en rekke prosjekter i regi av Oasen og Norsk Folkehjelp. Hun skal fortelle mer om hvordan organisasjonen jobber med blant annet forebyggende helsearbeid blant innvandrere, og hvordan de jobber for å nå ut til målgrupper som ikke tradisjonelt er aktive i frivilligheten.

Bård Dalhaug, prosjektleder i Norsk Epilepsiforbund
For mange med kroniske lidelser er fysisk aktivitet utfordrende. Man må ofte teste sine egne grenser på en annen måte, og for mange blir kanskje resultatet at de uteblir fra aktivitet. Det ville Norsk Epilepsiforbund gjøre noe med, og prosjektleder Bård Dalhaug skal fortelle om prosjektet Kollentrappa, der de samler unge fra lokallagene over hele landet til å trene sammen med ett helt spesifikt mål for øye: Å løpe Kollentrappa i mai. De er nå midt i prosessen og Dalhaug vil dele erfaringer som forhåpentlig kan være til inspirasjon til andre som vil gjøre liknende prosjekter.

Audun Fladmoe, forsker ved Institutt for samfunnsforskning
Audun Fladmoe har en ph.d. i statsvitenskap fra NTNU, og er nå ansatt som forsker II ved Institutt for samfunnsforskning. I 2017 ga han ut rapporten «Frivillighet og folkehelse: Empiriske analyser av sivilsamfunnsdeltakelse, helse og livskvalitet» sammen med Bjarte Folkestad. Her så de på hvordan bidrag i frivilligheten påvirker folkehelsen, og om frivillighet i seg selv kan bidra til bedre folkehelse. Og vet vi egentlig nok om dette feltet? Trenger vi mer forskning? Er frivilligheten godt nok organisert for å bidra på folkehelsefeltet, eller kan man gjøre ting annerledes til det beste for både de frivillige selv, deltakere i aktivieter og storsamfunnet?

Hans Christian Lillehagen, generalsekretær i Stiftelsen Dam
Dette arrangementet blir det femte i seminarrekken LEV VEL 2019. Siden november har Stiftelsen Dam og Frivillighet Norge reist til totalt fem byer for å fokusere på folkehelse og frivillighet. En rekke organisasjoner, frivillige, ildsjeler, fagfolk og politikere har kommet med sine perspektiver på hvordan frivilligheten best kan bidra på folkehelsefeltet. Hans Christian Lillehagen er generalsekretær i Stiftelsen Dam, og vil gjøre en oppsummering av seminarrekken, og samtidig dele noen tanker om fagfeltet folkehelse og frivillighet.

Angst, depresjon og andre psykiske helseplager bidrar til at mange mennesker blir isolert og inaktive. Samtidig viser flere studier at fysisk aktivitet, naturopplevelser og sosialt samvær gjør den psykiske helsen bedre. På seminaret møter du noen av dem som har personlige erfaringer med dette. I tillegg kommer prosjektledere som har bidratt til at flere mennesker får tilbud om å komme seg ut i aktivitet.

Tid: 21. november klokken 17-19
Sted: Radisson Blu Hotel Bodø
Tema: Psykisk helse
Se Facebook-arrangementet her

Se video fra LEV VEL Bodø her

Program:

Ida Maria Pinnerød (Ap)
Ida Maria Pinnerød er ordfører i Bodø, og hun holder en hilsningstale i starten av seminaret.

Une Cecilie Oksvold
Une skal dele sin personlige historie om å leve med angst, og om å bruke naturen som hjelpemiddel for å komme seg ut av angsten. Une var også gjest i første episode av Noia 2 – et prosjekt som er støttet av Stiftelsen Dam gjennom Rådet for psykisk helse. Hør episoden her.

Nina Skille, Folkehelsealliansen Nordland
Folkehelsealliansen Nordland er et forum for regionale aktører som ønsker å samarbeide om bedre folkehelse i Nordland. Nordland er det første fylket i landet der så mange aktører har samlet seg til et forpliktende helsefremmende og forebyggende arbeid. Hovedmålet til alliansen er flere leveår med god helse for Nordlands befolkning,redusere helseforskjeller mellom ulike grupper i befolkningen, og bygge opp og utvikle Folkehelsealliansen Nordland til en hovedaktør og premissleverandør for folkehelsearbeidet i fylket.

Kim Lindstrøm, Omsorg Røde Kors Nordland
Kim skal fortelle om prosjektet Aktivitetshus i sentrum, som er et tilbud til personer i Fauske kommune som trenger arbeidstrening og en arena for å bygge sosial kapital. Aktivitetshuset har vært planlagt lenge, og i juni i år kunne Stiftelsen Dam overraske prosjektleder Jan Nilsen  med midler til prosjektet. 22. november – dagen etter seminaret – åpner endelig huset, og Kim skal fortelle om reisen dit, og hva de tror kan komme ut av prosjektet.

Anne Steigen og Trine Sørensen, Fotenehuset i Tromsø
Anne og Trine har jobbet sammen om prosjektet med det nydelige navnet Arena for vennskap, ved Fontenehuset i Tromsø. Prosjektet er også støttet av Stiftelsen Dam, og er et resultat av et initiativ fra medlemmene på huset. Gjennom ulike aktiviteter har nemlig Fontenehuset klart å skape både nye vennskap og deltakelse gjennom både fysisk aktivitet og sosiale arrangementer. For hva snakker man om med nye mennesker når man hverken jobber, studerer, eller har vært på kino på et år? Det å kunne oppleve kultur, natur og matopplevelser sammen gjør at en blir kjent med hverandre på en annen måte enn i det daglige arbeidet, og at en har opplevelser å dele med familie og annet nettverk.

Marianne Wedset
Marianne jobber på dagsenteret Møteplassen i Vestvågøy kommune. Hun skal fortelle om prosjektet Utvidet aktivitet, som er et samarbeid mellom dagsenteret og Mental Helse Vestvågøy. Dette er et tilbud til personer som bruker – eller kan tenkes å bruke – dagsentertilbudet. Målet er å gi deltakerne økt mestringsfølelse gjennom aktiviteter som alle kan delta på, enten det er dyrking av blomster og grønnsaker, datakurs, kakebaking eller sylting.

Hans Christian Lillehagen, Stiftelsen Dam
Hans Christian er generalsekretær i Stiftelsen Dam, som i 2018 fordeler over 300 millioner kroner til rundt tusen helse- og forskningsprosjekter rundt om i Norge. På seminaret forteller han om stiftelsens ordninger, og hvordan man kan søke midler til sitt prosjekt.

Å gå tur, være i aktivitet og bruke naturen er et privilegium vi har i Norge, og det skal nok også ha sin del av «skylden» for at den norske folkehelsen er så god – både fysisk og psykisk. Men for noen er ikke en tur i ulendt terreng – eller fysisk aktivitet i det hele tatt – en selvfølge. Mange mennesker trenger tilrettelegging eller hjelp for å komme seg ut. For dem er frivilligheten kanskje det aller viktigste hjelpemiddelet til en bedre folkehelse. Møt noen av dem som bidrar til at flere kommer seg ut!

Tid: 17. januar 2019
16.00-18.00 LEV VEL (se program under)
18.00-20.00 Møteplass Folkehelse (Frivillighet Norge)

Sted: Fellesverket Dragen (Røde Kors)
Tema: Folkehelse for alle – tilrettelegging for funksjonshemmede og kronikere
Se Facebook-arrangementet her
Påmelding LEV VEL og Møteplass folkehelse i Ålesund

Program:

Tore Johan Øvstebø (KrF), varaordfører Ålesund kommune
Tore Johan Øvstebø er varaordfører i Ålesund, og han holder en hilsningstale, der han åpner seminaret.

Birte Roth Olsen, Ålesund voksenopplæringssenter
Birte er en av dem som virkelig vet hva god tilrettelegging gjør for å bedre folkehelsen i Norge. Sammen med brukere av voksenopplæringssenteret i Ålesund har hun vært hyppig gjest på Tueneset, og brukt blant annet turstien og treningsapparatene, som er satt opp der.

Hans Christian Lillehagen, generalsekretær i Stiftelsen Dam
Hans Christian er generalsekretær i Stiftelsen Dam, som i 2018 fordelte over 300 millioner kroner til over tusen helse- og forskningsprosjekter rundt om i Norge. På seminaret forteller han om stiftelsens ordninger, og hvordan man kan søke midler til sitt prosjekt.

Roger Gudmunset, LHL Ålesund
Roger er en av Ålesunds største ildsjeler, og han står bak prosjekter som blant annet tilrettelegging av tursti, bygging av gapahuk og trimpark på Tueneset, like utenfor Ålesund sentrum. Han forteller mer om hva som har vært ideen bak og hvorfor prosjektene har blitt en suksess.

Tore Nedregård, daglig leder i Røde Kors Møre og RomsdalHos Røde Kors Møre og Romsdal så de for noen år tilbake at mange ble ekskludert fra å delta på aktiviteteter på grunn av økonomi. Det ville de gjøre noe med, og startet prosjektet Aktiv i tet. Dette handler om å bidra med utstyr som kan brukes av både deltakere og frivillige til aktiviteter. Prosjektet ble en suksess, og er i dag spredt til alle Røde Kors’ virksomhetsområder i Ålesund. Det forteller de mer om på seminaret!

Kari Wiik, daglig leder i Blindeforbundet Møre og Romsdal
Til topps som et lyn uten syn! heter et prosjekt som Blindeforbundet i Møre og Romsdal har arrangert for sine medlemmer. Å være blind gjør det utfordrende å komme seg ut i naturen på egen hånd, men frihetsfølelsen, mestringsfølelsen og sanseinntrykkene er minst like sterke hos personer med synstap. Å kjenne naturen på nært hold, få mosjon samtidig som man føler samhold med andre mennesker, er gode opplevelser å ta med seg i hverdagen, og gjennom dette prosjektet sørget Blindeforbundet for enkel tilrettelegging, samt ledsagere, som har bidratt til at deltakerne har fått være med på toppturer i fylket. La deg inspirere på seminaret!

Ingvill Holmen, folkehelsekoordinator i Ålesund kommune
God folkehelse handler også om godt samspill mellom frivilligheten og kommunen. Ingvill Holmen er Ålesund kommunes egen folkehelsekoordinator, og på seminaret skal hun fortelle om kommunens arbeid på folkehelsefeltet.

Bedre folkehelse i Norge handler i stor grad om tilrettelegging for mer aktivitet og muligheten for å ta gode valg i hverdagen – uavhengig av fysisk og psykisk helsetilstand. Stiftelsen Dam løfter fram frivillighetens bidrag til økt aktivitet i hverdagen. I tillegg kan du få med deg et minisøkerkurs, og lære mer om hvordan du kan få midler til ditt prosjekt.

Tid: 6. februar 2019
16.00-18.00 LEV VEL (se program under)
18.00-20.00 Møteplass Folkehelse (Frivillighet Norge)

Sted: Bymisjonskafeen i Kristiansand
Tema: Folkehelse i hverdagen
Se Facebook-arrangementet her
Påmelding LEV VEL og Møteplass folkehelse Kristiansand

Program:

Harald Furre (H), ordfører i Kristiansand kommune
Ordfører i Kristiansand, Harald Furre, åpner seminaret.

Helga Birgit Bjørnarå, postdoktor ved Universitetet i Agder
Helga Birgit Bjørnerå er inne i sitt tredje år av forskningsprosjektet Sykling – alternativ til bil for foreldre, som er støttet av Stiftelsen Dam gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsen. Målet med studien er å gi ny kunnskap om både folkehelse- og klimautfordringer. På LEV VEL vil Bjørnerå fortelle mer om bakgrunnen for studien, og også gi oss noen foreløpige resultater fra intervnesjonsstudien, der hun undersøker effekten av å gi småbarnsfamilier tilgang til el-sykkel, longtail-sykkel og tradisjonell sykkel, både med tanke på aktivitetsnivå og endret transportmønster.
Les mer om Helga Birgit Bjørnerås forskningsprosjekt her.

Hans Christian Lillehagen, generalsekretær i Stiftelsen DamHans Christian er generalsekretær i Stiftelsen Dam, som i 2018 fordeler over 300 millioner kroner til rundt tusen helse- og forskningsprosjekter rundt om i Norge. På seminaret forteller han om stiftelsens ordninger, og hvordan man kan søke midler til sitt prosjekt.

Steinar Møllerhaug Sæbø, daglig leder i Pedalen, Kirkens BymisjonMobilt Sykkelverksted er et prosjekt med utspring i Pedalen Sykkelverksted som er et ettervernstiltak i regi av Kirkens Bymisjon Kristiansand. Gjennom prosjektet har de anskaffet et mobilt sykkelverksted – en tilhenger utstyrt med både verkøyt og deler. Verkstedet betjenes av prosjektleder, deltakere i målgruppen og frivillige, og er et tilbud til en rekke bedrifter og virksomheter i byen, og som gjør det lettere for mange ansatte å sykle til jobber. Folkehelse for deltakerne og for byens befolkning!

Kristin Tverberg, aktivitetskonsulent i Agder bedriftsidrettskrets
Bedriftsidretten er en av de største biragsyterne til å få mennesker ut i aktiviet gjennom lavterskel tilrettelegging og motivasjon. Enten man vil på topptur, sykle til jobben eller bare gå tur i eget nærområde, så har Bedriftsidretten tilbud som har bidratt til at mange tidligere inaktive mennesker nå har kommet seg ut i aktivitet. Kristin Tverberg er klar for å motivere flere!

Arnfinn Jensen, leder i LHL Farsund og Lyngdal
I Farsund har LHL sørget for at veldig mange flere mennesker kommer seg ut på tur, takket være prosjektet Hvil deg min venn, så tar vi en økt til. For veldig mange mennesker er det å gå tur en umulig øvelse når det ikke finnes steder å sette seg ned for en liten pustepause. Det ville lokallaget i LHL gjøre noe med, og allerede har mange mennesker nytt godt av de første benkene som ble satt ut i 2018.

John Johansen, rådgiver for folkehelse i Kristiansand kommune
1. januar 2020 skal kommunene Songdalen, Søgne og Kristiansand slås sammen, og en målsetning er økt samhandling og innovasjon. Som et ledd i dette er blant annet folkehelse, likestilling og mangfold lagt inn under et nytt direktørområde, som heter Kultur, frivillighet og innbyggerdialog. Betyr det mer påvirkning på folkehelsearbeidet for beboerne?

Om lag 120.000 personer i Norge sliter med spilleavhengighet. Noen er tunge spillere, andre taper mer enn de har råd til over tid. De aller fleste av dem snakker aldri om problemene sine. LEV VEL på Hamar tar opp folkehelseproblemet spilleavhengighet. Vi skal snakke om omfanget og problemene som følger med, hva som kan gjøres for å forebygge, og hvordan man kan finne veien ut av avhengigheten.

Tid: 5. mars 2019
16.00-18.00 LEV VEL (se program under)
18.00-20.00 Møteplass folkehelse (Frivillighet Norge)

Sted: Fylkestingssalen i fylkeshuset på Hamar
Tema: Spilleavhengighet som folkehelseproblem
Se Facebook-arrangementet her
Påmelding LEV VEL og Møteplass folkehelse Hamar

Program:

Rune Mentzoni, Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning
Hvorfor blir noen hektet på spill, og hvor stort er problemet i Norge? Rune Mentzoni er førsteamenuensis ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen og medlem av Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning. Han har i flere år forsket på spillavhengighet, og blant annet undersøkt hvordan pengespill har blitt introdusert i dataspill. Rune skal fortelle om omfanget og utviklingen av pengespillavhengighet i Norge, hva som gjør at folk blir avhengige, og hvilket tilbud som finnes for behandling i dag.

Magnus Eidem, KoRus Øst
Hvordan er det egentlig å være spillavhengig? Sosionom Magnus Eidem har gjennom mange år som behandler og spesialrådgiver møtt tallrike spillavhengige og pårørende. Han har sett effekten av spillavhengighet, og kjenner til problemene de som rammes møter. På LevVel forteller Magnus om konsekvensene spillavhengighet har og hvordan det oppleves for individet og omgivelsene.

Fredrick Haugen
Du har jobb, samboer, og et bra liv. Så blir du hektet på spill. På kort tid spilte Fredrick Haugen bort et sekssifret beløp. Til slutt klarte han ikke lenger å skjule avhengigheten. Gjennom behandling klarte Fredrick å kjempe seg tilbake til livet han hadde før. Han deler nå sin historie med oss.

Rolf Brumoen, Blå kors
Rolf er faglig ansvarlig ved Blå kors poliklinikk i Oslo, hvor de har lang erfaring med å hjelpe spillavhengige. Blåkors tilbyr et korttids nettbasert behandlingstilbud hvor nettsiden spillkontroll.no er integrert i behandlingen. Rolf skal fortelle hvordan denne behandlingen virker. Tilbudet er en videreføring av prosjektet Selvhjelp for spillproblemer, som Extrastiftelsen har støttet.

Bjørn Helge Hoffmann, Norsk tipping
Bjørn Helge Hoffmann er fagsjef for ansvarlig spill i Norsk tipping. Han skal fortelle om hvordan Norsk tipping jobber for å forebygge spillavhengighet. De har blant annet innført maksgrenser for spill, og opprettet Den andre telefonen fra Hamar, en egen gruppe som tar kontakt med kunder som ser ut til å spille for mye.

Hans Christian Lillehagen, generalsekretær i Extrastiftelsen
Som del av tippenøkkelen er Extrastiftelsen mottaker av deler av overskuddet fra norsk tipping. Vi mener det forplikter, og jobber derfor for ansvarlig spillpolitikk og et bedre behandlingstilbud til avhengige. Generalsekretær Hans Christian skal snakke om hvorfor pengespillavhengighet er et problem for folkehelsen, og hva Extrastiftelsen gjør for å fremme ansvarlig spill. Han ønsker seg flere søknader til prosjekter innen forskning og behandlingstilbud relatert til spillavhengighet.