1. Videreføring av prosjekt, inkluderende ferieaktiviteter Stavanger

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

400

Fremdriftsplan

Prosjekteier har overordnet ansvar for prosjektet. Prosjektleder har ansvar for økonomistyring og rapportering. Prosjektleder og prosjektmedarbeidere samarbeider om planlegginen, gjennomføringen og evaluering av aktivitetene. Marianne og Marie har ansvar for å reklamere for tilbudet til familier tilknyttet KIA, Mariama for familier i FLAM, flyktningenheten og barnevernet. Marianne har ansvar for juleferieaktivitetene. Marie har ansvar for vinterferieaktiviteter og deler av sommerferieaktivitetene. Mariama har ansvar for gjennomføring av påskeferien, høstferien og deler av sommerferieaktivtetene. Selv om aktivitetene starter i vinterferien 2022, krever planlegging av aktivitetene en oppstart av prosjektet før. Prosjektgruppen må derfor starte sitt arbeid f.o.m 16.01.23. Rapportering vil gjøres etter at alle aktivitetene er gjennomført, i januar 2024. Rekruttering av frivillige vil gjøres i januar, slik at et felles møte med prosjektgruppen kan gjennomføres før aktivitetene i vinterferien. Vi har flere frivillige fra 2022 og 2021 som vil inviteres til å bidra videre, men vil også rekruttere nye frivillige. Før hver ferie vil påmelding sendes ut tre uker før. Når det er bestemt hvilke familier som skal tildeles plass, får de informajon om aktivitetene tilsendt, vi ringer også for å sikre at de har forstått informasjonen og for å høre om de evnetuelt har noen spørsmål. Det søkes om lønnsmidler for planlegging og gjennomføring av aktivitetene. Vi ønsker også å tilrettelegge noe honorarbetaling som ekstra lønnsmidler til frivillige ledere, som kan ta ansvar som ledere sammen med prosjektmedarbeider på noen av aktivitetene som krever ekstra ansvar. Et lite honorar vil styrke deres rolle som ledere og være et økonomisk bidrag som takk for bidraget deres inn i prosjektet.

Prosjektleder/forsker

Marianne Fjermestad

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
1. Videreføring av prosjekt, inkluderende ferieaktiviteter Stavanger
Organisasjon
Kristent Interkulturelt Arbeid
Beløp Bevilget
2023: kr 384 000
Startdato
16.01.2023
Sluttdato
30.12.2023